Afd. 5: Toveshøj vil kæmpe mod nedrivning af blokke

Afdeling 5 – Toveshøj

Beboerne stemte for mere overvåning for at få styr på mørke pletter

Beboerne i Toveshøj var hurtige til at få stemmesedlerne rakt i vejret, da de på september måneds budgetmøde af afdelingsbestyrelsen blev opfordret til at tillade, at der bliver sat video-overvågning op tre nye steder rundt i afdelingen for at komme kriminelle elementer til livs.

”Vi har fået en henvendelse fra politiet, som ønsker vores hjælp til at sætte kameraer op fire steder. Afdelingsbestyrelsen har valgt at gå videre med tre områder, som er ved gangstien mellem Janesvej og Edwin Rahrs Vej, omkring bålhytten og uden for børnehaven bag Lenesvej, hvor vi desværre har oplevet, at der er mange unge, der opholder sig med deres hunde,” forklarede afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen, inden beboere skulle stemme.

Den forklaring godtog beboerne og sagde ja tak, også selv om det kommer til at koste afdelingen penge at få kameraerne sat op.

Der var stort flertal for mere videoovervågning.

Der var stort flertal for mere videoovervågning.

Renovering af pilotblok i gang

Inden afstemningen om videoovervågning havde afdelingsformand Anett og næstformand Ilham Mohammed holdt deres halvårsberetning, som i høj grad handlede om den igangværende renoveringsplan, der er ved at blive sat i værk i pilotblokken A17, Edwin Rahrs Vej 20-26. Her var projektleder Svend Erik Johansen mødt frem for at uddybe og svare på spørgsmål, og spørgelys-ten var stor. Det blev oplyst, at der hen over efteråret vil blive holdt individuelle møder med de enkelte opgange, efterhånden som arbejdet skrider frem, så alle får en grundig information.

Opfordring til demonstration

Som afrunding på beretningen kom Anett ind på den kommende tids store udfordring, hvor byrådet har vedtaget, at de vil rive ni blokke ned i Gellerup og Toveshøj.
”Men vi lægger os ikke ned, vi giver ikke op. Og I skal hjælpe og gå med til demonstrationen på Rådhuspladsen lørdag den 29. september kl. 13,” opfordrede afdelingsformanden.

Boligforeningens formand Keld Albrechtsen holdt foreningsbestyrelsens beretning, som udelukkende kom til at handle om de forhandlinger, der foregår på rådhuset om kommunens ghettoaftale. Han lovede også, at boligforeningen ikke vil lade sig køre over, men slog fast, at det bliver nogle lange og hårde forhandlinger, som boligforeningen sammen med afdelingerne skal i gang med.

Toveshøjs beboere gav højlydt udtryk for, at de var meget utilfredse med ghettoaftalen, og flere gav udtryk for, at de ikke fatter, hvad det er, politikerne har gang i.

Sidste gang i Laden

Beboerne fik også en grundig orientering om den store forandring af Laden, der kommer til at ske i løbet af det næste halvandet års tid. Forårets beboermøde vil sandsynligvis komme til at foregå i kantinen på Tovshøjskolen, ligesom Ladens Folkekøkken også håber at få lov at rykke aktiviteten om fredagen over på skolen.

Men når renoveringen af beboerhuset er færdig, så bliver det et fantastisk hus, der står klart til at rumme beboernes aktiviteter.

Lille huslejestigning

Budgettet for 2019, der bød på en lille huslejestigning på 0,4 procent, hvilket svarer til tre kroner pr. kvadratmeter om året, blev enstemmigt vedtaget uden debat.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data