Beboer­demo­kra­ti på vågeblus

Alle forårets beboermøder samt repræsentantskabsmødet er aflyst eller udsat

Efter Mette Frederiksens historiske udmelding om indsatsen imod coronavirus iværksatte Brabrand Boligforening d. 12. marts en kontrolleret nedlukning. Vi valgte at følge et forsigtighedsprincip og har naturligvis indrettet os efter de anvisninger, som vi har fået af myndighederne.

Det betød også, at vores beboerdemokrati blev sat på vågeblus og først kan forventes igen at nå op i omdrejninger efter skoleferien. Vi skal holde afstand og har derfor ikke kunnet holde møder. Vi håber, at der som bebudet af regeringen vil komme nye retningslinjer fra d. 11. maj, så vi ved mere om genåbningen og vores muligheder.

Aflysninger og udsættelser af møder

Nedlukningen har ikke forhindret, at vi kan træffe beslutninger, når det er nødvendigt, og foreningsbestyrelsen har blandt andet skriftligt godkendt forslag om aflysninger og udsættelser af møder.

Vi måtte aflyse de beboermøder, som var planlagt til afholdelse i april. Det betyder, at mandaterne for de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på valg i april, forlænges, indtil nyt beboermøde kan holdes – og alle afdelinger skal under alle omstændigheder holde beboermøder i september. Alle afdelinger vil altså fortsat have fuldt besatte bestyrelser, indtil nyvalg finder sted.

Helhedsplan for Gellerup forsinkes

Det har endvidere været nødvendigt at udsætte boligforeningens repræsentantskabsmøde, som skulle have været afholdt d. 28. maj. Også her forlænges mandaterne, indtil repræsentantskabsmødet kan afholdes efter skoleferien. Desuden er et foreningsrådsmøde (planlagt til d. 29. april) blevet udsat. Myndighederne har udsendt nye regler, der gør mandat-forlængelserne lovlige.

Vi nåede akkurat på et møde med kommunen lige inden nedlukningen at aftale en tidsplan for beslutningerne om behandling af nye helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj – og vi fik nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af borgmesteren, de to afdelingsformænd samt boligforeningens formand.

Men en planlagt og helt nødvendig workshop for afdelingsbestyrelsen i Gellerup med deltagelse af bl.a. borgmesteren måtte udsættes fra maj til 17. august. Dette vil selvfølgelig forsinke hele forløbet. Og det har den beklagelige konsekvens, at beboerne nok må vente længere på besked om nedrivning af boliger. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at alle, der bliver berørt, får besked så hurtigt som muligt. På Toveshøj forventes ikke nogen forsinkelse. Deres workshop skal efter planen holdes i efteråret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-03 Maj side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2020-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Nedlukning, Brabrand Bolig­forening
  Beboer­demo­kra­ti på vågeblus
 • Foreningsrådsmøde aflyst
  Beboer­demo­kra­ti på vågeblus
 • Repræsentant­skabs­møde aflyst
  Beboer­demo­kra­ti på vågeblus
 • Workshop udsat hertil
  Beboer­demo­kra­ti på vågeblus
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data