Afd. 2: Et haveprojekt i en krog i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

En lille have til glæde for beboeren selv og mange andre skal nedlægges

En beboer i en stuelejlighed i Søvangen var glad for sin terrasse, der var afskærmet af en lille hæk med en større hæk udenfor.

Desværre havde blokkens beboere problemer med rotter, der blev lokaliseret 2-3 meter nede under et af de store buskadser. Viceværten ville til bunds i problemet, og buskene blev fjernet. Der var et stort gravearbejde, der efterlod stedet som en bar skrænt, en bakke med en tom krog ind mod et ikke beboet lejemåls bagside (forretningslejemål). Så lå jorden der, og udsigten var ikke, hvad den havde været før.

Boligforeningen erstattede ikke det plantede med noget nyt, og derfor appellerede det til selv at gå i gang. Lidt blomsterbede i stedet for en tom bakke var da at foretrække, mente beboeren, og bebyggelsen kan da kun blive mere attraktiv derved. Det var en kreativ proces, som ikke skulle føre til noget bestemt, men processen fortsatte, indtil en lille havelod var etableret.

Der skal ansøges om at lave en have, der rækker ud på fællesarealerne

Det fik beboeren også at vide af viceværten, og hun skyndte sig at skrive en ansøgning på forventet efterbevilling. Den må åbenbart bare have ligget over hos viceværten. Beboeren hørte aldrig noget og håbede, at den manglende tilladelse nu var en tilladende tilgivelse.

Positive reaktioner fra naboer og dagplejemødre
Beboeren fortæller, at haven har vakt glæde hos småbørn i området, der kan lide at løbe i gangene mellem de små anlagte bede. Det har givet anledning til gode samtaler og indbyrdes kontakt mellem naboer og andre. Dagplejemødre ser haven som et sted, hvor deres dagplejebørn kan lave plante- og såeksperimenter, da det er meget nemmere end på deres respektive altaner. Projektet har været et potentiale for aktivitet beboerne imellem.

Haven skal fjernes og erstattes af noget andet

Beboeren har nu modtaget et brev, hvor en enig afdelingsbestyrelse har besluttet, at haven skal nedlægges og reetableres af boligforeningen. Men hvad den skal reetableres til, er der ikke taget stilling til.

Beboeren uenig

Beboeren mener, at haven er til brug for fællesskabet og en aktivitet, der kan trække flere til. Haveprojektet har nemlig medført mange sociale udvekslinger af idéer mellem naboer. Gode idéer om udvikling af området. Udvikling på samme måde som den lille have i en tom krog. Det er alt fra gode bænke med ryglæn til gynger til børn i de tykke grene i de gamle træer.

Andre gode idéer går på, at området burde beplantes med træer og buske, hvor der kan høstes frugter, der kan spises.
Området mister i værdi ved kun at have tomme grønne plæner. Det er ikke en bolig-park-form, der appellerer til nutidens unge mennesker. Et anonymt område giver mindre omsorg og omtanke hos de enkelte beboere.

Det attraktive ved Søvangen er de store grønne områder

For at tiltrække ressourcestærke mennesker er det vigtigt, at nuværende og kommende beboere kan se, at der er mulighed for at tage nogle selvstændige initiativer og at få lov til at skabe nogle udfoldelsesmuligheder på fællesarealerne.

Udfoldelser, der selvfølgelig også skal følges op med et ansvar i forhold til de projekter, der bliver skabt. Fællesarealerne ligger der som store oaser, men også som naturmæssigt tomme områder.

De yngre beboere er en generation, der ser helt anderledes på, hvad et fællesareal skal og kan bruges til. At der bliver skabt små selvstændige projekter, og at der er mulighed for at kunne gøre det i fremtiden, kan gøre vores boligområde til et sted, hvor ressourcestærke beboere har lyst til at slå sig ned. Ikke kun et sted, man flytter til, fordi det ligger tæt på Gellerup.


Vi har forgæves prøvet at få en kommentar til denne artikel fra afdelingsbestyrelsen i Søvangen.

Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre. De skriver alene på mail følgende:
”Vi snakkede om din artikel i forbindelse med bestyrelsesmødet i går. Der er desværre ikke nogen af os, der har den fornødne tid til rådighed til at skrive et svar på din artikel inden deadline.”
Vi håber på svar til næste nummer af Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-06 Juli side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data