Møde for ikke bolighavende medlemmer af Brabrand Bolig­forening 2022

Møde for ikke bolighavende medlemmer i.h.t. vedtægternes § 5 afholdes i

Torsdag den 15. september 2022 kl. 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for foreningens forhold i det senest forløbne år
3. Foreningens årsregnskab og budget til forelæggelse
4. Valg af 3 repræsentanter til repræsentantskabet
5. Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet
6. Valg af repræsentant og suppleant til Skræppebladet
7. Eventuelt

Medlemsbevis bedes medbragt ved mødet.
Boligforeningen er vært ved kaffe og kage.

Tilmelding til Susanne Kjær Graff, e-mail: sujo[AT]bbbo[DOT]dk eller tlf. 89 31 71 23.

Efter de ikke-bolighavende medlemmers møde blev der skålet i et lille glas af de to genvalgte repræsentantskabsmedlemmer, Bo Sigismund og Kaj Berg, mens suppleant Joan Berg så til.

Arkivfoto Helle Hansen. Møde for ikke-bolighavende medlemmer, Skræppebladet 2018.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data