Afd. 22: Beboer­møde i Sonnes­gården den 8. september

Afdeling 22 – Sonnesgården

Genvalg til bestyrelsen

Efter valg af dirigent, som blev bo­ligforeningens formand Kjeld Al­brecht­sen, aflagde formanden Ib Frand­sen en kort beretning om den forløbne tid; blandt andet opsætning af nyt køkken og ny vaskemaskine i fælleshuset samt maling af gelænder. Beretningen blev godkendt med overvejende flertal.

Formanden for boligforeningen (KA) orienterede om foreningens aktiviteter og tiltag deriblandt renovering af ældre afdelinger samt Gellerupparken.

Kommende års budget blev fremlagt af økonomichefen, som i en fantasifuld fremstilling med ord og billeder anskueliggjorde, hvilke udgiftsposter der ligger i et budget, således at ingen mere kan være i tvivl om, hvad deres husleje går til, og at der er udgifter forbundet med driften af ejendommen.
Desværre var teksten på skærmen meget utydelig (det med småt?), men det opvejedes af de fine illustrationer.

Der var forslag om forhøjelse af prisen for leje af fælleshus/køkken med 50 kr., hvilket blev godkendt.
Endvidere blev et ønske fra en beboer om, at bestyrelsen tog stilling til muligheder for opsætning af ”klimaskærm”/læ, afvist, da materiale herom ikke var tilstede.

Sonja Delfts, Jan Svanby, Ib Frandsen og som suppleant, Lars P. Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Repræsentanten for FAS blev også genvalgt.

På mødet fremkom spørgsmålet om indholdet i Dispositionsfonden og dermed også Landsbyggefonden. Hvortil går de midler, som ligger i de pågældende fonde, og hvor store summer drejer det sig om? Kjeld Albrechtsen gav tilsagn om at ville foranledige, at der blev afholdt et seminar i foreningen med henblik på redegørelse for midlerne og deres anvendelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data