Afd. 26: Kampvalg til afdelingsbestyrelsen i Kildeager

Afdeling 26 – Kildeagervej

Huslejenedsættelse på trods af energitab og vandspild

Tekst og foto af Elin Krogh

24 beboere var mødt frem til afdelingsmødet i Kildeager, hvor Lonnie Ribergaard fremlagde beretningen fra afdelingsbestyrelsen. Det har været et aktivt og travlt år med mange opgaver og et godt samarbejde med driften.

Storskrald er ikke så stort et problem mere, men man skal stadig selv sørge for, at det bliver afhentet for ikke at belaste afdelingens økonomi/huslejen. Der arbejdes på et forslag til en stor legeplads med gode udfoldelsesmuligheder for de mange børn i området og et forslag til hegn i baghaverne. Begge forslag/oplæg fremlægges for beboerne på ekstraordinære afdelingsmøder senere på året.

Sommerfesten var en kæmpe succes med mange tilmeldte; bestyrelsen håber, det kan blive en fast tradition. Bestyrelsen efterlyser flere medlemmer, og opfordrer alle til at stille op til valg.

Fra de fremmøde var der en opfordring til bestyrelsen om at tydeliggøre sine aktiviteter og tage bedre imod de hænder, der gerne vil bidrage. Bestyrelsen henviste til, at der ligger referater fra de månedlige møder på hjemmesiden, hvor man kan følge bestyrelsens arbejde. Beretningen blev godkendt uden indsigelser.
Huslejen nedsættes med 1,9 %

Afdelingens regnskab viser, at der har været flere indtægter end budgetteret, hvilket bidrager til et samlet overskud i afdelingen på 3,2 mio. kroner. Det betyder, at der varsles huslejenedsættelse pr. 1. januar 2016 svarende til 1,9 %, samt at der ekstraordinært henlægges 1 mio. kroner til fremtidige uspecificerede opgaver i afdelingen. Der er stadig en vis usikkerhed ved budgettering af afdelingens økonomi, fordi det er en relativ ny afdeling. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Kampvalg til afdelingsbestyrelsen
En del af de fremmødte have taget imod bestyrelsens opfordring og stillede op til valg.
På valg var Heidi Hølmer-Hansen, som genopstillede. Ud af bestyrelsen træder Lonnie og Pia, som ikke genopstillede.

I alt 7 personer stillede op til de 3 bestyrelses- og suppleantposter. De gav forsamlingen en kort præsentation sig selv. Den tidligere bestyrelse havde et ønske om at udvide antallet af medlemmer, men iflg. vedtægterne kan det kun ske, hvis det er besluttet på et lovligt indvarslet afdelingsmøde. Det betød, at stemmetallene afgjorde, hvem der blev bestyrelsesmedlemmer, og hvem der blev suppleanter.

Vandet fosser ud
Der var en lang og engageret debat omkring store variationer i el-afregning og forsyningsselskabets opgørelser. Iflg. Niels Hosie leverer solcellerne den mængde el, som de skal, men der er en del tekniske uklarheder, fordi den el, der produceres, går over i boligerne i stedet for at gå til vand og varme.

Niels viste en video til illustration af vandproblemerne og konstaterede, at der er fejl ved fjernvarmerørene, der gør, at vandet trækker ind i de lukkede systemer og ødelægger varmeforsyningen. Boligforeningen famler i blinde, indtil problemerne er helt afklarede, men der arbejdes aktivt på sagen.

Vandtankene udskiftes, så de er til­passet lovkravene, og vandet kom­mer hurtigere ind i boligen. Nogen har oplevet store temperaturudsving, og de udlignes, når det nye system fungerer, og vandtilførslen er stabil.

Pga. det uhensigtsmæssige store over­forbrug af vand har boligforeningen præsenteres entreprenøren for sagen med henblik på at placere ansvaret og undgå, at lejerne skal betale ekstraregningen. Resultatet er uafklaret i skrivende stund.

Summen af de tekniske problemer giver et fejlagtigt billede af forbruget og dermed en forkert fastsættelse af à conto-beløb til afregning, hvilket skaber en del forvirring og frustration hos de fremmødte. Der var generel tilfredshed med driftens indsats i sagen, selvom der tæres lidt på tålmodigheden.

Mødet sluttede med en generel debat om vedligehold af de grønne arealer. Især gårdmændene blev kritiseret for, at de grønne arealer ikke er tilstrækkelig vedligeholdt.
All-Remove, der er i gang med udvendigt malerarbejde, blev hårdt kritiseret for udførelsen; de har bl.a klattet med malingen på fliser og beboernes havemøbler, hvilket iflg. Carsten er helt uacceptabelt, og han tager kontakt til firmaet og fremsætter kritikken.

Der blev stillet spørgsmål til sikkerhedskontrollen af legepladser efter en meget uheldig hændelse med et gyngestativ, der var brudt sammen – heldigvis uden tilskadekomne. Der har manglet kontrol af legepladsen, og efter hændelsen er den nu blevet kontrolleret og med meget kritiske anmærkninger. Driften beklager, at det er sket, og skadesrapporten præsenteres for leverandøren.

Lonnie takkede for det store fremmøde og roste de nye bestyrelsesmedlemmer for deres engagement og lyst – og meget tyder på der er brug for at ”trække i arbejdstøjet” i afd. Kildeager.

Den gamle og dele af den nye bestyrelse lod sig forevige til Skræppebladet: Øverst fra venstre Lonnie og Pia, som begge træder ud – dernæst Ditte (nyvalgt) Mai-Britt (4. suppleant) og Sarah (3. suppleant). Forrest Ole (nyvalgt) og Heidi (genvalgt).

Den gamle og dele af den nye bestyrelse lod sig forevige til Skræppebladet: Øverst fra venstre Lonnie og Pia, som begge træder ud – dernæst Ditte (nyvalgt) Mai-Britt (4. suppleant) og Sarah (3. suppleant). Forrest Ole (nyvalgt) og Heidi (genvalgt).

Valgresultat:
Ole Storm – 30 stemmer = valgt til bestyrelsen
Ditte Lund Simonsen – 26 stemmer = valgt til bestyrelsen
Heidi Hølmer-Hansen – 21 stemmer = genvalgt til bestyrelsen
Nadia Pless – 16 stemmer = valgt som 1. suppleant
Anita Jensen – 15 stemmer = valgt som 2. suppleant
Sarah Bjørnhaug – 12 stemmer = valgt som 3. suppleant
Mai-Britt Asmussen – 6 stemmer = valgt som 4. suppleant

Ingen stillede op til valg til FAS (Syd), og afdelingen er således
ikke repræsenteret i Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt