Afd. 22: Sonnes­gården vil reducere energi­forbruget

Afdeling 22 – Sonnesgården

Velbesøgt afdelingsmøde med debat om tyverier

Sensommersolen strømmede ind ad vinduerne, og beboerne strømmede ind i Sonnesgårdens fælleshus til afdelingsmødet i september, hvor Bo Sigismund traditionen tro blev valgt til dirigent.

Støtte fra andre afdelinger i budgetdebatten

Den afgående formand, Finn Kaiser, fortalte om bestyrelsens arbejde det sidste halve år. Derudover fortalte tre udvalg om aktiviteterne i afdelingen. Bestyrelsen havde kontaktet boligforeningens øvrige afdelinger for at få støtte til at dæmpe huslejestigningen på grund af den såkaldte indeksering.

Budget godkendt med mindre stigninger

Birthe Rasmusen gennemgik forslaget til budget. Der var mindre stigninger, blandt andet på grund af omkostninger til 10-års jubilæum næste år. Støtten fra de øvrige afdelinger, den såkaldte indeksering, medførte, at udgiften faldt med ca. 53.000 kr. eller omkring 22 procent.

Analyse af energiforbrug vedtaget, nye dørskilte debatteret

Ib Helm Pedersen foreslog, at afdelingen nedsatte et udvalg, der sammen med foreningen skal vurdere muligheder for energibesparelser med hjælp af blandt andet solceller på taget. Bestyrelsen foreslog nye navneskilte, og her ønskede afdelingen en bedre kvalitet af designet.

Sonnesgården set fra haven

To nye og en brugt blev valgt ind i bestyrelsen

Finn Kaiser og Birthe Rasmusen havde før mødet fortalt, at de ville trække sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog to ny-indflyttede medlemmer, Vivi Rasmussen og Knud Brogaard, til bestyrelsen, og fra salen blev den tidligere formand, Uffe Adelørn, foreslået. Alle tre blev valgt ind i bestyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Uffe Adelørn valgt til ny formand.

Eventuelt

Trygheden i Sonnesgården blev for kort tid siden truet af en række tyverier fra seks lejligheder. Der har været mistanke om, at der kunne være en A-nøgle i omløb.
Den nye bestyrelse blev fra salen opfordret til at finde en løsning, der kan fjerne frygten.
Læs det officielle referat på Boligforeningens hjemmeside.


Sonnesgården

Bygget 2002
95 lejligheder
64% fremmødte
Husleje 842 kr./ m2
Kapitaludgift 51%
Henlæggelser 13%
Huslejestigning 2,8%

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-08 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data