Beboerdemokrati på vågeblus

Alle forårets beboermøder samt repræsentantskabsmødet er aflyst eller udsat

Tekst Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Efter Mette Frederiksens historiske udmelding om indsatsen imod coronavirus iværksatte Brabrand Boligforening d. 12. marts en kontrolleret nedlukning. Vi valgte at følge et forsigtighedsprincip og har naturligvis indrettet os efter de anvisninger, som vi har fået af myndighederne.

Det betød også, at vores beboerdemokrati blev sat på vågeblus og først kan forventes igen at nå op i omdrejninger efter skoleferien. Vi skal holde afstand og har derfor ikke kunnet holde møder. Vi håber, at der som bebudet af regeringen vil komme nye retningslinjer fra d. 11. maj, så vi ved mere om genåbningen og vores muligheder.

Nedlukningen har ikke forhindret, at vi kan træffe beslutninger, når det er nødvendigt, og foreningsbestyrelsen har blandt andet skriftligt godkendt forslag om aflysninger og udsættelser af møder.
 
Aflysninger og udsættelser af møder
Vi måtte aflyse de beboermøder, som var planlagt til afholdelse i april.  Det betyder, at mandaterne for de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på valg i april, forlænges, indtil nyt beboermøde kan holdes – og alle afdelinger skal under alle omstændigheder holde beboermøder i september. Alle afdelinger vil altså fortsat have fuldt besatte bestyrelser, indtil nyvalg finder sted.

Det har endvidere været nødvendigt at udsætte boligforeningens repræsentantskabsmøde, som skulle have været afholdt d. 28. maj. Også her forlænges mandaterne, indtil repræsentantskabsmødet kan afholdes efter skoleferien. Desuden er et foreningsrådsmøde (planlagt til d. 29. april) blevet udsat. Myndighederne har udsendt nye regler, der gør mandat-forlængelserne lovlige.
 
Helhedsplan for Gellerup forsinkes
Vi nåede akkurat på et møde med kommunen lige inden nedlukningen at aftale en tidsplan for beslutningerne om behandling af nye helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj – og vi fik nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af borgmesteren, de to afdelingsformænd samt boligforeningens formand.

Men en planlagt og helt nødvendig workshop for afdelingsbestyrelsen i Gellerup med deltagelse af bl.a. borgmesteren måtte udsættes fra maj til 17. august. Dette vil selvfølgelig forsinke hele forløbet. Og det har den beklagelige konsekvens, at beboerne nok må vente længere på besked om nedrivning af boliger. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at alle, der bliver berørt, får besked så hurtigt som muligt. På Toveshøj forventes ikke nogen forsinkelse. Deres workshop skal efter planen holdes i efteråret.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt