Afd. 11: Der er sket meget i Odingård på et år

Afdeling 11 – Odinsgård

Kort møde med meget enige beboere

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Beboermøderne i Odinsgård er ret korte. Efter halvanden time var mødet forbi, og de ca. 20 deltagere kunne gå hjem. Under mødet informerede formand Lene Olm i sin beretning blandt andet om solceller i afdelingen.

De har i september sidste år fået tilbud på solceller, og i de kommende år vil de snakke om, hvad de skal gøre, og snakke med afdeling 3, som de kan lade sig inspirere af. Lene kunne også fortælle, at der bliver åbnet et motionscenter i Solstuen.

Vaskeriet
Lene Olm forklarede, at de har en besparelse i år på vaskeriet, blandt andet på vaskemidler pga. deres doseringsanlæg. Der er også besparelser på serviceaftalen. Da gulvet skulle laves, måtte de lægge det om, da det første ikke hærdede. Lene Olm har lagt mærke til, at beboerne behandler vaskeriet pænt.
”Der er altså ret hyggeligt.”

Klimadag og Day of Happiness
Odinsgård deltog igen i år i både klimadag (sluk lyset) og Day of Happiness. Det blev en hyggelig dag, hvor mange af beboerne deltog, så det bliver selvfølgelig gentaget næste år.

Affaldsordning
Beboermødet besluttede i april, at de orange containere bliver lukket, når de nedgravede er på plads. Derefter skal alt afleveres det samme sted, på pladsen foran nummer 195.
Købsprisen er ca. 360.000 kr. Det betyder, at det er 60.000 kr. dyrere, men bestyrelsen har valgt et dyrere produkt. De betaler af på dem i 10 år, og levetiden er 20 år.

Sorteringsskuret
Når de nedgravede containere kommer, bliver der nogle ledige rum. De kan laves om til cykel- og scooterskur, eller folk kan låse deres ting inde. Det skal også undersøges senere.

Driftscentre, beboerrådgivning og Fritidsforeningen
Lene Olm var en af initiativtagerne til at samle de andre bestyrelser i boligforeningen til samtaler om fremtidens samarbejde. Det var der også en artikel om i det forrige Skræppeblad. Og det kommer der helt sikkert mere om i Skræppen i fremtiden.

Lene Olm kunne også fortælle, at beboerrådgivningen står til en opdeling. De er ikke klar over de endelig detaljer endnu, men der kommer nye samarbejdspartnere.

Lene har været med i Fritidsforeningens bestyrelse i tre år, de seneste to som formand. Hun regner ikke med, at den eksisterer ret meget længere, og hun har derfor foreslået bestyrelsen at hæve konto 119 med 10 kroner om måneden, så der stadig er penge til aktiviteter.

Ansøgning til Friluftsrådet
Lene Olm har ansøgt om 300.000 kr. til forskellige projekter i afdelingen. Det drejer sig om en overdækket bålplads, shelter, brændeskur, urtehaver på svalegange, frugthave med træer og buske. Thomas Dambo indgår også i det projekt.

Spørgsmål
Ulla Bording Jørgensen ville gerne høre hvorfor de nye tørretumblere er så langsomme. Serviceleder Kai vil snakke med firmaet, om der er en løsning. Ulla spurgte også, om graffitien ikke kan blive fjernet. Hun vil gerne selv gøre det, hvis der kommer maling. Her var svaret, at der er maling, men at det er svært at få malet pga. vejret, og det derfor har svært ved at tørre.

Budget
Der er en stabil huslejeudvikling i afdelingen, og huslejen er blevet holdt nogenlunde i ro de seneste par år.
Der er ingen huslejestigning, og derfor blev budgettet godkendt.

Forretningsorden
Der var få ændringer af forretningsordenen. Nu skal der være selvstændigt valg af bestyrelse og suppleanter. Det blev vedtaget.

Der var også forslag om, at der i kælderrum og på loftet ikke længere må være husdyr, ej heller må det bruges til ophold, kun opbevaring. Det blev også vedtaget.

Der blev også vedtaget de samme regler for Soltuen, motions- og loftsrum.

Det, der nu er vedtaget, kan læses på www.bbbo.dk i sin helhed.

Affald
Pga. nye sorteringsregler fra kommunen skal alt affald skylles og rengøres og motioneres, så det fylder mindst muligt. Altså hop på det, eller tryk det sammen, så det fylder mindst muligt.
Godkendt!

Medlemmerne af bestyrelsen, som var til mødet: Dan Hegelund, Jacob Johannesen (1.-suppleant), Annika Clemmensen, Dorte Nielsen, Peter Johansen + hund og Lene Olm.

Medlemmerne af bestyrelsen, som var til mødet: Dan Hegelund, Jacob Johannesen (1.-suppleant), Annika Clemmensen, Dorte Nielsen, Peter Johansen + hund og Lene Olm.

Valg
Lene Olm og Dan Hegelund blev genvalgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

Valg af suppleanter
Suppleanter skulle vælges særskilt, og her blev følgende valgt:
1. Jacob Johannesen
2. Kirsten Meilstrup
3. Deirdre Bille

Til skræppebladets redaktion blev Jacob Johannesen genvalgt, og til FAS Nord blev Peter Johansen ligeledes genvalgt.

Så var mødet slut på kun en halv time, mens der bagefter blev summet om emner i afdelingen.


Husk, at afdelingen har sin egen hjemmeside

www.odinsgaard.com.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt