Afd. 22: Meget at berette i Sonnes­gården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Kun lille huslejestigning

I afdeling 22, Sonnesgården, ser beboerne jo hinanden til stadighed, og dagligdagen er præget af tæt beboerkontakt og mange aktiviteter. Men alligevel er der beboermøde to gange årligt, og fremmødet er altid stærkt. Denne gang var der ikke mange stridspunkter, men stadig megen information og også debat.

Venlig stemning i Sonnesgården.

Venlig stemning i Sonnesgården.

En positiv beretning

Formand Uffe Adelørn lagde ud og kunne melde om tilfredshed: Kloakrørsudskiftningen er tilendebragt med godt resultat, haverne er reetableret, petanquebanen er i orden, og beboerhåndbogen er klar.

Hjemmesiden står lige for at gå i luften. Porten ser ud til at holde. Men hvor blev næsten 700 m3 vand mon af? Indkørslen skal asfalteres – og så er der støj fra byggepladserne i nabolaget.

Men livet i afdelingen har været godt i den varme sommer.

Formandsberetningen bliver altid fulgt op af udvalgene, og her var det atter Bent Lund, der kunne redegøre for alt det, afdelingens mange ildsjæle udfører i dagligdagen. Pensionistforeningen har fået en ny bestyrelse, der fortsætter med energi.

Behersket stigning

Administrationschef Susanne Witting har haft øje for, at de mange aktive beboere bidrager til at holde huslejen nede. Afdelingen har haft overskud, ejendomsskat og forsikring er faldet, men henlæggelser vokser.

Tagrenoveringen er betalt ud i 2016, men derefter påbegynder man afvikling af kloaksagen. Bundlinjen siger en huslejestigning på 2,32 procent svarende til 20 kr./m2. Det gav ikke anledning til debat, og budgettet blev vedtaget.

Et forslag blev udskudt

Ib Hjelm-Pedersen måtte trække sit forslag tilbage om en klimaskærm. Årsagen var, at han ikke mente at kunne redegøre for forslaget på ordentlig vis. Der var flere spørgsmål, som tydede på, at der er nogen uklarhed om udseende og betingelser, og Ib lovede at få fremskaffet bedre illustrationsmateriale. Interesserede beboere er velkomne som altid.

Et andet forslag angik teltet, som kun sættes op ved specielle lejligheder. Det kunne vedtages uden debat.

Den nyvalgte bestyrelse med nogle gengangere.

Den nyvalgte bestyrelse med nogle gengangere.

To nye i bestyrelsen

Vivi Rasmussen udtrådte efter eget ønske, og Marianne Bruhn og Jens Kragsnæs stillede op. Valgresultatet blev, at Uffe (88 stemmer), Jens (88), Johs. Fagtmann (78) og Marianne (76) valgtes for to år, Lars P. Jacobsen (52) og Knud Brogaard (30) blev hhv. 1.- og 2.-suppleant.

Ib Helm-Petersen valgtes til Skræppebladets redaktion (posten var ledig), og Gunnar Kristensen genvalgtes til FAS.

Den venlige stemning, der altid præger møderne, fortsatte naturligvis bagefter. Foreningsbestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm, der ikke kendte afdelingen, fik en aften, der gjorde indtryk. Sådan er Sonnesgården. Stadig.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-09 November side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data