Afd. 15: Mange forbedringer i Hasselengen

Afdeling 15 – Hasselengen

Ekstraordinært afdelingsmøde

Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 15, Hasselengen ønskede at gennemføre nogle forbedringer. De ønskede ikke at vente til afdelingsmødet i september 2013.
Derfor gennemførte de i december 2012 et ekstraordinært afdelingsmøde.

Til mødet var beboere fra 26 lejligheder mødt op. Efter valget af Bo Sigismund som dirigent blev de enkelte forslag debatteret.

Dirigent Bo Sigismund og afdelingsformand Poul Erik Nielsen

Dirigent Bo Sigismund (th) og afdelingsformand Poul Erik Nielsen (tv)

Videoovervågning af parkeringspladser

Sidste år havde der været hærværk og tyveri på parkeringspladserne i afdelingen. For at kunne dokumentere hvad der er sket, og hvem der har været involveret, var der ønske om at have et anlæg, som politiet kunne anvende.

Fælles hækklipning

Hidtil har den enkelte lejer selv stået for klipning af sin hæk. Det har der været ønske om at få gjort i fælleskab. Bestyrelsen har modtaget et tilbud om at få det udført og kom med et forslag til finansiering.

Solceller på fælleshuset

Bestyrelsen kom med forslag til solceller på fælleshuset. Solceller, der kan dække fælles el-forbrug.
”Dette projekt kan dog først gennemføres, hvis Afdeling 7, Hasselhøj beslutter at deltage i projektet. Siden afdelingsmødet er lovgivningen ændret. Derfor bliver projektet ikke gennemført, før man kender effekten af den ændrede lovgivning,” udtalte afdelingsformand Poul Erik Nielsen i begyndelsen af januar 2013.

Beboerne lytter intenst til debatten

Beboerne lytter intenst til debatten

Indretning af dartrum

Ændrede regler har gjort det muligt at indrette nogle kælderlokaler til aktiviteter. Derfor blev det foreslået at indrette et dartlokale.

God debat – forslag vedtaget

De enkelte forslag blev grundigt drøftet, og der var stor talelyst fra salen.

Alle de fremsendte forslag blev godkendt. Hvis alle fire forslag bliver gennemført, medfører det en stigning i omkostningerne på 15 kr. pr. m2.

Bestyrelsen foreslog, at der spares på B-ordningen, og at betalingen af solcellerne udskydes tre år, således at huslejen nu forøges med i alt 6 kr. pr. m2.


Hasselengen afdeling 15

Opført 1991/92
136 toetages rækkehuse
Husleje 906 kr. pr. m2
19 procent fremmøde

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-01 Februar side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data