Afd 21: Lille fremmøde til afdelingsmøde i Afdeling 21

Afdeling 21 Hasselager

Bestyrelse ved fredsvalg

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Afdeling 21 har fået ny formand siden sidste afdelingsmøde, da den hidtidige formand, Claus Eskebjerg, er fraflyttet afdelingen. Derfor aflagde den nye formand, Bernadette Gissel, beretningen.
Siden sidste afdelingsmøde er der kommet to borde-bænkesæt. Der er opsat to skilte, som oplyser, at der er ”Nabohjælp” i afdelingen. Det ene skilt er opsat ved stien fra Hasseltoften, og det andet skilt står ved indkørslen til parkeringspladsen Baunevej.

_7AN6053

Ingen sommerfest
Ingen tilbød at hjælpe bestyrelsen med sommerfest, så derfor blev den aflyst.
Sommerfest i 2018 er allerede planlagt til lørdag den 16. juni 2018. Bestyrelsen håber, at nogen denne gang vil hjælpe.

Afdelingen havde fredag den 15. september 50-års jubilæum, men festen blev afholdt 16. september 2017. Der var bestilt en pølsevogn, kagemand, kaffe samt øl og vand. Det var en hyggelig eftermiddag, og cirka 25 personer var mødt op for at fejre afdelingen. Afdelingen fik 6.100 kr. i gave af boligforeningen.

Budget
Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet for 2018, som udviser en huslejeforhøjelse på 1,1 %. Samlet stiger udgifterne med 12.000 kr. til i alt kr. 1.684.383. Det er bl.a. udgifter til renholdelse og henlæggelser, der stiger.

Budgettet for 2018 blev enstemmigt godkendt.

Forslag
Forslag om nedsættelse af vaskeprisen til 8 kr. pr. vask i prøveåret 2018 blev vedtaget med 10 stemmer. Ingen stemte imod.

Valg
Birgit Leth blev genvalgt ved fredsvalg, og Annemarie Eriksen blev 1.-suppleant.
Der blev ikke valgt nogen repræsentanter til FAS eller Skræppebladet.
Bernadette Gissel takkede alle fremmødte, og mødet sluttede allerede kl. 20.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt