Indkaldelse til generalforsamling I Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til efterretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens sektioner.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i denne vedtægts punkt 3.5.
8. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i denne vedtægts punkt 3.8
9. Eventuelt.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal

Møde- og stemmeberettige på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer, der er fyldt 18 år.

En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse. Så husk dit sygesikringsbevis

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Youssef Abdul Kader, formand

NB: Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebookside: facebook.com/fritidsforeningen – og også på Brabrand Boligforenings hjemmeside.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt