Afd. 26: Huslejestigning i afdeling 26

Afdeling 26 – Kildeagervej

På trods af corona har bestyrelsen bedrevet en hel del

Tekst Elsebeth Frederiksen

I afdeling 26, Kildeagervej var 14 boliger repræsenteret, og på grund af corona var en af dem repræsenteret via en fuldmagt. Ifølge formand Maja Olesen har bestyrelsens arbejde, ligesom resten af verden, været berørt af pandemien. Alle korrespondancer har foregået på mails i stedet for personligt fremmøde, og bestyrelsesmøderne er først genoptaget i juni. Maja fortalte i bestyrelsens redegørelse blandt andet om, at beboere med husdyr fra næste husleje ikke længere opkræves 30 kroner for dyrehold. Udgiften bliver i fremtiden afholdt af afdelingen. Linjen om opkrævning fjernes fra ordensreglementet.

Legehuse
Legehusene i afdelingen er blevet fjernet, da de var i meget dårlig stand. Afdelingen er gået i gang med at indhente tilbud på et klatretårn med faldunderlag, som skal erstatte de to sandkasser for enden af nummer 131.

Storskrald
Der har tidligere været problemer med affald ved de nedgravede affaldsbeholdere, men det er de sluppet af med, efter at de har oprettet en storskraldsplads på gæsteparkeringspladsen. Der er desværre nogle, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne for, hvordan storskrald skal afleveres – haveaffald, europaller og farligt affald så som maling.
– Pap må kun placeres til storskrald, hvis det foldes og bindes i bundter.
– Pap skal alternativt rykkes i stykker og smides i en af de to nedgravede affaldsbeholdere til papir og pap.
– Man skal være opmærksom på, at pappet ikke kommer til at sidde på tværs i toppen af affaldsbeholderen.
Når containeren på gæsteparkeringen er malet, vil vi få opsat et skilt med reglerne for storskrald.

Lokalplan
Ejeren af Kildeagervej 150, området og det gamle hus overfor afdelingen er sammen med Århus Kommune i gang med at udarbejde en lokalplan for området, som der kan læses om på hjemmesiden for Kolt-Hasselager fællesråd: http://kolthasselager.dk/?p=964.
Her kan beboerne få medindflydelse ved at gå ind på https://deltag.aarhus.dk/hoering og deltage i den offentlige høring.

Stofaaftale
Bestyrelsen har valgt at fortsætte kontrakten med Stofa, da det ikke kan betale sig at komme ud af aftalen, før anlægget, som Stofa har betalt, er betalt af. De har et års opsigelse og kan derfor komme ud af den fra april 2022.

Varmetab fra teknikskurene
Teknisk chef for boligforeningen Ole Hvid fremlagde et løsningsforslag til udbedring. Bestyrelsen samarbejder med ham for at finde ud af priser og beregninger.

Aktiviteter
Til sidst blev beboerne gjort opmærksom på, at hvis de havde forslag til aktiviteter, så skulle de endelig gå til bestyrelsen, da der er penge til det.

Budget
Administrationschef Susanne Witting fremlagde afdelingens budget for 2021. Det blev godkendt, selvom beboerne får en stigning på 3 %.

Forslag
Der var hele 12 forslag på dagsordenen og megen debat frem og tilbage.
Alle forslag på nær to blev vedtaget. Forslaget om oprettelse af cykelstativer ved bogrupperne blev forkastet, og forslaget om at forbyde husdyrhold var der heller ikke flertal for.

Valg
Der skulle også vælges bestyrelsesmedlemmer plus suppleanter. Andreas Torp Hammer genopstillede og fik 5 stemmer og blev dermed 1.-suppeant, Michela Kjær havde forinden mødet oplyst, at hun ønskede at stille op til bestyrelsen, og hun fik 12 stemmer.
Louise Nejst genopstillede og blev valgt til både FAS og Skræppebladet.

Til sidst blev der udtrykt ønske om en sommerfest. Så det bliver spændende, om det bliver muligt at afholde næste år.

Afdeling 26, Kildeagervej
Adresse: Kildeagervej, 8361 Hasselager

Huslejestigning 3 procent
75 boliger
To, tre og fireværelses rækkehuse i to plan
Gennemsnitlig leje pr. m² 970 kroner
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt