Afd. 15: Utilfredshed med driften i Hasselengen

Afdeling 15 – Hasselengen

Servicelederen har ikke nok timer til at holde det pænt

I afdeling 15, Hasselengen, var der utilfredshed med de grønne områder, som ifølge formand Poul-Erik Nielsen bliver meget dårligt vedligeholdt. Det er blandt andet på grund af den nye robotplæneklipper, som ikke fungerer optimalt. Blandt andet stod den stille ved et fodboldmål i fem dage, fordi den ikke blev aktiveret til at køre igen.

Poul-Erik kritiserede også, at servicelederen bruger meget mere tid på at sidde på kontoret og ikke er så meget ude og snakke med beboerne.

Beboerne har også oplevet, at der kan gå fra en dag til tre uger, før det, de henvendte sig om, faktisk bliver lavet. Nu er der imidlertid kommet en ny serviceleder, så Poul-Erik er spændt på, hvordan det går, og hvilken retning de skal gå. Han har indtryk af, at afdelingen ikke er så vigtig for boligforeningen, fordi det er en lille afdeling med 136 boliger. Han spørger tit, om der ikke snart sker noget, men det gør der aldrig.

Mere alvorlig er oplysningen om, at der er konstateret skimmelsvamp i flere kviste. Det skulle laves i april, men intet er sket endnu. Nu er det så oplyst, at det er blevet udsat, fordi boligforeningen skal søge Landsbyggefonden om at få dækket nogle af udgifterne.

Her svarede administrationschef Susanne Witting, at den er lukket inde i konstruktionen og derfor ikke er til fare for nogen. Men fordi det vil være en ret stor udgift for afdelingen, har Brabrand Boligforening søgt Landsbyggefonden om at få dækket i det mindste noget af omkostningen. Det kan dog tage to-tre år at få svar.

Poul-Erik kunne fortælle, at der bliver afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde om skimmelsvampsagen i starten af næste år.

Poul-Erik afrundede sin beretning med at sige, at han synes, at Hasselengen er et fantastisk sted, der er legepladser til børnene og vandkampe om sommeren.
”Så lad os passe på det hele,” sluttede han.

Her i kvistene er der konstateret skimmelsvamp.

Her i kvistene er der konstateret skimmelsvamp.

Budget

Susanne Witting gennemgik det fremsendte budget for 2020. Budgettet indeholder en nødvendig lejeforhøjelse på 2,1 %.

Afdelingens udgifter og indtægter blev forklaret, og stigning/besparelser i de respektive konti blev uddybet. Årsregnskab for 2018 blev gennemgået med de forskydninger, der var ift. budget 2018.

Budget for 2020 blev godkendt med et flertal, en undlod at stemme.

Valg

Bestyrelsesvalget blev fredsvalg, hvor John Nielsen og Majbritt Asmussen blev valgt, og Christophe Mutumba Lukunku blev suppleant.
Jytte Nielsen blev valgt til FAS Syd. Der er kun penge tilbage til endnu en tur, og derefter bliver FAS Syd nedlagt.

Til sidst fik Per Abild overrakt et gavekort på 500 kr. som tak for sit store arbejde i afdelingsbestyrelsen i 10 år.

Afdeling 15, Hasselengen

Et- til femrums boliger udformet som rækkehuse
136 lejemål

Huslejestigning 2.1 %
Husleje pr. m² familiebolig 989 kr.
Husleje pr. m² ungdomsbolig 899 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data