Afd. 15: Hård kritik af tingenes tilstand i Hasselengen

Afdeling 15 – Hasselengen

Nye ekstra kræfter i Afdeling 15’s bestyrelse skal sikre et generationsskifte

”Det har været det værste år i ti år,” lagde formand Poul-Erik Nielsen ud med at konstatere, da han holdt beretningen på Hasselengens beboermøde torsdag den 27. september.

”Ting bliver ikke lavet, og vi mangler stadig folk. Brevene omkring forhaverne skulle have været udsendt i foråret, dem har vi slet ikke modtaget endnu.

Robotklipperen er skyld i, at der ikke længere står fodboldmål på græsplænen, for maskinen kan ikke køre udenom, og så hænger den fast på muldvarpeskud. Forleden måtte der bruges næsten tre timer på at tømme robotten for græs…,” fortsatte formanden med at remse op.

Beretningen nåede også omkring tagsten, der ligger i tagrenden og venter, hækkehegn, der efter års kamp stadig ikke er blevet til noget, og så er der kampen mod rotter, som er grunden til forslaget om at forbyde udendørs kaniner.

Poul-Erik sagde, at han ikke var ude efter den nye serviceleder, Torben Lomborg, som deles med Harlev, men han håber snart at få flere folk, hvilket han med det samme blev forsikret om vil ske, når der har været holdt jobsamtaler i uge 41.

Herefter takkede formanden dartklubben, hundeklubben, Lunterne og petanqueklubben for alle de gode aktiviteter, de laver for afdelingen.

Til sidst kommenterede Poul-Erik på synsteamet med et ”Vorherre bevares – hvad koster det? Vi beboere bygger terrasser, og så kommer synsteamet og river det ned. Jeg plejer at være glad ved afdelingen, men det er skidt i år,” sluttede Poul-Erik beretningen, der blev godkendt uden debat.

Budget og råderet

Administrationschef Susanne Witting lagde i sin budgetgennemgang ud med at fortælle, at synsteamet syner efter det, beboermødet har besluttet.

Men hun indbød til, at der hen over vinteren skal arbejdes videre med at lave et råderetskatalog, og foreslog i den forbindelse, at der skal holdes spørgecafeer, hvor man blandt andet kan bese haverne og derefter få lavet nogle gældende aftaler.

Næste års budget viser et underskud på 45.000 kroner, og det betyder en stigning på fem kroner per kvadratmeter eller 0,5 procent. Men Susanne Witting kunne oplyse, at beløbet går direkte ind på lejemålets vedligeholdelseskonto, som sættes i vejret for at sikre bedre vedligehold.
Budgettet blev vedtaget med en enkel stemme imod.

Fri parkering, nej til kaniner

Beboermødet skulle derefter stemme om to forslag. Et forbud mod at have udendørs kaniner begrundet i, at det tiltrækker rotter, blev vedtaget.

Næste forslag, der gik på, at det skulle være muligt at leje en fast parkeringsplads til 37,50 kroner om måneden, medførte stor debat. Nogle advarede mod stikkeri og dårligt naboskab, andre ville få problemer med kærestebesøg. Forslaget blev stemt ned med kun en enkel stemme for.

Den nye afdelingsbestyrelse: Sarah Bjørnhaug, Per Abild, Poul Erik Nielsen, John L. Nielsen og Maria Torp Høgh.

Den nye afdelingsbestyrelse: Sarah Bjørnhaug, Per Abild, Poul Erik Nielsen, John L. Nielsen og Maria Torp Høgh.

Fem i bestyrelsen

Den siddende bestyrelse på tre stillede forslag om, at afdelingsbestyrelsen skulle udvides til fem medlemmer.

Motiveringen gik på, at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen, som skal læres op, så de om føje år kan tage over.
Forslaget blev vedtaget.

Herefter skulle der findes fire nye medlemmer i stedet for to. Poul- Erik genopstillede, og efter lidt overtalelse lovede John Lindholm Nielsen, at han ville tage et enkelt år mere.

Herefter stillede Maria Torp Høgh og Sarah Bjørnhaug op, og så var der fire kandidater. Dirigent Bo Sigismund konstaterede herefter, at alle fire var valgt ved fredsvalg.

Femte medlem er Per Abild, der blev valgt sidste år.

Efterfølgende var der valg af suppleanter. Ole Ryolf genopstillede og blev enlig suppleant.

Afdelingsmøde

Huslejeforhøjelse 0,5 %.
Gennemsnitlig husleje familiebolig: 969 kr. pr. m2.
Gennemsnitlig husleje ungdomsbolig: 879 kr. pr. m2.

Hasselengen består af 136 et- til femrums boliger fra 49 til 129 m22.
Boligerne er udformet som små rækkehuse, hvoraf de fleste er i halvandet plan.

Adresser: Hasselhøj og Hasselengen, 8361 Hasselager.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 29
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data