Lederen

Har vi tre forskellige slags fritid?

Da Brabrand Boligforening i starten af 70’erne for alvor begyndte at vokse, blev der etableret en række aktiviteter. Fx Skræppebladet og Ølbryggerlauget i 1970. Nye aktiviteter med tilbud til forældre og andre voksne blev skabt – både i Skovgårdsparken og Gellerupparken. I 1971 etableredes Fritidsforeningen, der støtter fritidsaktiviteter for alle beboere.

Fritidsforeningen er organiseret med to bestyrelser. Den ene er et udvalg, hvor medlemmerne vælges på beboermøderne. Det kaldes Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) og giver tilskud og lån til foreninger, klubber og afdelinger. Fritidsforeningens bestyrelse (valgt på generalforsamling) bruger 75 procent af midlerne på at arrangere udflugter og give tilskud til arrangementer.

Opmærksomme læsere af Skræppebladet har nok bemærket en del utilfredshed med Fritidsforeningen og FAS. Ikke mindst sommerudflugterne har floreret på debatsiderne. En fælles forening, hvor nogle afdelingers aktiviteter modtager forholdsvis flere penge end andre afdelingers, har også givet utilfredshed.

Bestyrelserne for Fritidsforeningen og FAS vil gerne lave om og holdt i efteråret en workshop om ny fremtid. Resultatet blev en række anbefalinger og et udvalg, der skulle konkretisere planerne. Forslaget er en tredelt forening, hvor hver boligafdeling er tilknyttet netop en enhed, som har selvstændig økonomi. Inddelingen er cirka: Gellerup, Gellerup-omegn og langt-fra-Gellerup.

Spørgsmålet er, om vi har tre slags fritid: Har beboere i fx Tranbjerg ikke længere noget til fælles med beboere i fx Aarhus Vest og Gellerup? Eller er det bare praktisk og mere retfærdigt med vandtætte økonomiske skodder i en tredelt forening?

Fritidsforeningen er under forandring. Er du enig eller uenig i forslagene, så deltag i møderne, eller fortæl din mening til et medlem af din afdelingsbestyrelse. Læserbreve til Skræppebladet er også meget velkomne.

Læs mere om din Fritidsforening i dette og næste nummer af dit beboerblad.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-01 Februar side 2 forsiden af magasinet 2015-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data