Afd. 11: Der er sket meget i Odingård på et år

Afdeling 11 – Odinsgård

Kort møde med meget enige beboere

Beboermøderne i Odinsgård er ret korte. Efter halvanden time var mødet forbi, og de ca. 20 deltagere kunne gå hjem. Under mødet informerede formand Lene Olm i sin beretning blandt andet om solceller i afdelingen.

De har i september sidste år fået tilbud på solceller, og i de kommende år vil de snakke om, hvad de skal gøre, og snakke med afdeling 3, som de kan lade sig inspirere af. Lene kunne også fortælle, at der bliver åbnet et motionscenter i Solstuen.

Vaskeriet

Lene Olm forklarede, at de har en besparelse i år på vaskeriet, blandt andet på vaskemidler pga. deres doseringsanlæg. Der er også besparelser på serviceaftalen. Da gulvet skulle laves, måtte de lægge det om, da det første ikke hærdede. Lene Olm har lagt mærke til, at beboerne behandler vaskeriet pænt.
”Der er altså ret hyggeligt.”

Klimadag og Day of Happiness

Odinsgård deltog igen i år i både klimadag (sluk lyset) og Day of Happiness. Det blev en hyggelig dag, hvor mange af beboerne deltog, så det bliver selvfølgelig gentaget næste år.

Affaldsordning

Beboermødet besluttede i april, at de orange containere bliver lukket, når de nedgravede er på plads. Derefter skal alt afleveres det samme sted, på pladsen foran nummer 195.
Købsprisen er ca. 360.000 kr. Det betyder, at det er 60.000 kr. dyrere, men bestyrelsen har valgt et dyrere produkt. De betaler af på dem i 10 år, og levetiden er 20 år.

Sorteringsskuret

Når de nedgravede containere kommer, bliver der nogle ledige rum. De kan laves om til cykel- og scooterskur, eller folk kan låse deres ting inde. Det skal også undersøges senere.

Driftscentre, beboerrådgivning og Fritidsforeningen

Lene Olm var en af initiativtagerne til at samle de andre bestyrelser i boligforeningen til samtaler om fremtidens samarbejde. Det var der også en artikel om i det forrige Skræppeblad. Og det kommer der helt sikkert mere om i Skræppen i fremtiden.

Lene Olm kunne også fortælle, at beboerrådgivningen står til en opdeling. De er ikke klar over de endelig detaljer endnu, men der kommer nye samarbejdspartnere.

Lene har været med i Fritidsforeningens bestyrelse i tre år, de seneste to som formand. Hun regner ikke med, at den eksisterer ret meget længere, og hun har derfor foreslået bestyrelsen at hæve konto 119 med 10 kroner om måneden, så der stadig er penge til aktiviteter.

Ansøgning til Friluftsrådet

Lene Olm har ansøgt om 300.000 kr. til forskellige projekter i afdelingen. Det drejer sig om en overdækket bålplads, shelter, brændeskur, urtehaver på svalegange, frugthave med træer og buske. Thomas Dambo indgår også i det projekt.

Spørgsmål

Ulla Bording Jørgensen ville gerne høre hvorfor de nye tørretumblere er så langsomme. Serviceleder Kai vil snakke med firmaet, om der er en løsning. Ulla spurgte også, om graffitien ikke kan blive fjernet. Hun vil gerne selv gøre det, hvis der kommer maling. Her var svaret, at der er maling, men at det er svært at få malet pga. vejret, og det derfor har svært ved at tørre.

Budget

Der er en stabil huslejeudvikling i afdelingen, og huslejen er blevet holdt nogenlunde i ro de seneste par år.
Der er ingen huslejestigning, og derfor blev budgettet godkendt.

Forretningsorden

Der var få ændringer af forretningsordenen. Nu skal der være selvstændigt valg af bestyrelse og suppleanter. Det blev vedtaget.

Der var også forslag om, at der i kælderrum og på loftet ikke længere må være husdyr, ej heller må det bruges til ophold, kun opbevaring. Det blev også vedtaget.

Der blev også vedtaget de samme regler for Soltuen, motions- og loftsrum.

Det, der nu er vedtaget, kan læses på www.bbbo.dk i sin helhed.

Affald

Pga. nye sorteringsregler fra kommunen skal alt affald skylles og rengøres og motioneres, så det fylder mindst muligt. Altså hop på det, eller tryk det sammen, så det fylder mindst muligt.
Godkendt!

Medlemmerne af bestyrelsen, som var til mødet: Dan Hegelund, Jacob Johannesen (1.-suppleant), Annika Clemmensen, Dorte Nielsen, Peter Johansen + hund og Lene Olm.

Medlemmerne af bestyrelsen, som var til mødet: Dan Hegelund, Jacob Johannesen (1.-suppleant), Annika Clemmensen, Dorte Nielsen, Peter Johansen + hund og Lene Olm.

Valg

Lene Olm og Dan Hegelund blev genvalgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

Valg af suppleanter
Suppleanter skulle vælges særskilt, og her blev følgende valgt:
1. Jacob Johannesen
2. Kirsten Meilstrup
3. Deirdre Bille

Til skræppebladets redaktion blev Jacob Johannesen genvalgt, og til FAS Nord blev Peter Johansen ligeledes genvalgt.

Så var mødet slut på kun en halv time, mens der bagefter blev summet om emner i afdelingen.


Husk, at afdelingen har sin egen hjemmeside

www.odinsgaard.com.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 23-24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data