Ny strategi for boligforeningen

Boligforeningen vil være med til sikre beboere adgang til gode boliger, som er til at betale – både nu og i fremtiden

Af Keld Albrechtsen, formand og Keld Laursen, direktør

På repræsentantskabsseminaret den 7. november blev boligforeningens repræsentantskab introduceret til det strategiudkast, som foreningsbestyrelse og ledelse har udarbejdet.

Strategiudkastet har en række forskellige afsæt:
I kølvandet på Muusman-rapporten og generationsskiftet i den administrative ledelse blev der i 2014 afholdt en ”fremtidsdag”, og siden har ledelse og bestyrelse gennemført en række temamøder og workshops netop med henblik på at formulere en ny strategi for Brabrand Boligforening.

I 2015 har den nye regering varslet ny lovgivning for almene boligforeninger, som vil have til formål at effektivisere driften. Loven understreger, at der er behov for, at også Brabrand Boligforening sætter fokus på at sikre en effektiv og velfungerende drift.

Endelig betyder nye bestemmelser i Aarhus Kommune, at boligforeninger fremover skal konkurrere om tildeling af kvoter til nybyggeri, og samtidig har kommunen vedtaget en ny politik for byens udvikling. Den udvikling ønsker Brabrand Boligforening at tage et medansvar for.

Strategien er et redskab til at sætte retning på arbejdet og skal sætte det lange lys på for at sikre, at boligforeningens beboere har adgang til gode boliger, som er til at betale – både nu og i fremtiden.

Administrerende direktør Keld Laursen

Administrerende direktør Keld Laursen

En dynamisk strategi med beboeren i centrum
Vi har i arbejdet lagt vægt på, at Brabrand Boligforenings strategi ikke bliver et højtideligt dokument, som ligger hengemt i en skuffe, men er et aktivt dokument, som er levende, og som kan bruges som platform for det konkrete arbejde i boligforeningen – i administrationens såvel som i beboernes dagligdag.

Professionel og serviceorienteret drift
Strategiudkastets første tema har overskriften ”Professionel og serviceorienteret drift”.

At være professionel dækker over en korrekt, rettidig indsats; en indsats der er udført godt og til alles tilfredsstillelse. At yde en god service vil sige, at man er hjælpsom, imødekommende, at man møder beboeren med et smil, at man stiller sin viden til rådighed.

Et underliggende tema er effektivisering. Effektivisering har ofte en negativ klang, fordi det forbindes med nedskæringer og dårligere service. Vi skal gøre os klart, hvad vi gerne vil opnå, og hvad vi ikke vil opnå ved at effektivisere. Det er vores holdning, at vi skal effektivisere ved at fokusere på arbejdsgange, koncentrere os om at gøre ting klogt, smide gamle vaner væk, hvis de ikke længere er meningsfyldte, udnytte moderne teknologi osv. Lad os prøve at sætte en human ramme om det at effektivisere.

Indsatser
Administration skal sikre både større tilgængelighed og større åbenhed, end vi har i dag. Det er der mange veje til, og her vil ledelsen komme med konkrete initiativer inden længe. Vi skal blive bedre til at udnytte IT og anden teknologi. Og vi skal have en ny hjemmeside, som giver bedre adgang for den enkelte beboer.

Udviklingsbaseret
Den anden halvdel af strategien handler om, hvordan boligforeningen kan udvikle sig i fremtiden.

Aarhus vokser og udvikler sig, og der er stor fokus på, hvordan en by kan udvikle sig i større social balance. Byrådet har netop vedtaget et budget, som betyder, at der hvert år i de næste fire år skal bygges 400 familieboliger i Aarhus.

I den udvikling af Aarhus kommer boligforeningerne til at spille en væsentlig rolle, og Brabrand Boligforening ønsker at tage medansvar for byggeriet af nye boliger, så der også fremover bygges boliger, som er til at betale.

Brabrand Boligforening har nogle stærke traditioner for at være med til at sætte en dagsorden for godt byggeri, og det er den tradition, som vi skal holde fast i og videreudvikle.

Et andet udviklingsinitiativ er et systematisk samarbejde med forsk­ningsmiljøerne, fordi det kan under­støtte nye ideer og skabe værdi både for samfundet og for vores egen bo­ligforening.

Den videre proces
Efter at udkastet til en ny strategi nu er præsenteret for repræsentantskabet, er det hensigten at give repræsentantskabet og afdelingerne mulighed for at drøfte, kommentere og komme med input, inden foreningsbestyrelsen vedtager en strategi i det nye år. Og det er også hensigten, at strategien med passende mellemrum skal tages op og løbende justeres og tilpasses – netop for at sikre, at den forbliver aktuel og levende og er platformen for boligforeningens arbejde fremover.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt