Brabrand Bolig­forening kigger ud i fremtiden

Strategien frem mod 2020 præsenteret for repræsentantskabet på boligforeningens seminar

Godt et halvt hundrede medlemmer af Brabrand Boligforenings repræsentantskab havde taget imod invitationen til at deltage i boligforeningens repræsentantskabsseminar. Det blev holdt lørdag den 7. november på Koldkærgård Konferencecenter i det nordlige Aarhus.

Der var repræsentation fra 16 af boligforeningens 25 afdelinger, og de mange afdelingsbestyrelsesmedlemmer havde ved tilmeldingen skullet vælge sig ind på to af seminaret fire workshops, som om eftermiddagen blev gennemført af medlemmer fra foreningsbestyrelsen. Workshoppe­nes temaer var økonomisk bæredyg­tig­­hed, social bæredygtighed, miljø­mæs­sig bæredygtig og lejere med ”ejer­skab”.

Deltagerne var samlet, inden de gik ud i grupper.

Deltagerne var samlet, inden de gik ud i grupper.

Strategi for 2016-2020

Formiddagen lagde ud med en kort velkomst af boligforeningens formand Keld Albrechtsen. Derefter blev der taget hul på dagens første oplæg, som var boligforeningens strategioplæg for 2016-2020, som først blev introduceret at Keld Albrechtsen, der slog fast, at det ikke skal være en strategi, der ligger i en skuffen, men en strategi, der kan sikre, at vi afleverer en bedre boligforening og by til vores efterkommere, som der også står i vedtægterne.

Selve strategipapiret blev præsenteret af direktør Keld Laursen.

Strategien har to overordnede indsatser: professionel og serviceorienteret drift og stærkere udviklingsbasering, som sammen skal være med til at sikre boligforeningen en fremtid som en ambitiøs og visionær boligorganisation.

Denne workshop handlede om social bæredygtighed.

Denne workshop handlede om
social bæredygtighed.

Rundbordssnak

Efter oplægget blev strategiforslaget diskuteret rundt om bordene, hvor repræsentantskabets medlemmer efterhånden blev grundig blandet på kryds og tværs, da de flere gange undervejs skulle skifte plads. Efterfølgende var der fælles opsamling, hvor inputtene fra salen blev samlet sammen og fik nye kommentarer med på vejen.

Direktøren fra BL

Efter eftermiddagens workshops sluttede den mere formelle del af seminaret af med, at BL’s Bent Madsen kom forbi og gav hele repræsentantskabet en times grunding gennemgang af den politiske situation på Christiansborg set med boligbevægelsens øjne. Og det var blandt andet med helt aktuelle nyheder omkring forhandlingerne om politiforliget, som fandt sted, sideløbende med, at repræsentantskabet holdt møde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-10 December side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data