Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
6a) Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter i vedtægterne. Se vedhæftede bilag.
6b) Forslag fra Fritidsforeningen til forretningsorden for generalforsamlingen. Godkendes i sin helhed. Se vedhæftede bilag.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.5.
8. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
9. Eventuelt.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Lene Charlotte Olm
Formand

Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år, og som med gyldig legitimation dokumenterer dette.
Hver betalende husstand har 2 stemmer.
Vigtigt – husk sundhedskortet

Se forslag og følg med
Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook-side og på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Her kan du bl.a. se de indkomne forslag, og hvem der er på valg: facebook.com/fritidsforeningen og bbbo.dk.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt