Afd. 26: Ikke de store problemer på Kildeagervej

Afdeling 26 – Kildeagervej

Grundig beretning og ikke megen utilfredshed

Der var mange punkter på dagsordenen, da afdeling 26, Kildeagervej, afholdt afdelingsmøde. De fleste punkter omhandlede råderetskatalog, ordensreglement og vedligeholdelsesreglement. Alle disse beslutninger kan læses på Brabrand Boligforenings hjemmeside.

Formand Maja Olesen omtalte først storskraldpladsen, som er blevet taget godt imod af beboerne.
Der har ikke været svinet ret meget på pladsen.

Dernæst har afdelingen fået en henvendelse fra Stofa om, at de vil ud af de kollektive aftaler med afdelingerne. De andre afdelinger har sagt nej, og afdelingsbestyrelsen i afdeling 26 vil undersøge sagen nærmere.

I 2020 vil bestyrelsen arbejde videre med at undersøge, om det kan tillades at opsætte overdækninger over terrasser og indgangspartier, regler for trampoliner, flere parkeringspladser, nummererede p-pladser i bogrupperne og kigge på mulighed for opladning af elbiler i afdelingen.

Maja udtrykte, at bestyrelsen gerne ser en tættere dialog med beboerne, så hvis nogen går med ønsker, forslag til forbedringer eller arrangementer, så kontakt bestyrelsen, enten på Facebook, med en seddel i en af deres postkasser eller ved at møde op kl. 17 til et bestyrelsesmøde, hvor den første halve time er åben for beboerne.

Til sidst takkede Maja beboerne for at gøre afdelingen til et dejligt og roligt sted at bo.

Budget og regnskab

Afdelingens udgifter og indtægter blev forklaret, og stigning/besparelser i de respektive konti blev uddybet. Her var spørgsmål til, hvorfor der blev lagt så meget frem til henlæggelser, og Susanne Witting kunne kun svare, at det var lovpligtigt.

Susanne Witting gennemgik det fremsendte budget for 2020. Budgettet viser, at det er nødvendigt med en lejeforhøjelse på 3,0 %.
Budgettet blev godkendt, og regnskabet blev taget til efterretning.

Valg

Der skulle findes to bestyrelsesmedlemmer, og kun Louise Nejst og Maja Olesen stillede op. De blev dermed valgt ved fredsvalg. Andreas Torp Hammer stillede op og blev valgt som suppleant.

Under eventuelt blev der spurgt til varmeanlægget. Her var svaret, at der i forbindelse med forliget er udarbejdet målinger i tre boliger, som klarlægger, at der stadig er et energitab i forsyningsledningerne i jorden. Man er i gang med at klarlægge tre scenarier for varmeforsyningen, så afdelingen får et kvalificeret beslutningsgrundlag. Undersøgelserne forventes at være afsluttet inden jul og skal belyse de tekniske muligheder holdt op mod anlægs- og driftsudgifter.

I forhold til service på ventilations- og gulvvarmeindstilling er der indgået aftale med en entreprenør, som begynder arbejdet i uge 44.
Der er advisering og information på vej til beboerne.

Afdeling 26, Kildeagervej

To-, tre- og fireværelses rækkehuse
75 lejemål

Huslejestigning 3 %
Husleje pr. m² 939 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data