Afd. 15: Hasselengen fik fuld bestyrelse til at drive beboerdemokratiet videre

Afdeling 15 – Hasselager

Store sko skal fyldes ud, efter at formand Poul Erik Nielsen døde i sommer

Tekst Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

I Hasselengen er de heldige at have et stort beboerhus, for det var lige præcist stort nok til at kunne rumme det antal beboere, der havde meldt sig til at deltage i efterårets beboermøde den 28. september. Og med alle beboere placeret på stolerækker med pæn coronaafstand og ansigterne vendt fremad kunne Maria Torp Høgh fra afdelingsbestyrelsen byde velkommen og foreslå Bo Sigismund som dirigent.

Hasselengens nye bestyrelse fra venstre Maria Torp Høgh, Alexander Johansen, Sara Bjørnhaug, Rene ”Gumse” Rosted og Daniela Bramstoft.

Hasselengens nye bestyrelse fra venstre Maria Torp Høgh, Alexander Johansen, Sara Bjørnhaug, Rene ”Gumse” Rosted og Daniela Bramstoft.

Farvel til Poul Erik og tak til John
Maria fik hurtigt ordet igen, da hun skulle fremlægge årets beretning. Og han lagde ud med at konstatere, at det har været et sært, svært og specielt år. Ikke mindst på grund af corona, men også fordi at Hasselengen i sommer mistede sin formand gennem 13 år, Poul Erik Nielsen. Det bliver svært at udfylde hans sko, fastslog hun og takkede samtidig Brabrand Boligforening for at have været en stor hjælp, der kom med svar på mange spørgsmål i den svære tid.

Afdelingens drift har været underbemandet i driften, men der er kommet flere hænder, selv om man ikke helt er i mål endnu. Der har været afholdt en arealgennemgang, hvor der har været kigget på, hvordan udgifter kan formindskes. Det bliver en opgave for den nye bestyrelse at arbejde videre med. Og her kom Maria med et ønske om, at afdelingen denne aften ville få en fuldt besat bestyrelse på fem personer. I det hele taget opfordrede Maria til beboerinvolvering og genoptagelse af summemøder og måske endda nedsættelse af udvalg alt efter interesse. Og hun så meget gerne en mere grøn afdeling i forhold til brug af ressourcer.

Til sidst blev der givet en stor tak til John, der efter 10 år har valgt at sige farvel til bestyrelsesarbejdet. Desværre var han ikke til stede til at tage imod den store gavepakke, der i stedet vil blive overbragt til ham.

Beretningen gav ikke anledning til debat, og den blev enstemmigt vedtaget.

Nye vinduer og døre i 2021
Budgettet for 2021 lød på en mindre stigning på 1,8 procent i 2021. Her er der blandt andet planlagt, at afdelingen skal have nye terrassedøre og entredøre samt vinduer i løbet af næste år.
Under behandlingen af budgettet blev der rejst spørgsmål om stigningen på konto 114, der har med driften at gøre. Svaret lød, at det er, fordi at der sidste år har været underbemandet, derfor sparede afdelingen penge i 2019, i 2021 bliver der normal bemanding.

Flere var bekymret om døre, der allerede nu gaber, det blev lovet, at driften kommer forbi og laver nødvendige forbedringer. Der blev også spurgt til mulighed for at komme af med haveaffald lokalt. En ønske, som den kommende bestyrelse må arbejde videre med.

Regnskabet for 2019 viste et overskud på godt 300.000 kroner, som bliver brugt på at være med til at holde huslejerne i ro de næste tre år.
Budget og regnskab blev vedtaget.

Nej til gule plader og altan
To forslag fra beboere fik ikke opbakning fra beboermødet. Et ønske om også at kunne parkere med biler med gule nummerplader blev afslået. Og et forslag om at kunne udskifte førstesalslejlighedernes franske altan med en rigtig altan var der heller ikke stemning for.

Mødet blev afholdt med god coronaafstand.

Mødet blev afholdt med god coronaafstand.

Kampvalg til bestyrelsen
Maria Torp Høghs ønske om at få en fuldt besat bestyrelse blev opfyldt, da seks beboere stillede op til bestyrelsen. Jakob Lemming var ikke til stede, men havde skriftligt givet tilsagn om sit kandidatur. Han blev valgt til første og eneste suppleant med 10 stemmer.

Der var genvalg til bestyrelsen til Maria Torp Høgh med 46 stemmer og ligeledes til Sara Bjørnhaug. Nyvalgt blev Alexander Johansen med 45 stemmer, Daniela Bramstoft fik 43 stemmer, og Rene ”Gumse” Rosted blev valgt med 40 stemmer.

Livligt eventuelt
Indtil punkt 7. Eventuelt var afdelingsmødet foregået uden den store snak, men under det sidste punkt, hvor ingenting kan besluttes, kom der gang i spørgelysten og kommenteringen.

Der blev rejst spørgsmål om brugen af et skur, der nu benyttes til opbevaring af gamle cykler. Hvem har ansvaret for at ordne petanquebanerne? Hvornår renses skurene, og hvad bliver der af den lovede trailer?

Overvågning, udfordringer med en psykisk syg nabo, køkkenlån, hundelorte og græs, der flyder, når det er blev slået, var nogle af de mange problemstillinger, der blev taget op, og som den nye bestyrelse noterede sig og lovede at vende tilbage til.

Afdeling 15, Hasselengen
Adresse: Hasselhøj og Hasselengen, 8361 Hasselager

Huslejestigning 1,8 procent
136 et- til femrums boliger fra 49 – 129 m².
Små rækkehuse, hvoraf de fleste er i halvandet plan.
Ny gennemsnitlig leje pr m² familiebolig 1008
Ny gennemsnitlig leje pr. m² ungdomsbolig 916
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt