Afd. 22: Beboermøde i Sonnesgården den 8. september

Afdeling 22 – Sonnesgården

Genvalg til bestyrelsen

Af Ib Helm Petersen – arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Efter valg af dirigent, som blev bo­ligforeningens formand Kjeld Al­brecht­sen, aflagde formanden Ib Frand­sen en kort beretning om den forløbne tid; blandt andet opsætning af nyt køkken og ny vaskemaskine i fælleshuset samt maling af gelænder. Beretningen blev godkendt med overvejende flertal.

Formanden for boligforeningen (KA) orienterede om foreningens aktiviteter og tiltag deriblandt renovering af ældre afdelinger samt Gellerupparken.

Kommende års budget blev fremlagt af økonomichefen, som i en fantasifuld fremstilling med ord og billeder anskueliggjorde, hvilke udgiftsposter der ligger i et budget, således at ingen mere kan være i tvivl om, hvad deres husleje går til, og at der er udgifter forbundet med driften af ejendommen.
Desværre var teksten på skærmen meget utydelig (det med småt?), men det opvejedes af de fine illustrationer.

Der var forslag om forhøjelse af prisen for leje af fælleshus/køkken med 50 kr., hvilket blev godkendt.
Endvidere blev et ønske fra en beboer om, at bestyrelsen tog stilling til muligheder for opsætning af ”klimaskærm”/læ, afvist, da materiale herom ikke var tilstede.

Sonja Delfts, Jan Svanby, Ib Frandsen og som suppleant, Lars P. Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Repræsentanten for FAS blev også genvalgt.

På mødet fremkom spørgsmålet om indholdet i Dispositionsfonden og dermed også Landsbyggefonden. Hvortil går de midler, som ligger i de pågældende fonde, og hvor store summer drejer det sig om? Kjeld Albrechtsen gav tilsagn om at ville foranledige, at der blev afholdt et seminar i foreningen med henblik på redegørelse for midlerne og deres anvendelse.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt