Afd. 15: Mange forbedringer i Hasselengen

Afdeling 15 – Hasselengen

Ekstraordinært afdelingsmøde

Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 15, Hasselengen ønskede at gennemføre nogle forbedringer. De ønskede ikke at vente til afdelingsmødet i september 2013.
Derfor gennemførte de i december 2012 et ekstraordinært afdelingsmøde.

Til mødet var beboere fra 26 lejligheder mødt op. Efter valget af Bo Sigismund som dirigent blev de enkelte forslag debatteret.

Dirigent Bo Sigismund og afdelingsformand Poul Erik Nielsen

Dirigent Bo Sigismund (th) og afdelingsformand Poul Erik Nielsen (tv)

Videoovervågning af parkeringspladser
Sidste år havde der været hærværk og tyveri på parkeringspladserne i afdelingen. For at kunne dokumentere hvad der er sket, og hvem der har været involveret, var der ønske om at have et anlæg, som politiet kunne anvende.

Fælles hækklipning
Hidtil har den enkelte lejer selv stået for klipning af sin hæk. Det har der været ønske om at få gjort i fælleskab. Bestyrelsen har modtaget et tilbud om at få det udført og kom med et forslag til finansiering.

Solceller på fælleshuset
Bestyrelsen kom med forslag til solceller på fælleshuset. Solceller, der kan dække fælles el-forbrug.
”Dette projekt kan dog først gennemføres, hvis Afdeling 7, Hasselhøj beslutter at deltage i projektet. Siden afdelingsmødet er lovgivningen ændret. Derfor bliver projektet ikke gennemført, før man kender effekten af den ændrede lovgivning,” udtalte afdelingsformand Poul Erik Nielsen i begyndelsen af januar 2013.

Beboerne lytter intenst til debatten

Beboerne lytter intenst til debatten

Indretning af dartrum
Ændrede regler har gjort det muligt at indrette nogle kælderlokaler til aktiviteter. Derfor blev det foreslået at indrette et dartlokale.

God debat – forslag vedtaget
De enkelte forslag blev grundigt drøftet, og der var stor talelyst fra salen.

Alle de fremsendte forslag blev godkendt. Hvis alle fire forslag bliver gennemført, medfører det en stigning i omkostningerne på 15 kr. pr. m2.

Bestyrelsen foreslog, at der spares på B-ordningen, og at betalingen af solcellerne udskydes tre år, således at huslejen nu forøges med i alt 6 kr. pr. m2.


Hasselengen afdeling 15

Opført 1991/92
136 toetages rækkehuse
Husleje 906 kr. pr. m2
19 procent fremmøde
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt