Afd. 5: Videoovervågning hjælper på Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Fald i hærværk, huslejestigning på fire procent og aflåste containergårde var nogle af emnerne på Toveshøjs afdelingsmøde 9. september

40 beboere mødte op til det ordinære beboermøde i Tousgårdsladen. Der skulle stemmes om budget, og Anett S. Christiansen fortalte i sin formandsberetning om, hvad der var sket i afdelingen det seneste halve år.

Den største nyhed er, at efter opsætningen af kameraer og videoovervågning er hærværket i de områder, hvor der er opsat kameraer, faldet med op til 80 procent! Det er ret bemærkelsesværdigt, og det betød også, at der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt man ikke også skulle have kameraer op andre steder – eksempelvis på svalegangene og parkeringspladserne. Her blev svaret, at der er penge til det, men det kræver en beboerafstemning. En kvinde, som hele tiden har været imod videoovervågning, rejste sig op og bad om ekstra overvågning: ”Når vi er i gang, kan vi ligeså godt gå hele vejen.”

Lås på containergårde

Containergårdene har fået lås på, så folk skal bruge nøgle for at kunne bruge dem. Det betyder, at man kun kan komme ind på den containergård, man selv er tilknyttet. Det er for at undgå, at folk udefra skaffer sig af med deres ting. Selvom der er kameraer oppe, er der begået hærværk. Det værste eksempel på dette, var da bålhytten til en værdi af 150.000 kr. brændte. Men det er konstateret, at forsikringen dækker hele beløbet. Så den bliver bygget op igen, men man vil dog lige vente lidt med det. Nogle beboere ville gerne vide, hvad der bliver af planerne om det nye sundhedshus og pleje-og ældreboligerne. Anett kunne oplyse, at processen snart går i gang, og at der snart skal være møder omkring det.

Budget og ros til den nye ledelse

Anett forklarede, at de er tilfredse med den nye ledelse i boligforeningen og ikke har haft nogle klager over dem. Samarbejdet virker også fint, og der bliver lyttet til dem. Man sikrer sig nu mod misforståelser ved, at alting foregår på skrift.

Bekymring over huslejen

Desværre måtte de fremmødte beboere acceptere, at huslejen stiger med fire procent fra 1. januar. Administrationschef Susanne Witting var til stede til mødet for at redegøre for budgettet. Hun var bekymret for huslejeudviklingen på Toveshøj, fordi Gellerupparken har overskud og ingen huslejestigning denne gang.

Bedre sortering af affaldet er en af de ting, som beboerne kan gøre for at holde huslejen nede. Det er en stor udgift, fordi det er dyrt at komme af med affald og storskrald, som bliver lagt i forkerte områder. Der er også store udgifter til el, som man ikke helt ved, hvor kommer fra. Susanne Witting regner med at nogen bruger el i deres kælderrum, som er beregnet som fællesarealer, og opfordrer folk til at melde det, hvis de ser eller hører noget.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data