Afd. 22: Meget at berette i Sonnesgården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Kun lille huslejestigning

Tekst og fotos: Bo Sigismund

I afdeling 22, Sonnesgården, ser beboerne jo hinanden til stadighed, og dagligdagen er præget af tæt beboerkontakt og mange aktiviteter. Men alligevel er der beboermøde to gange årligt, og fremmødet er altid stærkt. Denne gang var der ikke mange stridspunkter, men stadig megen information og også debat.

Venlig stemning i Sonnesgården.

Venlig stemning i Sonnesgården.

En positiv beretning
Formand Uffe Adelørn lagde ud og kunne melde om tilfredshed: Kloakrørsudskiftningen er tilendebragt med godt resultat, haverne er reetableret, petanquebanen er i orden, og beboerhåndbogen er klar.

Hjemmesiden står lige for at gå i luften. Porten ser ud til at holde. Men hvor blev næsten 700 m3 vand mon af? Indkørslen skal asfalteres – og så er der støj fra byggepladserne i nabolaget.

Men livet i afdelingen har været godt i den varme sommer.

Formandsberetningen bliver altid fulgt op af udvalgene, og her var det atter Bent Lund, der kunne redegøre for alt det, afdelingens mange ildsjæle udfører i dagligdagen. Pensionistforeningen har fået en ny bestyrelse, der fortsætter med energi.

Behersket stigning
Administrationschef Susanne Witting har haft øje for, at de mange aktive beboere bidrager til at holde huslejen nede. Afdelingen har haft overskud, ejendomsskat og forsikring er faldet, men henlæggelser vokser.

Tagrenoveringen er betalt ud i 2016, men derefter påbegynder man afvikling af kloaksagen. Bundlinjen siger en huslejestigning på 2,32 procent svarende til 20 kr./m2. Det gav ikke anledning til debat, og budgettet blev vedtaget.

Et forslag blev udskudt
Ib Hjelm-Pedersen måtte trække sit forslag tilbage om en klimaskærm. Årsagen var, at han ikke mente at kunne redegøre for forslaget på ordentlig vis. Der var flere spørgsmål, som tydede på, at der er nogen uklarhed om udseende og betingelser, og Ib lovede at få fremskaffet bedre illustrationsmateriale. Interesserede beboere er velkomne som altid.

Et andet forslag angik teltet, som kun sættes op ved specielle lejligheder. Det kunne vedtages uden debat.

Den nyvalgte bestyrelse med nogle gengangere.

Den nyvalgte bestyrelse med nogle gengangere.

To nye i bestyrelsen
Vivi Rasmussen udtrådte efter eget ønske, og Marianne Bruhn og Jens Kragsnæs stillede op. Valgresultatet blev, at Uffe (88 stemmer), Jens (88), Johs. Fagtmann (78) og Marianne (76) valgtes for to år, Lars P. Jacobsen (52) og Knud Brogaard (30) blev hhv. 1.- og 2.-suppleant.

Ib Helm-Petersen valgtes til Skræppebladets redaktion (posten var ledig), og Gunnar Kristensen genvalgtes til FAS.

Den venlige stemning, der altid præger møderne, fortsatte naturligvis bagefter. Foreningsbestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm, der ikke kendte afdelingen, fik en aften, der gjorde indtryk. Sådan er Sonnesgården. Stadig.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt