Afd. 5: Årets gang i Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Der er sket mange ting i Toveshøj siden sidste afdelingsmøde

Tekst og fotos Anett S. Christiansen

Afdelingsmødet i afdeling 5, Toveshøj, som skulle have været afholdt den 3. november, er blevet aflyst på grund af covid-19. Der bliver ikke møde før næste ordinære næste år. Derfor har formand Anett S. Christiansen lavet en lille skriftlig beretning, så beboerne ikke bliver snydt for den.

I Toveshøj har vi i mange år arbejdet på hvordan, vi kan komme skraldet til livs. Vi har opsat nye affaldscontainere, for at det skal blive nemmere at håndtere og mere rydeligt.
Indenfor nær fremtid vil vi kunne se frem til, at vi må lukke vores skaldesug og derved skakter. Der kommer nye sorteringsregler, og de vil derfor blive lukket. I bestyrelsen er vi i gang med at se på forskellige fremtidige løsninger, og lige nu arbejder vi på molokker, men der skal gøres grundige overvejelser, fordi de skal være fremtidssikrede.

Drift
Robotplæneklippere: Vi er i gang med at afprøve nye løsninger, som er økonomisk rentable og giver mere tid til gårdmændene. En af dem er at afprøve to robotplæneklippere, som nu suser rundt bag ved blokken på Janesvej 11-21. Det har været en god oplevelse, derfor arbejder vi videre på løsningen.

Legepladser
Nogle legepladser har nogle store sandarealer af sandkasser. Et levn fra gamle dage. Problemet i dag er at holde dem rene og pæne for ukrudt, men også skrald og andet. Vi har som et forsøg prøvet at reducere sandkassen på Janesvej 19-21, hvor vi har fjernet sandet og i stedet har sået græs.
Dette blev meget godt, og bestyrelsen vil nu gennemgå alle legepladser, som har unødvendigt meget sandareal, og formindske det.
Vi har også været igennem vores legeredskaber, og det har vist sig i foråret at nogle af dem var ved at være pilrådne, så de blev fjernet.
Til foråret vil bestyrelsen arbejde med legepladser og nye legeredskaber, som vi tænker, vil blive af materialet stål, så vi får en længere levetid.

Laden
Efter en lang proces omkring indhold af vores nye beboerhus Laden sammen med jer beboere, en længere oprydning og udflytning og en politisk indblanding kom vi endelig i gang med at renovere vores beboerhus sidste år, som vil stå færdig til næste sommer plus/minus med et nyrenoveret hus Laden anno 1873.

Huset indeholder:

 • Et nyt stort køkken
 • Vaskeri
 • Vores gamle sal – et fællesrum
 • Et syværksted
 • Et træværksted
 • En stor sal 150/50
 • Lektierum/møderum
 • To små sundhedsrum/møderum
 • Beboerrådgivning
 • Bestyrelsesrum
 • Gårdareal
 • Og en masse teknik.

A17
Vores første renoveringsprojekt og derved et pilotprojekt er ved at blive evalueret. Vi i bestyrelsen har ikke været ret meget involveret i selve byggeprocessen, ej heller haft meget indflydelse på genhusningen.

Vi er ikke blevet inviteret ret meget med, og der er blevet truffet beslutninger i projektafdelingen uden vores viden.
I bestyrelsen arbejder vi på at få samlet op på fejl og mangellisten.

Udviklingsplanen
Bestyrelsen arbejder på at få lavet en samlet plan med ønsker og muligheder med et økonomisk overslag over, hvad en renovering vil koste samlet for afdelingen.
Toveshøjs og Gellerupparkens formænd var i marts til et til et politisk ad hoc-møde med borgmester Jacob Bundsgaard. Det var det første møde, vi har haft på over tre år. Så der var en del at tale om.

Arrangementer i afdelingen

 • Juletræsfest
 • Fastelavnsfest
 • Sommerfest/eid- solgt billetter til Tivoli Friheden

På grund af corona er det ikke muligt at afholde juletræsfest i år. Vi håber på, at vi kan få lov til at holde en eller anden form for fastelavn næste år, måske udenfor.

Facebookside
Vi har en facebookside som vi plejer at bruge til almindelig information eller efterlysninger; den hedder Toveshøjs beboere.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt