Tre nye ansigter i forenings­bestyrelsen

Nye vedtægter krævede udskiftning i bestyrelsen

Den nye foreningsbestyrelse(fra venstre) Laurits Bloch (1.-suppleant), Peter Iversen, Helle Hansen, Abdinasir Jame Mohamed, formand Keld Albrechtsen, Erik Bløcher og Johannes Fraghtmann. Jesper Pedersen var ikke til stede.

Den nye foreningsbestyrelse(fra venstre) Laurits Bloch (1.-suppleant), Peter Iversen, Helle Hansen, Abdinasir Jame Mohamed, formand Keld Albrechtsen, Erik Bløcher og Johannes Fraghtmann. Jesper Pedersen var ikke til stede.

Da repræsentantskabsmødet nåede frem til punktet valg, blev formand Keld Albrechtsen genvalgt som formand uden modkandidat og med applaus.

På grund boligforeningens nye vedtægter med kravet, at foreningsbestyrelsesmedlemmer skal være lejere i boligforeningen, skulle der på mødet vælges fem i stedet for tre medlemmer.

Otte medlemmer af repræsentantskabet stillede op til foreningsbestyrelsen og præsenterede sig selv. Det var Peter Iversen og Helle Hansen, der genopstillede, samt suppleant Abdinasir Jama.

Nyopstillede var Johannes Faghtmann, Sonnesgården, Erik Bløcher, formand i Søvangen, Nezar Ajjawi, Gellerupparken, Lene Olm, formand i Odinsgården, og Poul Erik Nielsen, formand i Hasselengen.
Jævnfør aftenens tidligere beslutning omkring stemmeafgivning kunne hvert repræsentantskabsmedlem vælge at afgive mellem en og fem stemmer.

Valgresultatet blev følgende:

Helle Hansen, valgt 2 år, 71 stemmer.
Peter Iversen, valgt 2 år, 59 stemmer.
Erik Bløcher, valgt 2 år, 52 stemmer.
Johannes Faghtmann, valgt 1 år, 38 stemmer.
Abdinasir Jama, valgt 1 år, 38 stemmer .
Suppleanter blev:
Laurits Bloch, 1.-suppleant, 44 stemmer .
Youssef Kader, 2.-suppleant, 32 stemmer.
Peter Johansen, 3.-suppleant, 20 stemmer.

Et udpluk af de vigtigste forslag:

Godkendelsen af renoveringsplanen for afdeling 2, Søvangen
Beboerne i afdelingen godkendte i december 2016 en fremlagt renoveringsplan, hvor projektet også omfattede etablering af tilgængelighedsboliger.
Projektet medfører nedlæggelse af op til 20 boliger. Det behandles i øjeblikket i byrådet, hvor nedlæggelsen af 16 boliger er godkendt, mens de resterende fire overvejes.
Afdelingsformand Erik Bløcher kunne oplyse, at de sidste fire boliger er nogle meget små klubværelser, hvor kvadratmeterstørrelsen er så lille, at alle er bedst tjent med, at de bliver lagt sammen med nabolejligheden.
De 16 boliger nedlægges for at kunne lave tilgængelighedsboliger af rimelig størrelse, fordi man flere steder er nødt til at bruge tre lejligheder for at kunne ændre dem til to tilgængeligheds-lejligheder.

Forslag til foreningsrådets struktur og ansættelse af elever

Et notat om ændringer af foreningsrådets struktur blev vedtaget sammen med et forslag fra Vagn Eriksen, Skovgårdsparken, om ansættelse af elever.
Små afdelinger kan nu få hjælp til det, ved at boligforeningen betaler en tredjedel af elevlønnen.

Forslag om afvikling af BB Service

Edvin Juhl, der havde fremsat forslaget, mener ikke, at BB Service i praksis fungerer som leverandør på lige fod med eksterne håndværkere. Erfaringen viser, at BB Service ikke er underlagt samme vilkår om kontrol og dokumentation, som gælder for eksterne leverandører, fremførte Edvin Juhl, der mener, at BB Service er en forkert konstruktion.
Foreningsbestyrelsen oplyste, at der arbejdes på at få det til at fungere, og mener også, at selvstændige håndværksmestre med tvivlsomme overenskomster med mennesker fra andre lande er uheldigt. Opfordring til give BB Service en chance og forslag om at kikke på det og lade det indgå i det arbejde, som er foreslået på et senere punkt på mødet. Forslaget bortfaldt.

To forslag fra Laurits Bloch fra Søvangen

To forslag vedrørende effektivisering af kommunikationen forening, administration og afdelingsbestyrelser imellem, samt et forslag vedrørende besvarelser af henvendelser og forespørgsel i rimelig tid. Begge forslag blev støttet og henvist til videre behandling på det kommende repræsentantskabsseminar.


Hele referatet af repræsentantskabsmødet og nye vedtægter kan læses på boligforeningens hjemmeside www.bbbo.dk – under fanebladet ”Om os” – Dokumenter fra hovedforeningen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data