Afd. 5: Overvågning vedtaget – orientering om Helheds­plan

Afdeling 5 – Toveshøj

Ekstraordinært møde på Toveshøj

Små halvtreds beboere havde trodset vinterkulden for at høre om fremtiden på Toveshøj og for at vedtage en planlægning at videoovervågning i afdelingen.

Janna Bønneland, Solvej og Susan Andersen følger med i debatten

Janna Bønneland, Solvej og Susan Andersen følger med i debatten

Helhedsplan på skinner – nu mangler letbanen

Efter valget af Bo Sigismund som dirigent startede Keld Albrechtsen med at orientere om Helhedsplanen. I begyndelsen af måneden blev der holdt et styregruppemøde med Aarhus Kommune, hvor den overordnede tidsplan for Helhedsplanen blev lagt fast. Styregruppemødet er beskrevet et andet sted i bladet.

”Mange ting er blevet lagt fast, financie-ringen er på plads – nu mangler vi bare en letbane,” sagde Keld, ”men den skal nok komme.”

De sociale planer bliver vigtige

Et særligt punkt, der er nyt, er Aarhus Kommunes sociale handleplan og boligforeningens boligsociale helhedsplan. Det er ikke nok at forbedre veje og bygninger – det bliver beboerne i Gellerup/Toveshøj hverken mere raske eller mere ressourcestærke af.

Derfor fokuserer de sociale planer på at gøre de eksisterende beboere mere ressourcestærke, ved at få flere unge til at tage en uddannelse, at få flere af beboerne til at blive selvforsørgende og at forbedre sundhedstilstanden hos beboerne.

Keld Albrechtsen fortalte, at som i så mange andre socialt udsatte boligområder er levealderen i Gellerup Toveshøj mere end 15 år lavere end i resten af Danmark.

Regning til dem, der laver hærværk

Anett Sällsäter Christiansen startede debatten om videoovervågning med at fortælle, at forsøgene med overvågning havde givet gode resultater, men at hele afdelingen bør overvåges for at undgå, at hærværket flytter til de ikke-overvågede områder.

Formålet er at reducere hærværket og at gøre det muligt at sende regningen til dem, der laver hærværk og tyveri. Anett slog fast, at videoovervågningerne kun vil blive brugt, når man skal undersøge hærværk eller anden konstateret kriminalitet i området.

Hærværk og tyveri er steget meget

Inspektør Peter Sørensen fortalte, at hærværket er steget meget i de senere år. En af årsagerne er, at man tidligere kun talte det med, der blev betalt af boligforeningen, og ikke hærværk på biler og lejligheder, som var betalt af forsikringer. Boligforeningen betaler omkring 2.000 kr. pr. lejlighed om året for hærværk. Hertil kommer forsikringssager for tyveri og hærværk samt en forhøjet forsikringspræmie for dem, der bor i området.

Derfor er der store beløb at spare for beboerne i området ved at få videoovervågning.

Videoovervågning virker – fængslende beretning

Jens Espensen fra lokalpolitiet fortalte om erfaringer fra videoovervågning i og uden for Gellerup-Toveshøj. Hærværk og tyverier reduceres væsentligt, der hvor der videoovervåges, men en del flytter andre steder hen. Når der foregår hærværk og tyveri, forbedrer overvågningen politiets muligheder for at rejse og vinde sager imod den og de skyldige.

Omkring 50 personer mødte op til afdelingsmødet

Omkring 50 personer mødte op til afdelingsmødet

Forslag vedtaget, økonomi skal afklares

Afdelingsmødet skulle ikke beslutte, om der skulle være videoovervågning. Afstemningen skulle give bestyrelsen tilladelse til at undersøge, hvordan et videoovervågningssystem skulle indrettes og administreres, og det blev vedtaget. Derfor var der ikke overblik over, hvad et anlæg vil koste i investering og drift.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-02 Marts side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data