Afd. 26: Huslejefald på Kildeagervej

Afdeling 26 – Kildeagervej

Mange nye ansigter i driften

Tekst Elsebeth Frederiksen – foto (kun online) af Bo Sigismund

Der var mødt 13 beboere op til beboermødet i Afdeling 26, Kildeagervej. De var vidner til en kort beretning af Maja Olesen.

Der er sket en udskiftning i hele teamet bag afdelingen i administrationen i Brabrand Boligforening og i bestyrelsen.

Der var ny serviceleder, da de tiltrådte, som efterfølgende er blevet skiftet ud med Torben Lomborg. Han kommer fra afdelingen i Harlev og har over 20 års erfaring som serviceleder.

Der er kommet nye affaldsløsninger. De har fået en ekstra flaskecontainer, som nu også er til metal og plastik.

På sidste års afdelingsmøde blev det besluttet at afsætte penge til en ny legeplads ved gæsteparkeringspladsen. Det har desværre vist sig, at det ikke er tilladt at bygge en legeplads der, da det ligger for tæt på vejen. Vi kigger i stedet på muligheder for opgradering af de eksisterende legepladser.

Afdelingsbestyrelsen har fået henvendelser vedr. problemer med parkering udenfor de afmærkede parkeringspladser. Dette har bl.a. resulteret i en gul markering i bogruppe 3, så der ikke spærres for indkørsel og evt. beredskabskøretøjer.

5-års-gennemgang
Driftschef Mogens Rank redegjorde for 5-års-gennemgang. Hans forklaring kan ses inde på www.bbbo.dk

Budgettet
Administrationschef Susanne Witting fremlagde budgettet. Her har afdelingen en huslejenedsættelse på 1,2 procent, så det blev selvfølgelig stemt igennem.

Der blev spurgt ind til det overskud, som der havde været. Susanne forklarede, at det overskud, som der har været, bliver i afdelingen og skal komme huslejen til gode i de kommende tre budgetår.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Forslag
Der var et forslag om, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen mandat til at arbejde videre med muligheden for parkeringskontrol, herunder at få belyst økonomiske konsekvenser.
Økonomi skal fremlægges på et afdelingsmøde til afstemning.

Forslagsstiller: Olaf Damm. Der blev snakket om konsekvensen af parkeringskontrol i afdelingen. Forslaget blev forkastet med 11 stemmer for og 13 imod, og bestyrelsen tog det til efterretning.

Valg
Charlotte Balle Helsinghoff stillede op og blev valgt. Martin Kirkegaard Poulsen stillede op som suppleant og blev valgt.

Louise Jeanette Nejst blev valgt som repræsentant til FAS og som kontaktperson til Skræppebladet.

Afdelingsmøde

Huslejenedsættelse 1,2%
Gennemsnitlig husleje: 912 kr. pr. m2.

Afdelingen består af 75 boliger, som er opført i fem bogrupper med gennemsnitligt 15 boliger i hver gruppe.
Der er i alt 16 toværelses rækkehuse i to plan, 17 treværelses rækkehuse i to plan og 12 treværelses rækkehuse i et plan samt 30 fireværelses rækkehuse i to plan.

Adresse: Kildeagervej, 8361 Hasselager
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt