Afd. 22: Sonnesgården vil reducere energiforbruget

Afdeling 22 – Sonnesgården

Velbesøgt afdelingsmøde med debat om tyverier

Af Hans Esmann Eriksen, foto Bo Sigismund

Sensommersolen strømmede ind ad vinduerne, og beboerne strømmede ind i Sonnesgårdens fælleshus til afdelingsmødet i september, hvor Bo Sigismund traditionen tro blev valgt til dirigent.

Støtte fra andre afdelinger i budgetdebatten
Den afgående formand, Finn Kaiser, fortalte om bestyrelsens arbejde det sidste halve år. Derudover fortalte tre udvalg om aktiviteterne i afdelingen. Bestyrelsen havde kontaktet boligforeningens øvrige afdelinger for at få støtte til at dæmpe huslejestigningen på grund af den såkaldte indeksering.

Budget godkendt med mindre stigninger
Birthe Rasmusen gennemgik forslaget til budget. Der var mindre stigninger, blandt andet på grund af omkostninger til 10-års jubilæum næste år. Støtten fra de øvrige afdelinger, den såkaldte indeksering, medførte, at udgiften faldt med ca. 53.000 kr. eller omkring 22 procent.

Analyse af energiforbrug vedtaget, nye dørskilte debatteret
Ib Helm Pedersen foreslog, at afdelingen nedsatte et udvalg, der sammen med foreningen skal vurdere muligheder for energibesparelser med hjælp af blandt andet solceller på taget. Bestyrelsen foreslog nye navneskilte, og her ønskede afdelingen en bedre kvalitet af designet.

Sonnesgården set fra haven

To nye og en brugt blev valgt ind i bestyrelsen
Finn Kaiser og Birthe Rasmusen havde før mødet fortalt, at de ville trække sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog to ny-indflyttede medlemmer, Vivi Rasmussen og Knud Brogaard, til bestyrelsen, og fra salen blev den tidligere formand, Uffe Adelørn, foreslået. Alle tre blev valgt ind i bestyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Uffe Adelørn valgt til ny formand.

Eventuelt
Trygheden i Sonnesgården blev for kort tid siden truet af en række tyverier fra seks lejligheder. Der har været mistanke om, at der kunne være en A-nøgle i omløb.
Den nye bestyrelse blev fra salen opfordret til at finde en løsning, der kan fjerne frygten.
Læs det officielle referat på Boligforeningens hjemmeside.

 


 

Sonnesgården
Bygget 2002
95 lejligheder
64% fremmødte
Husleje 842 kr./ m2
Kapitaludgift 51%
Henlæggelser 13%
Huslejestigning 2,8%
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt