Indkaldelse til general­forsamling I Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening

Torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til efterretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens sektioner.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i denne vedtægts punkt 3.5.
8. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i denne vedtægts punkt 3.8
9. Eventuelt.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal

Møde- og stemmeberettige på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer, der er fyldt 18 år.

En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse. Så husk dit sygesikringsbevis

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Youssef Abdul Kader, formand

NB: Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebookside: facebook.com/fritidsforeningen – og også på Brabrand Boligforenings hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-04 Maj side 24
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2015-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 19
    Indkaldelse til general­forsamling I Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data