Digitale afdelings­møder

Ny måde at tænke beboerdemokrati

Keld Laursen, adm. direktør

Med repræsentantskabets vedtagelse af nye vedtægter for Brabrand Boligforening åbnes der nu op for at supplere afdelingsmødet med nogle digitale værktøjer, der i al sin enkelthed handler om, at beboerne kan debattere digitalt inden afdelingsmødet og stemme digitalt efter mødet.

De digitale redskaber giver en mulighed for at involvere nye beboergrupper og øge deltagelsen, og de nye procedurer kan bane vej for nye måder at tænke beboerdemokrati på.

Med en digital debat blandt beboerne i afdelingen inden mødet kan den enkelte beboer stille forslag og få respons på forslaget inden selve afdelingsmødet, og forsøg med de digitale muligheder har vist, at man kan skærpe interessen for deltagelse blandt beboergrupper, der ikke tidligere har deltaget i det traditionelle beboerdemokrati.

Hvis en afdeling ønsker at indføre de digitale muligheder, skal det først besluttes på et afdelingsmøde – som i sagens natur skal afvikles efter de hidtidige regler. Administrationen vil i efteråret invitere afdelingsbestyrelserne til informationsmøder om de nye digitale muligheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 20
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data