Afd. 5: Toveshøj ønsker dialog om helheds­planen

Afdeling 5 – Toveshøj

Robotplæneklippere og molok-løsninger i fremtiden

Godt 40 husstande mødte frem til Toveshøjs halvårlige beboermøde tirsdag den 19. april. Mødet blev holdt i den nyrenoverede Laden, hvor der var dækket op med kaffe og kager.
Bestyrelsens beretning blev aflagt i fællesskab af afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen og næstformand Ilham Mohamed.

Ilham lagde ud med at fortælle, at Toveshøj for tiden er i gang med at investere i robotplæneklippere, som skal passe afdelingens store græsarealer. Det er i håb om, at det kan give en besparelse på græsklipningsarbejdet.

Der er mange beboere, der smider brød ud eller lægger madrester på græsplænen til fuglene, men det må man ikke, for det tiltrækker rotter, sagde Ilham og fortalte, at det koster afdelingen mange penge at få fjernet alt det affald, beboerne smider udenfor.

Umiddelbart efter beboermødet konstituerede Toveshøjs nye bestyrelse sig igen med Anett Sällsäter Christiansen som formand og Ilham Mohamed som næstformand. Fra venstre ses Nasiiba Andersen, Fadowso Abukar Mohamed, Nawal Mohamoud Haji, Maria Therese Breil, næstformand Ilham, formand Anett og Abdi Mohamed.

Skaktrør brudt sammen

Der er opstået et større problem med skaktrøret, som er helt ødelagt i blok A18. Så fremover skal skraldet afleveres i to mindre containere, som bliver stillet op på parkeringspladsen. Rørene er slidte og snart 50 år gamle, og de vil ikke blive repareret, fordi det bliver alt for dyrt. I stedet arbejder afdelingen på at få en molok-løsning.

Serviceleder Michael Sørensen redegjorde for den tekniske del og forklarede, hvorfor det er en dyr løsning at reparere, og man risikerer, at problemerne måske vil komme igen eller ske i andre blokke.

”Derfor er det bedst, at vi lukker for skakterne. Der kommer også nye sorteringsregulativer, så nu går vi efter at få molokker,” sagde Ilham.
Toveshøj har fået en ny bålhytte, efter at den gamle blev brændt ned. Afdelingen genindviede hytten i februar ved at holde fastelavnsfesten derovre. Det var dejligt at kunne gøre det uden corona, sagde næstformanden.

Parken bliver en grundejerforening

Anett fortalte om den nye bypark, som løber gennem Toveshøj og Gellerupparken. Parken er på vej til at overgå til at blive driftet af en ny grundejerforening, hvor begge afdelinger er med sammen med Aarhus Kommune og alle de nye byggerier, der er kommet til i løbet af de senere år.

”Det betyder, at i fremtiden skal alle parter være med til at betale for driften af parken, men samtidig så skal afdelingen og andre interesserede så også søge om tilladelse til at benytte byparken hos grundejerforeningen, hvis man ønsker at holde et arrangement,” forklarede Anett.

Laden er et livligt beboerhus

Afdelingsbestyrelsen har dette forår brugt meget tid på at få Laden gjort klar og løbet i gang, og der er nu godt gang i udlejningen. I øjeblikket arbejdes der på at få oprettet et beboerhusråd, hvor alle beboere kan byde ind med ideer til aktivitet eller måske være med til at starte nye aktiviteter op. Her vil afdelingsbestyrelsen lave en arbejdsdag.

Udviklingsplan med nedrivninger

Ifølge den vedtagne udviklingsplan skal der snart laves en helhedsplan for Toveshøj. Her er forberedelserne i gang, og der har i efteråret været holdt dialogmøde med borgmesteren og kommunen i Laden.
”I marts havde vi et opstartsmøde med boligforeningen og foreningsbestyrelsen, hvor vi gennemgik afdelingens ønsker og aftalte, at vi får lavet en analyse af Toveshøj. Og så bliver der arrangeret en workshop for bestyrelsen i juni måned,” sagde Anett og fortsatte:

”I bestyrelsen har vi valgt at tage dialogen og komme med ønsker om blandt andet en grøn profil for området. For os er det vigtigt at holde fast i dialogen for at opnå mest mulig indflydelse, så vi kan få afprøvet nogle andre muligheder.”

I udviklingsplanen er det forudsat, at der skal rives 200 lejligheder ned på Toveshøj. Og da boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, efterfølgende tog ordet, slog han fast, at om tre år vil de berørte blokke være revet ned, mens de resterende blokke skal renoveres. Det er målet, at Toveshøj skal stemme om aftalen om en helhedsplan om et lille års tid, sagde han.

Regnskab 2021 godkendt

Administrationschef Susanne Witting fremlagde Toveshøjs regnskab for 2021. Det viste et overskud på 303.631 kroner, der blandt andet kommer på grund af færre udgifter til renholdelse og almindelig vedligeholdelse. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Udvidelse af legeplads

Børnehuset Fusijama, der ligger for enden af Janesvej, skal udvides. Det kom Susanne og Jan, der er ansat i Aarhus Kommune, og redegjorde for. Det betyder også en udvidelse af legepladsen, så der bliver plads til de 30 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Legepladsen udstyres med forskellige nye legeredskaber og kommer til at stå åben for beboerne og områdets børn, når institutionen er lukket.

Nyt bestyrelsesmedlem

Sidste punkt på dagsordenen var valg til afdelingsbestyrelsen. Nawal Mohamoud Haji, Abdi Mohamed og Ilham Mohamed blev alle genvalgt, mens der var nyvalg til Nasiiba Andersen, der erstatter Abdulmalik Farah, der trak sig efter mange års arbejde i afdelingsbestyrelsen. Solveig Pedersen blev valgt som 1.-suppleant.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj side 18-19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data