Sortering af affald

Affaldsøer og sorteringsanlæg i boligforeningerne er en succes for kommunen og nemt for beboerne

Tekst af Kirsten Hermansen

Vi husker alle den gamle historie, hvor Aarhus Kommune i 2001-04 forsøgte sig med affaldssortering, og hvor alle husstande blev udstyret med grønne og sorte affaldsposer, og så skulle affaldet bare sorteres helt fra køkkenet og kilden.

De sorteringsanlæg, som kommunen havde bygget kunne ikke effektivt nok adskille de grønne og sorte poser. De 18 millioner kroner, som kommunen årligt brugte på systemet gav ikke miljømæssig gevinst, konkluderede en rapport fra DTU (Institut for vand og Miljøteknologi). Derfor stoppede kommunen projektet.

Sortering af affald – en borgerpligt
Denne gamle historie står stadig indprentet i manges hukommelse og gør, at vi stadig er skeptiske med hensyn til den form for sortering af vores husholdningsaffald.

Der opstår nemt myter: ”Det hele bliver bare blandet sammen alligevel”, og sådanne historier er sejlivede og sænker motivationen.

Det er dog kun i vores egen interesse, at affaldet bliver sorteret, så vi kan genanvende meget mere af de ting, der kasseres, og skåne miljøet.

I dag står en meget bedre teknologi til rådighed for os, og andre europæiske lande har erfaringer, der viser, at teknologien fungerer. Nogle er direkte imod kildesortering af husholdningsaffaldet, idet man i fremtiden hellere vil satse på såkaldte renescience-anlæg, hvor man med tilsætning af enzymer kan udskille det organiske materiale og genanvende det til biogas, og så er det ikke nødvendigt med en kildesortering i køkkenet.

Boligforeningen er på forkant med sortering af metal.

Boligforeningen er på forkant med sortering af metal.

Ny affaldsplan på vej
På nuværende tidspunkt er der ingen nationale retningslinjer for sortering af metal, glas og plast, så mange kommuner har selv taget initiativer til at sortere.

Inden længe kommer Miljøministeriet med en affaldsplan, der går ud på, at vi skal sortere vores affald op i seks forskellige poser. ”Er det nu en god idé?” skriver Affald/Varme på deres egen hjemmeside.

Aarhus kommunes tidligere erfaringer med affaldssortering gør, at varme- og affaldschef Bjarne Munk Jensen ifølge udtalelser til DR er skeptisk over for, at regeringen nu vil implementere en landsdækkende affaldssorteringsordning. Han mener, at de lokale forhold spiller en stor rolle.

I boligkomplekser er sortering én ting, og i villakvarterer er sortering en anden ting.

Boligforeningen er på forkant med sortering af pap.

Boligforeningen er på forkant med sortering af pap.

Genbrugspladser i samarbejde med boligforeninger
Aarhus kommune har i stedet for den slags sortering oprettet 150 genbrugspladser i samarbejde med boligforeningerne. ”Det er en succes”, vurderer affaldschefen på Affald/Varmes egen hjemmeside.

Der samles 70.000 ton affald ind fra husstandene, men der afleveres 135.000 ton om året, så det betyder jo, at folk er flittige til at bruge genbrugspladser og genbrugsstationer.

For nogle borgere i villaer og private boliger er det en udfordring, når de skal af med for eksempel pap, plast og metal. Derfor ender en del af den type affald med det daglige husholdningsaffald i stedet for på genbrugsstationerne.

”Øget genanvendelse er et vigtigt skridt i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig by”, udtaler rådmand for teknik og miljø Kristian Würtz på Affald/Varmes hjemmeside.

En affaldsø med vejledning.

En affaldsø med vejledning.

Byrådet har vedtaget affaldsplan
Det er planen, at der bliver etableret forskellige former for sortering, alt efter hvilke områder af byen det handler om, da der er stor forskel på behovene for eksempel i områder med enfamiliehuse med egne affaldsbeholdere og i boligforeninger med fælles sorteringsgårde.

Derfor byder affaldsplanen heller ikke på en færdig model for, hvordan sorteringen skal foregå, men lægger i stedet op til, at såvel borgere som erhvervsdrivende skal bidrage til at udvikle løsningerne.

Byrådet har netop vedtaget Affaldsplan 2015-2018, og det er et centralt mål at øge sorteringen af især plast, metal og pap, så det kan blive genanvendt til produktion af nye produkter i stedet for at ryge på forbrændingen.

De nye muligheder for sortering forventes løbende at blive rullet ud i løbet af 2016 og 2017.

Skræppebladet vil følge op med mere om affaldssortering lokalt og regionalt i den kommende tid.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt