Mange kunstværker i gellerup­parken

Beboerne i afdeling 4 havde deres egne ideer om kunst

At skrive om kunst og kreative forsøg i Afdeling 4 er ingen lille historie. Mennesker har udfoldet kreativitet siden hulemalerierne, og som bekendt opstod der her _ i den grå beton – en mængde aktiviteter straks i 70’erne. Heriblandt var også en tegne-maleklub og en fotoklub. Førstnævnte havde hjemme på Bentesvej og udsmykkede kældergangene i blok A10. Fotoklubben burde naturligvis have dokumenteret beboerlivet – men opgaven var nok for stor.

Ved opførelsen var der afsat penge – en mio. kroner – til udsmykning, men der skete ikke noget i den anledning. Der var dog til stadighed beboere, der kunne tænke sig at sætte præg på de store rum og bryde ensartetheden, men det kom mest til udtryk på opholdsarealerne.

Motiverne blev først tegnet og så forstørret op. Den ”gule” kom først på nordgavlen af blok B6.

Motiverne blev først tegnet og så forstørret op. Den ”gule” kom først på nordgavlen af blok B6.

Gavlmalerier

I midt-80’erne tog tingene så en helt anden fart. Alle gavle – 46 styk – var blevet isoleret og dækket med Robertsonplader, og en uafhængig beboergruppe fandt dem velegnet til gavlmalerier. Den århusianske kunstner Thomas Kruse blev den kreative leder, og der blev skaffet sponsor­midler udefra; Afdeling 4 havde ikke selv huslejekroner til den slags.

På beboermødet i 1984 blev der forelagt skitser, og tre forslag blev godkendt på nordenden af de tre sydligste blokke på Gudrunsvej. Så gik gavlmalerne i gang med stilladser og pensler, og resultatet pynter den dag i dag. Dog kun på to gavle, for midlerne slap op.

Den tredje – med rød som hovedfarve – blev al­drig udført. Sydgavlene havde været en oplagt mulighed, men det sagde landskabsmyndig­hederne nej til. For resten var der den fordel ved de hvide gavle på Gudrunsvej, at de kunne bruges til diasshow, hvis man havde en kraftig projektor.

Mennesker, natur, aktivitet og fantasi var temaer i 80’erne – her på nordgavlen af blok B7.

Mennesker, natur, aktivitet og fantasi var temaer i 80’erne – her på nordgavlen af blok B7.

Store ideer

Med helhedsløsningen fra 1988 kom der gang i mange fornyelser, og beboerne blev inddraget på mange ledder.

Boligteknisk udvalg startede en uformel kunstgruppe, og afdelingsbestyrelsen afsatte én krone pr. m2 af vedligeholdelsesbudgettet til udsmykning. Vi tog på ekskursioner til mange afdelinger – bl.a. i Thisted, Odense, Hobro, Vejle og Hjørring – til museer – Aalborg, Trapholt, Tørskind, Veksølund og Louisiana – og parker.

Her inddrog vi også interesserede fra Afdeling 3, 5 og 7. Når opgangene skulle males, holdt vi blokmøder, og beboerne fastsatte farverne. Overkanten af blokkene fik også farver. Ideerne var talrige: Én foreslog en kolossal skulptur med en blok som sokkel. Én tænkte sig en hel facade malet med en banan.

Én ønskede et klatrestativ i stor størrelse, og en anden fik ideen om en stedsebrændende gasfakkel. Mere konkrete var beboernes egne skilderier og collager, der kom op i enkelte opgange. De blev så populære, at flere blev stjålet!

Andre afde­lin­ger gjorde brug af den lokale kunstner Ole Østrup, men ikke Afdeling 4. Her havde vi selv flere ideer, end vi kunne få udført.

Vandstenen skulle skabe liv i en ellers kedelig, nordvendt gård. Burde den ikke sættes i drift igen?

Vandstenen skulle skabe liv i en ellers kedelig, nordvendt gård. Burde den ikke sættes i drift igen?

Resultaterne

Blandt de udførte værker kan nævnes væggen mellem de to blokke på Lottesvej (af Egon Wind), åen bag Gudrunsvej, vandstenen på Lottesvej (udført af Michael Rasmussen), drikkekummen ved Yggdrasil, de fem granitter på hjørnet af Edwin Rahrs Vej (givet til jubilæet 1999) og en vandtrappe (udført af Hanne Kejs) ved indkørslen til badet. Den eksisterer desværre ikke mere på grund af vanda­lisme, og man opgav at rekon­struere den.

Yggdrasils vellykkede relief med mytologien i keramik.

Yggdrasils vellykkede relief med
mytologien i keramik.

I 1990 blev Yggdrasil bygget som det første og (desværre) eneste af fire plan­lagte aktivitetshuse. Gruppen bag projektet gav huset navn efter den nordiske mytologi: Livets træ. Det fik sit flotte relief ved åbningen, udført af Gitte Hadrup.

Bag det hårde ydre findes de interessante detaljer – eller som syntesen af natur og kultur?

Bag det hårde ydre findes de interessante detaljer – eller som syntesen af natur og kultur?

Alt ydre design som portaler ved indkørslerne, lamper langs stierne, gulve i gennemgange og gitre langs altaner og gangdæk var også med i processen. Det sidste værk er stenstøtten bag Gudrunsvej 30. Hele vejen var vi i tæt samarbejde med driften, som beredvilligt undersøgte muligheder og skaffede tilbud.

Nu mange år senere er chancen der igen – skulle der mon være beboere med ideer til de udvendige rum? Det vil give Afdeling 4 en høj grad af personlighed og bevidsthed, hvis der er nogen, der tør tage sådan en opgave til sig som dengang for snart 30 år siden.

Granitsøjlerne symboliserer forskellighed, sammenhold og styrke til udvikling. Stenene kom fra Sverige via Hinnerup.

Granitsøjlerne symboliserer forskellighed, sammenhold og styrke til udvikling.
Stenene kom fra Sverige via Hinnerup.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-01 Februar side 12-13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data