Artikler med emnet tyveri

I alt 34 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Tanker på Gellerup

Læserbrev Ofte når jeg går rundt i Gellerupparken, dukker tankerne frem: Hvad er det dog, der sker her? Hvorfor den forandring til ukendelighed? Hvorfor nedbryder man en genial arkitektur, som knap var 50 år, da man begyndte nedrivningerne? Et ungt og stadig anvendeligt byggeri modsat noget af alt det saneringsmodne inde i Århus. Jeg flyttede til Gelleruparken og fik min første lejlighed i sensommeren 1971. Jeg har kendt og oplevet

Magasinet 2020-05 September Læserbreve
Gellerupparken Læser­breve
Læs mere

Regeringsudspil med mere pisk end gulerod

Bolig­foreningens formand kommenterer ghettoudspillet

Regeringen spillede 1. marts ud med et hårdt udspil, der hedder "Ét Danmark uden parallelsamfund". Det indeholder mere pisk end gulerod. Boligforeninger og kommuner landet over kan komme slemt i klemme, hvis de ikke kan leve op til de firkantede krav, der vil blive stillet. Vi har dog i Brabrand Boligforening tiltro til, at vi kan klare disse krav uden at blive ramt af de voldsomme sanktioner, som loven

Magasinet 2018-02 Marts Artikler
Skovgårdsparken, Toveshøj Kalender Kalender 2018

Leder

Ghetto-gyseren og det store LBF-tyveri

Så kom regeringens længe lovede udspil til, hvordan de såkaldte ghettoområder og parallelsamfund skal bekæmpes og afvikles, så de ikke længere findes i 2030. I sin ordlyd et nobelt mål, for hvem kan være uenig i, at der ikke skal findes boligområder, hvor der er borgere, der lever i utryghed, fattigdom og isolation eller det, der er værre. Men desværre virker planen nærmest som et frontalangreb ikke bare på

Magasinet 2018-02 Marts Leder
Leder • politik
Læs mere

Afd. 2: Sådan kender vi ikke Søvangen

Misligholdelse og hærværk mod fælles faciliteter

Klub Søvangen har i en menneskealder været en nøgleklub, en klub, hvor medlemmerne, beboere i Søvangen, havde adgang med egen nøgle. En klub med fællesfaciliteter til glæde for mange beboere. Adgangen har stort set været baseret på tillid, fælles ansvar og gensidig respekt for klubbens lokaler og et demokratisk vedtaget ordensreglement. Indskrænkning af tilgængeligheden Inden for de sidste par år er disse regler overtrådt på mange forskellige måder.

Magasinet 2018-01 Februar Afdelingerne
Søvangen

Afd. 2: Mere om Søvangens beboerhus

En opvaskemaskine i beboerhuset er forsvundet

Et forargeligt tyveri, sket inde midt i beboernes fælles hus, har medvirket til, at afdelingsbestyrelsen blev nødt til at gentænke, hvordan et nøglesystem til beboerhuset skal fungere, og hvem der fremover skal være ansvarlig for et adgangs-system. Der er mandat til et beboerhusudvalg Et beboerhusudvalg har på et tidligere afdelingsmøde fået mandat til at være ansvarlig for beboerhuset i forhold til afdelingsbestyrelsen. Beboerhusudvalget har dog tidligere meddelt, at deres

Magasinet 2015-04 Maj Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Døgnrapporten fra Gellerup på nettet

Ny artikelserie på bydelsportalen Gellerup.nu fortæller om politiets arbejde i området

Siden slutningen af oktober har læsere på bydelsportalen Gellerup.nu kunnet følge med i lokalpolitiets arbejde i området, fordi der nu bliver viderebragt historier fra politiets døgnrapport. Det er på opfordring fra lokale beboerrepræsentanter, at bydelsportalen er begyndt at bringe historierne fra hverdagens hændelser i området, som har politiets interesse. "Når vi kan se, hvad der er foregået af kriminelle handlinger i området, og læse, hvad politiet gør

Magasinet 2014-10 December Artikler
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2014 (3)

Afd. 1: Om afdelings­møde

En opfordring og et hjertesuk

Nu nærmer tiden sig for det årlige afdelingsmøde, som finder sted tirsdag d. 16. september kl. 19 i Skovgårdsparkens selskabslokaler. Af en eller anden grund er det næsten altid de samme (ca. 40) beboere, der møder op. Det ville nu være rart, hvis nogle flere vil sætte aftenen af til arrangementet. På mødet bliver man orienteret om afdelingens forhold - og der er også hyggeligt samvær! Igen tyveri

Magasinet 2014-07 September Afdelingerne
Hans Brogesparken, Skovgårdsparken Kalender Kalender 2014
Læs mere

Afd. 5: Overvågning vedtaget - orientering om Helheds­plan

Ekstra­ordinært møde på Toveshøj

Afdeling 5 - Toveshøj Små halvtreds beboere havde trodset vinterkulden for at høre om fremtiden på Toveshøj og for at vedtage en planlægning at videoovervågning i afdelingen. Janna Bønneland, Solvej og Susan Andersen følger med i debatten Helhedsplan på skinner - nu mangler letbanen Efter valget af Bo Sigismund som dirigent startede Keld Albrechtsen med at orientere om Helhedsplanen. I begyndelsen af måneden blev der holdt et

Magasinet 2013-02 Marts Afdelingerne
Toveshøj Debat-omtale
Læs mere

Afd. 15: Mange forbedringer i Hasselengen

Ekstra­ordinært afdelings­møde

Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 15, Hasselengen ønskede at gennemføre nogle forbedringer. De ønskede ikke at vente til afdelingsmødet i september 2013. Derfor gennemførte de i december 2012 et ekstraordinært afdelingsmøde. Til mødet var beboere fra 26 lejligheder mødt op. Efter valget af Bo Sigismund som dirigent blev de enkelte forslag debatteret. Dirigent Bo Sigismund (th) og afdelingsformand Poul Erik Nielsen (tv) Videoovervågning af parkeringspladser Sidste år havde

Magasinet 2013-01 Februar Afdelingerne
Hasselengen, Hasselhøj debat

Afd. 1: Der skal luftes ud

Om renove­ringen og et mystisk tyveri

Renoveringsplanerne Jeg ville gerne have skrevet om, hvordan renoveringsplanerne for Hans Broges Parken skrider frem, men... i skrivende stund har jeg ingen oplysninger om det, så jeg henviser til den sidste statusmeddelelse, som vi modtog i december. I denne meddelelse bliver vi lovet et beboermøde først i dette år - med oplysninger om økonomien i forskellige elementer af renoveringsprojektet. Kampen mod skimmelsvamp Indtil videre må vi fortsætte vores

Magasinet 2013-01 Februar Afdelingerne
Hans Brogesparken
Læs mere

Afd. 10: Velbesøgt afdelings­møde i Rød­lund­parken

Velbesøgt selv om det var årets sidste sommer­aften

Formand for afdelingsbestyrelsen Aase Asmus Christensen indledte med at byde velkommen til det årlige ordinære afdelingsmøde, hvor omkring 50 ud af 233 lejemål var repræsenteret, foruden boligforeningen og driften. Keld Albrechtsen, der traditionen tro blev valgt til dirigent, konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, og nedsatte et stemmeudvalg, som dog aldrig kom i aktion. Under gennemgangen af dagsordenen fastslog dirigenten, at punkt 5a og b vedrørende

Magasinet 2012-08 Oktober Afdelingerne
Rødlundparken
Læs mere

Afd. 22: Sonnes­gården vil reducere energi­forbruget

Velbesøgt afdelings­møde med debat om tyverier

Sensommersolen strømmede ind ad vinduerne, og beboerne strømmede ind i Sonnesgårdens fælleshus til afdelingsmødet i september, hvor Bo Sigismund traditionen tro blev valgt til dirigent. Støtte fra andre afdelinger i budgetdebatten Den afgående formand, Finn Kaiser, fortalte om bestyrelsens arbejde det sidste halve år. Derudover fortalte tre udvalg om aktiviteterne i afdelingen. Bestyrelsen havde kontaktet boligforeningens øvrige afdelinger for at få støtte til at dæmpe huslejestigningen

Magasinet 2012-08 Oktober Afdelingerne
Sonnesgården debat
Læs mere

Afd.1: Indtryk fra beboer­møde i Hans Brogesparken

Et møde med livlig debat

Afdelingsmødet forløb i en god atmosfære under Herman Nielsens på én gang venlige og myndige ledelse. Der blev udleveret 74 stemmesedler ved indgangen - hver bolig har to stemmer. Her er nogle af emnerne i formand Asger Frederiksens beretning: Nogle arbejder er stagneret, mens vi venter på "helhedsplanens" gennemførelse. Driftsaftalen med Drejergården er opsagt, og et nyt forslag er sendt til administrationen. I bestyrelsen har der været talt

Magasinet 2012-08 Oktober Afdelingerne
Hans Brogesparken, Drejergården debat
Læs mere

Afd. 11: Julestemning med nissetyveri

Så stjæl dog min havenisse! Og andre populære juletraditioner i Odinsgård

Igen i år er der gang i juldrillerierne, når beboere stjæler nisser fra hinanden. Afdelingens juleleg, der startede i 2008, er en både populær og hyggelig juletradition. Goddag, jeg stjæler lige din nisse Havenisselegen går i sin enkelhed ud på, at man gerne må stjæle en af de havenisser (som tilhører afdelingen) og sætte den ved sin egen hoveddør. Den eneste spilleregel, der er forbundet med at stjæle

Magasinet 2011-10 December Afdelingerne
Odinsgård Kalender Kalender 2011 (3)
Læs mere

Gellerup er beredt

God effekt af indsatsen mod kriminalitet

Center for Boligsocial Udvikling under Socialministeriet har i januar udgivet en rapport, der beskriver udviklingen af kriminalitet i Gellerup-Toveshøj-området. Rapporten viser, at kriminalitet rettet mod borgerne er faldende. Rapporten sandsynliggør, at faldet skyldes effekten af den såkaldte Gellerupmodel, og den foreslår, at andre kan lære af erfaringerne fra området. Her gives et kort overblik af den spændende rapport, der kan findes på http://www.cfbu.dk Sammenligning med Bispehaven giver bedre forståelse

Magasinet 2011-02 Marts Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Afd. 3: Beboerne må selv tørre vasketøjet

To tørretumblere er blevet stjålet fra vaskeriet

Siden starten af november har beboerne i Skovgårdsparken selv måtte sørge for at tørre vasketøjet, da to professionelle tørretumblere i vaskeriet på Astridsvej 7 er stjålet. "Tyveriet er sket mellem 1. og 2. november 2010," fortæller varmemester Lars Ravn fra afdeling 3, og det helt specielle er, at der ikke er spor efter et indbrud. Derfor er det meget nærliggende at tro, at der er skaffet

Magasinet 2010-10 December Afdelingerne
Skovgårdsparken
Læs mere

Klumme

Om at lære børnene nogle regler

"Jeg smed det bare" Papir på fortovet Jeg kommer cyklende på Sigridsvej og ser en ca. 10-årig dreng stå med sin cykel; han er i færd med at pakke slik ud, og papiret havner på fortovet. Idet jeg passerer ham, siger jeg: "Du tabte noget!". Drengen er hurtigt på cyklen og kører efter mig; han indhenter mig og råber: "Jeg tabte det ikke - jeg smed det!"

Magasinet 2010-06 Juli Klumme
Klumme

Afd. 6: Håb for fremtiden

Læserbrev

For nogen tid siden sad jeg på en bænk ved rotunden under lindetræerne i Holmstrup, hvor jeg drak min obligatoriske sødmælk og fik en smøg, efter at jeg havde handlet i Den Lokale Brugs. Pludselig blev jeg omringet af 3 unge danskere af anden etnisk oprindelse end dansk, som tiggede om en smøg. Det fik de, "men kun en", som jeg indskærpede dem ved overdragelsen. Da de havde

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Holmstrup
Læs mere

Beboere i Gellerup skal hente breve i Rema1000

Beboere i Gellerupparken kan ikke længere regne med at få brevene leveret. I hvert fald ikke hvis det er de såkaldte maxibreve - det betyder i praksis, at stort set alt andet end postkort og rudekuverter skal afhentes i nærmeste postbutik. Efter postbutikken i City Vest lukkede for cirka et år siden skal beboerne helt ned til Rema1000 ved Silkeborgvej. Post Danmark har oplevet så mange tyverier fra posttaskerne på postbudenes

Blog: mandag 7. december 2009
Gellerupparken
Læs mere

Stiften læser om nissetyveri i Skræppe­bladet

Journalisterne på Århus Stiftstidende læser med i Skræppebladet, og er i det nye decembernummer bl.a. faldet over historien fra Odinsgård, hvor afdelingsbestyrelsen opfordrer til organiseret nissetyveri. Tyveriet foregår efter særlige regler; bl.a. skal man ringe på og aflevere en lille gave inden, man går hjem med havenissen under armen. Afdelingsbestyrelsen i Odinsgård har indkøbt fire havenisser, som beboerne kan "stjæle" fra hinanden på lidt samme måde som i den kendte pakkeleg.

Blog: tirsdag 1. december 2009
Odinsgård Kommentar­spor (2)
Læs mere

Truslen om at blive smidt ud giver mindre kriminalitet

Truslen om at blive smidt ud af sin lejlighed i f.eks. Gelleruppparken eller Toveshøj virker præventivt på kriminelle. Unge lømler tænker sig om en ekstra gang, for ugerninger i lokalområdet kan gå ud over hele familien. "Direktør i Brabrand Boligforening, Torben Overgaard, er ikke i tvivl om, at foreningen har haft stor succes med sin nul-tolerance politik overfor kriminelle lejere. For selvom boligforeningen, der administrerer en stor del af lejlighederne i

Blog: tirsdag 3. november 2009
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Tyv afslørede sig på p-plads ved basaren

Nogle gange gør tyvene arbejdet meget let for politiet. Lørdag formiddag kørte en patruljevogn rutinemæssigt ind på parkeringspladsen ved Bazar Vest. En ung mand ved en bil med åbent bagagerum satte straks i løb, da han så politibilen. Betjentene fattede hurtigt mistanke opg fangede manden, "der viste sig at være en ung mand fra 1990 med indvandrerbaggrund," skriver Jyllands-Posten. Vagtchefen ved Østjyllands Politi oplyser til avisen at politiet undersøgte bilen

Blog: mandag 12. oktober 2009
Læs mere

Tasketyve på knallert

Stenaldervej, Sigridsvej og Jernaldervej er ligesom andre dele af det vestlige Århus udsat for motoriserede tyve, der på knallert og i fuld fart flår tasker fra kvindelige cyklister og er langt væk, inden de bestjålne når at fatte, hvad der sker. Alle tyverier er blevet udført af to personer på samme knallert - den ene kører den anden tager tasken. "Tirsdag aften blev tre kvindelige cyklister frarøvet deres tasker og

Blog: torsdag 17. september 2009
Flere afdelinger Kommentar­spor (1)
Læs mere

Startspærre forhindrede biltyveri i Holmstrup

Østjyllands Politi har endnu en gang modtaget en anmeldelse om "forsøg på brugstyveri", hvor en eller flere gerningsmænd er brudt ind i en personbil og har forsøgt at stjæle bilen ved at kortslutte ledninger. Røveriforsøget er sket natten til fredag den 11. september, hvor en parkeret bil er forsøgt stjålet fra carportanlægget i bebyggelsen Holmstrup på Jernaldervej i det vestlige Århus. Metoden ligner den, der kendes fra gamle Hollywood-film, hvor

Blog: fredag 18. september 2009
Holmstrup

Dømt for børnehavebrand: Jeg er uskyldig

Shadi Chofani er dømt for at have været med til at sætte ild på børnehaven Viben i Gellerupparken. Han mener, at han er uskyldig dømt og ikke havde noget med branden at gøre. Til gengæld indrømmer han gerne brugstyveri, hæleri mv. for at skaffe penge til bl.a. sin egen palæstinensiske gruppe, som sender penge til en palæstinensisk organisation. Jyllands-Posten besøgte Shadi Chofani i arresten og mødte den unge mand, der er

Blog: tirsdag 7. juli 2009
Gellerupparken

Forsikringssvindel om to kilo guld i Brabrand

En tyv brød ind i en lejlighed i Brabrand, stjal to kilo guld og diverse nyt elektronik. Tyven stjal også alle kvitteringerne. Sådan var forklaringen fra et ægtepar på kontanthjælp, da de anmeldte tyveriet til Codan for at få udbetalt erstatning på cirka 900.000 kr. Men det hele var fup, og ægteparret er nu dømt skyldig i storsvindel. Forsikringsselskabets medarbejder blev mistænksom skriver Randers Amtsavis: "Jeg har aldrig før set en

Blog: onsdag 17. juni 2009
Læs mere

Seks unge dømt for brand på Viben - familier risikerer udsmidning

I går faldt der dom i sagen mod seks unge mænd, der bl.a. stod bag ildspåsættelse af børnehaven Viben i Gellerupparken sidste år i oktober. Brabrand Boligforening har fulgt sagen tæt, og de dømtes familier risikerer at blive smidt ud af deres lejligheder. Samtidig vil de dømte blive mødt med erstatningskrav for bl.a. den nedbrændte børnehave på 680.000 kr. De seks nægtede sig skyldig i den lange række af anklagepunkter,

Blog: torsdag 28. maj 2009
Gellerupparken

Tvivl om effekt af videoovervågning

Politikerne er ikke i tvivl: Videoovervågning i f.eks. Gellerup har stor effekt. Forskere ved Aarhus Universitet afdeling for overvågningsstudier kan dog ikke påvise, at det hjælper hverken politi eller borgere. Videokameraer giver falsk tryghed eller ligefrem utryghed. "Århus skal have videoovervågning, uanset at der rejses kraftig tvivl ved, om overvågningen har den ønskede effekt. Støtten til videoovervågning er massiv. Vi skal selvfølgelig ikke overplastre hele byen med kameraer. Men politiet skal

Blog: tirsdag 12. maj 2009
Gellerupparken Kritik-omtale
Læs mere

Læserbrev

Mariehønen

Pr. 1/6-08 lejede jeg et stykke jord af Århus Kommune på 1260 m2. Nærmere bestemt den tidligere haveforening Mariehønens jord. De var blevet sagt op et halvt år tidligere. De var vist blevet for gamle, som kommunens repræsentant sagde. Jeg har hørt, at skud fra brombærrene voksede ud over stien. Det gør de ikke mere! Åben have Som enelejer var det min holdning, at det skulle være "en

Magasinet 2009-04 Maj Læserbrev
Holmstrup

Skuffet mor: Toveshøj er alt for let at bryde ind i

Inge Lauridsens unge søn flyttede sammen med en kammerat ind i en lejlighed i Toveshøj i december. Nu har de været udsat for indbrud to gange, og de har sagt lejemålet op i frustration over den dårlige sikkerhed. Ifølge den skuffede mor fejlprioriterer Brabrand Boligforening, når der afsættes store ressourcer til en stor og milliaddyr helhedsplan for området, mens de nære ting, som f.eks. altandøres sikkerhed ikke får nogen opmærksomhed. I

Blog: tirsdag 10. februar 2009
Toveshøj

Sider med emnet tyveri anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data