Fritidsforeningen står over for en skillevej

Generalforsamling skal afgøre, hvordan fremtiden kommer til at se ud for den snart 50 år gamle forening

Af Helle Hansen – fotocollage (kun online) på foto af Ulrik Ricco Hansen

I mange år har beboerne i Brabrand Boligforening hver måned betalt ti kroner over huslejen til Brabrand Boligforenings Fritidsforening, som gennem alle årene har været med til at arrangere massevis af udflugter, fester og andre aktiviteter for foreningens medlemmer, samt ydet støtte og lån til foreningslivet i boligforeningernes afdelinger gennem FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

Sådan var det indtil for et par år siden, hvor der blev lavet den store ændring af Fritidsforeningen, der på det tidspunkt blev opdelt i tre FAS Sektioner, Syd, Vest og Nord, som siden hver især har lavet sine egne udflugter og aktiviteter under tilsyn af bestyrelsen i Fritidsforeningen, der stadig er den overordnede forening.

Stop for opkrævning af kontingent
Men nu kan ordningen med den månedlig medlemsopkrævning af 10 kroner over huslejen ikke længere fortsætte. Det er, fordi tilsynet i Aarhus Kommune siger, at man ikke pr. automatik kan indmelde nye beboere i Fritidsforeningen. Det har hidtil været praksis, at beboere, der ikke ønsker medlemskab, aktivt selv skal melde sig ud for ikke at betale de 10 kroner.

To forslag, to retninger
Det betyder, at der til den kommende generalforsamling i Fritidsforeningen, som er indkaldt til den 30. maj, skal laves en ny struktur for Fritidsforeningen, og her vil der blive mulighed for at vælge mellem to veje, når den fælles opkrævning af kontingent over huslejen stopper den 1. juli.

Der er nemlig indsendt to forslag til vedtægtsændringer til, hvordan fremtidens Fritidsforening skal se ud. Det ene forslag, indsendt af Lene Olm, tidligere formand for Fritidsforeningen, går kort fortalt ud på, at Fritidsforeningen skal fortsætte, men at det er afdelingerne i stedet for beboerne individuelt, der skal være medlemmer.

Det andet forslag til nye vedtægter kommer fra Sektion Vest, der foreslår, at der skal findes en måde, hvorpå midlerne fra Fritidsforeningen i stedet kan overføres til en særlig konto på de enkelte afdelingers konto 119.

Hvilket af forslagene der er mest stemning for, afgøres på generalforsamlingen onsdag den 30. maj i Foreningernes Hus.
Alle forslagene kan ses på bbbo.dk under Fas og fritid – http://bbbo.dk/beboer/fas-og-fritid/
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt