Afd. 5: I Toveshøj er der fokus på renove­ring og isolering

Afdeling 5 – Toveshøj

Abdulmalik Farah, Ilham Mohamed, Emil Thaysen og Inga Bech blev valgt til bestyrelsen.

Abdulmalik Farah, Ilham Mohamed, Emil Thaysen og Inga Bech blev valgt til bestyrelsen.

Den 8. april var der beboermøde på Toveshøj

Bo Sigismund var dirigent for de ca. 85 beboere, der var mødt op.
Formanden, Anett Sällsäter Christiansen, fremlagde i sin formandsberetning, hvad der er sket siden sidst. Denne gang var formandsberetningen understøttet med mange flotte billeder fra alle de forskellige begivenheder og arrangementer fra Toveshøj.

Afdelingen vil gerne gøre noget ved området bag Bazaren, så der bliver mere åbent omkring Toveshøj og en bedre forbindelse mellem Toveshøj og resten af Århus. Dette har Gellerupsekretariatet lovet at gå videre med. Der er også meget rodet i området bagved Bazaren, og vi vil bede Teknik og Miljø om at rydde op og tænke de arealer ind til noget mere attraktivt, fordi det i dag appellerer mere til ræs mellem skolen og klubben.

Århus har fået en ny ældrerådmand, Jette Skive, som vi meget gerne vil invitere ud til en kop kaffe for at diskutere plejeboliger og det lokalcenter, som gerne skal spille sammen med det nye sundhedshus på Toveshøj.

Byrumskonkurrencen er i fuld gang, og de projekter, som skal kæmpe om sejren, er fundet. Projekterne, som er udstillet, skal ses som et idekatalog. De kommer til at stå i Laden i uge 16. Høringsfristen er den 30. april. Anett mener ikke, at Toveshøj har den store brug for nye stisystemer, da de, der er, fungerer fint.

Dialog med politi, kommune og inspektør om lys

Der er stadig problemer med lyset i Toveshøj. Der er natsænkning, hvilket betyder, at der er mindre lys tændt om natten, samt at der ikke er nok lys på stisystemerne. Teknik og Miljø vil vente, til der kommer en helhedsplan, men det kan hverken politiet eller afdelingen vente på, så derfor har Teknik og Miljø været på besøg, og man afventer nu deres rapport.

Renovering og videoovervågning

Rambøll er i gang med at udregne, hvad en omfattende facaderenovering vil koste, og kommer derefter med en rapport. I den forbindelse skal der tages nogle lejligheder ud, som skal laves om til toværelses lejligheder, og samtidig skal man finde ud af, hvordan man kan lave nogle af de treværelses om, så man får mere ud af arealet med den lange gang. Det var også et af de emner, som en del beboere stillede spørgsmål til.

Når rapporten er klar, kommer der et nyt beboermøde. En beboer var bekymret over, at postkasserne for de lejligheder, der står tomme, er fyldt med reklamer. Der kan blive sat ild til dem, der ligger og flyder i opgangen. Her vil man undersøge, om det kan lade sig gøre at spærre postkassen, når lejligheden er ubeboet.

Toveshøj stemte for nylig ja til videoovervågning, og man er nu ved at opstille master til kameraer i containergårdene. Opsætning af alle kameraer forventes afsluttet i uge 39.

Kritik af kommunen

Anett udtrykker bekymring over, hvorvidt kommunen har forstået og kan forholde sig til den kritik, som bestyrelsen er kommet med. Hun er ikke i tvivl om, at kommunen har gode intentioner om god dialog og samarbejde, men Toveshøj har i den seneste tid været udsat for meget hærværk og uro, og det er en af grundene til, at de har valgt videoovervågningen. Uroen i Bazaren, med knallerter, der fræser rundt, tyveri fra biler, og de ting, der bliver stjålet og smidt rundt omkring i området, er klart noget, som påvirker beboerne.

Budgettet blev vedtaget

Revisoren gjorde beboerne opmærksom på, at afdelingen har et underskud på 1,8 millioner kr., der skyldes istandsættelse, tab pga. fraflytninger, hvor beboere er løbet fra regningen, samt en for lille henlæggelse fra afdelingen i 2013.

Afdelingsbestyrelsen valgte i 2013 at sætte indskuddet op, og indskuddet for en treværelses er nu 19.080 kr. Dette er for at forhindre, at man taber penge på dem, som vælger at smutte fra huslejen. Hærværket i afdelingen for 2013 løb op til 1.493.869 kr.

Valg til afdelingsbestyrelsen

Et meget vigtigt punkt var valg til afdelingsbestyrelsen. Her kunne bestyrelsen byde Emil Thaysen velkommen som nyt medlem. Bestyrelsen ser hermed således ud: Anett S. Christiansen (formand), Ilham Mohamed (næstformand), Abdulmalik Farah, Finn Herskind, Emil Thaysen, Inga Bech og Farhiyo Abukar Mohamed. Huda Awad er 1.-suppleant.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Heine O.
Hej Toveshøj

Jeg skriver fordi at jeg har læst jeres indlæg her ang. facaderenovering.

Jeg sidder selv i bestyrelsen i en boligforening, og vi skulle også havde lavet en facaderenovering, men inden vi sendte opgaven i udbud, så undersøgte vi selv emnet lidt, og vi fandt hurtigt ud af at, hvis man fik lavet en udvendig efterisolering samtidig, så ville prisen ikke stige særlig meget. Efterfølgende stødte vi så på den side http://onlineisolering.dk/udvendig-isolering-kan-det-betale-sig/
hvor vi fik 3 tilbud på både isolering og facaderenovering. Det kunne bestemt godt betale sig. Ville bare lige dele det med jer.

Held og lykke med opgaven.

Mvh
Heine

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-04 Maj side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • byrumskonkurrence udløber
    Afd. 5: I Toveshøj er der fokus på renove­ring og isolering
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data