Nye vedtægter

Boligforeningens nye vedtægter kan ses på bbbo.dk

Keld Laursen, adm. direktør

Brabrand Boligforenings vedtægter blev sidst opdateret i maj 2011, men på grund af de seneste ændringer af den såkaldte normalvedtægt fandt foreningsbestyrelsen det hensigtsmæssigt at fremlægge et forslag til nye vedtægter på repræsentantskabsmødet den 29. maj.

Den gældende normalvedtægt trådte i kraft i sommeren 2016, og foreningsbestyrelsens drifts- og administrationsudvalg har tilstræbt at udarbejde nye vedtægter, som er i overensstemmelse med normalvedtægten.

Det indebærer blandt andet, at boligforeningens nye vedtægt nu beskriver muligheden for at afholde digitale beboermøder (se særskilt artikel herom), og desuden er vedtægten nu opbygget efter samme skabelon som normalvedtægten.

Der blev på repræsentantskabsmødet truffet beslutning om en stribe ændringsforslag, som blandt andet indebærer, at ikke-bolighavende fortsat er repræsenteret i repræsentantskabet, og det slås nu fast, at medarbejdere kan sidde i en afdelingsbestyrelse. Ét andet af ændringsforslagene betød, at en årelang tradition for, at ikke-bolighavende kunne have plads i foreningsbestyrelsen, nu er afskaffet i Brabrand Boligforening.

Tilsynsmyndigheden i Aarhus Kommune har efterfølgende taget den nye vedtægt til efterretning, og den nye vedtægt er tilgængelig på boligforeningens hjemmeside på linket https://bbbo.dk/om-os/dokumenter-fra-hovedforeningen/
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt