Afd. 2: Sådan kender vi ikke Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Misligholdelse og hærværk mod fælles faciliteter

Tekst Kirsten Hermansen

Klub Søvangen har i en menneskealder været en nøgleklub, en klub, hvor medlemmerne, beboere i Søvangen, havde adgang med egen nøgle. En klub med fællesfaciliteter til glæde for mange beboere. Adgangen har stort set været baseret på tillid, fælles ansvar og gensidig respekt for klubbens lokaler og et demokratisk vedtaget ordensreglement.

Indskrænkning af tilgængeligheden
Inden for de sidste par år er disse regler overtrådt på mange forskellige måder. Bestyrelsen har forsøgt at finde ud af, og indhente beviser på, hvilke medlemmer der ikke kan følge klubbens ordensregler.

Da klubben derved kan komme i fare for at blive lukket helt ned af boligforeningen på grund af larm og hærværk, har klubbens bestyrelse besluttet at ændre drastisk på tilgængeligheden.

Klubbens bestyrelse har rundsendt skrivelser om, at man desværre har set sig nødsaget til at inddrage nøglefriheden og i stedet oprette faste åbningstider for klubben.

20180113_112133

Alternative løsninger efterlyses hos brugere og beboere
Det er meget beklageligt, at der ikke kan findes andre løsninger for at bevare klubbens eksistens som nøgleklub. Man stoler dog stadig på et godt og socialt liv i klubben, men på trods heraf må bestyrelsen igen konstatere, at der på det sidste er øvet hærværk eller indbrud, hvor man har tiltvunget sig adgang uden nøgle udenfor åbningstid.

Løsningen på hærværk, tyveri og misligholdelse i en boligafdeling har vi ikke svaret på, men må beklage de mennesker, der føler glæde, eller får afløb for vrede ved at forvolde skade på fælles ejendom.

Vi håber, at svaret på hærværk i stedet for må være at styrke alle beboeres (vi mener alles) interesse for og engagement i at værne om og bevare de fælles goder og faciliteter, vi har i Søvangen. Det er vigtigt at få knækket ”hærværkskoden” i Søvangen. Hvis ikke det sker, vil det skabe utryghed i afdelingen. En utryghed, som afdelingen ikke før har kendt til.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt