Brabrand Boligforening kigger ud i fremtiden

Strategien frem mod 2020 præsenteret for repræsentantskabet på boligforeningens seminar

Tekst af Helle Hansen, foto af Elsebeth Frederiksen

Godt et halvt hundrede medlemmer af Brabrand Boligforenings repræsentantskab havde taget imod invitationen til at deltage i boligforeningens repræsentantskabsseminar. Det blev holdt lørdag den 7. november på Koldkærgård Konferencecenter i det nordlige Aarhus.

Der var repræsentation fra 16 af boligforeningens 25 afdelinger, og de mange afdelingsbestyrelsesmedlemmer havde ved tilmeldingen skullet vælge sig ind på to af seminaret fire workshops, som om eftermiddagen blev gennemført af medlemmer fra foreningsbestyrelsen. Workshoppe­nes temaer var økonomisk bæredyg­tig­­hed, social bæredygtighed, miljø­mæs­sig bæredygtig og lejere med ”ejer­skab”.

Deltagerne var samlet, inden de gik ud i grupper.

Deltagerne var samlet, inden de gik ud i grupper.

Strategi for 2016-2020
Formiddagen lagde ud med en kort velkomst af boligforeningens formand Keld Albrechtsen. Derefter blev der taget hul på dagens første oplæg, som var boligforeningens strategioplæg for 2016-2020, som først blev introduceret at Keld Albrechtsen, der slog fast, at det ikke skal være en strategi, der ligger i en skuffen, men en strategi, der kan sikre, at vi afleverer en bedre boligforening og by til vores efterkommere, som der også står i vedtægterne.

Selve strategipapiret blev præsenteret af direktør Keld Laursen.

Strategien har to overordnede indsatser: professionel og serviceorienteret drift og stærkere udviklingsbasering, som sammen skal være med til at sikre boligforeningen en fremtid som en ambitiøs og visionær boligorganisation.

Denne workshop handlede om  social bæredygtighed.

Denne workshop handlede om
social bæredygtighed.

Rundbordssnak
Efter oplægget blev strategiforslaget diskuteret rundt om bordene, hvor repræsentantskabets medlemmer efterhånden blev grundig blandet på kryds og tværs, da de flere gange undervejs skulle skifte plads. Efterfølgende var der fælles opsamling, hvor inputtene fra salen blev samlet sammen og fik nye kommentarer med på vejen.

Direktøren fra BL
Efter eftermiddagens workshops sluttede den mere formelle del af seminaret af med, at BL’s Bent Madsen kom forbi og gav hele repræsentantskabet en times grunding gennemgang af den politiske situation på Christiansborg set med boligbevægelsens øjne. Og det var blandt andet med helt aktuelle nyheder omkring forhandlingerne om politiforliget, som fandt sted, sideløbende med, at repræsentantskabet holdt møde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt