Afd. 5: Fredsvalg til bestyrelsen i Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Fredeligt møde, hvor der blev opfordret til sammenhold og kamp

På grund af renovering i Laden var Toveshøjs beboermøde flyttet til Tovshøjsskolen. Om det var det, der gjorde, at der kun kom 49 lejemål, er usikkert, men der var i hvert fald noget færre fremmødte end der plejer at være.

Mødet forløb stille og roligt, dog blev et par stemmer hævet, da formand for boligforeningen Keld Albrechtsen redegjorde for forhandlinger med borgmesteren om udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Formandsberetningen blev fremlagt af henholdsvis formand og næstformand Anett S. Christiansen og Ilham Mohamed.

Ilham lagde ud med at fortælle, at der er kommet brandalarmer i opgangene. Det har vist sig at være en god investering. Hun fortalte om en episode, hvor hun blev vækket af alarmen kl. 3 pm natten, fordi der var ild i affaldsskakten. Der var hun godt nok glad for, at alarmen virkede, ellers kunne det være gået helt galt.

Håndværkere i lejligheden

Der er altid problemer med, at folk skal blive hjemme hele dagen, når der skal laves noget af håndværkere i lejligheden. Der skal snart installeres fugtmålere, og her skal håndværkere have adgang til lejligheden.

Ilham forklarer, at hun ved, hvor irriterende det er at skulle sidde hjemme og vente hele dagen, så de arbejder på, at de kommer enten mellem 8-12 eller 12-16.

Ros til beboerne

Der gik en ros ud til beboerne fra formandskabet. De er nemlig blevet bedre til at smide skrald de rigtige steder. Men der er stadig nogle, der ikke kan finde ud af det, og de skal altså blive bedre. Det drejer sig for eksempel også om møbler, der smider smidt ud forkert eller bare bliver stillet udenfor opgangen.

Spare penge i driften

Der er blevet kigget på driften i de grønne arealer for at se, hvor der kan spares penge. Det betyder blandt andet, at der kommer en robotplæneklipper.

Der er problemer med, at poplerne er ved at dø. De kan hurtigt knække og falde ned over nogen, der kan komme til skade, så de skal fjernes. På Edwin Rahrs Vej 16 faldt der en poppel, men heldigvis kom ingen til skade. Der bliver fjernet buskads, nogle træer, og der kommer trapper op.

Videoovervågning

Anett S. Christiansen oplyste, at der kommer videoovervågning flere steder på Toveshøj. Det bliver ved bålhytten og børnehaven. En sommer uden opsyn på bålhytten i byparken, det dur ikke. Det er til gene for beboerne, fordi der er larm, og der bliver brændt ting af. Der er hundekampe ved børnehaven om aftenen. Så ved videoovervågning kan der forhåbentligt komme en god og rolig sommer på Toveshøj, siger Anett.

Renovering af Laden og flyttedag for beboerrådgivningen

Laden skal endelig i gang med at blive renoveret og er ryddet helt. Den første maj begynder renoveringerne, og indtil videre er planen, at den åbner igen i september 2020.

Der bliver derefter mulighed for at leje den store sal til fester og arrangementer. Beboerrådgivningen flytter også den første maj. Det bliver til en lejlighed på Janesvej 33 st. mf.

Her var lidt utilfredshed med, at de beboere, der er genhuset, ikke ved, hvornår de kan flytte tilbage. Her fik de svaret, at når bestyrelsen er sikre på, at alt er i orden, kan beboerne flytte tilbage. De, der bor i barakkerne ved Bazaren, får dog tilbudt genhusning, da de kun er lejet til første maj.

Udviklingsplanen

Der kan ikke være beboermøde på Toveshøj, uden at der også bliver snakket om ghettoaftalen og udviklingsplan. Her gjorde Anett det klart, at de ikke vil acceptere en eneste nedrivning af blokke på Toveshøj.

”Byrådet siger, at der skal rives tre blokke ned, men vi siger, at der skal fortætning, og at beboerne skal kunne købe deres egen lejlighed. Vi har ikke brug for nedrivning, vi har brug for alle lejligheder. Vi håber, at beboerne kan bakke op om, hvad bestyrelsen beslutter, og vi håber på nul nedrivninger.”

Anett var meget kontant i sin kritik af Aarhus Kommune.

”Det er vigtigt at sige til jer, at vi ikke har været i dialog med borgmesterens afdeling, det er vi trætte af. Vi er trætte af at læse i avisen, at Simsek vil rive blokke ned. Det er mistillidsvotum til Bünyamin Simsek

I Toveshøj respekterer vi Gellerups forslag om at sige nej til nedrivninger, vi er en del af Gellerup. Toveshøj har andre rammer end Gellerup, Gellerup er større, både i areal og indbyggertal. Politikerne kan ikke bare se på bygningerne, men bør også se på sammenhængen i området, vi er ikke kun borgere i Toveshøj, men også en del af Århus.”

Regnskab

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for regnskabet. Det så meget positivt ud. Der er 265.000 i overskud. Så det regnskab blev selvfølgelig godkendt.

Forslag på mødet

Her var forslag om ændringer af regler for hundebesøg og vedligeholdelsesreglementet.
Alle beslutninger og formuleringer kan ses på www.bbbo.dk.

Den nye bestyrelse, fra højre Farhiyo Abukar, Anett S. Christiansen, Maria Breil, Ilham Mohamed, Abdi Mohamud, Abdelmalik Farah. Nawal Haji kunne ikke deltage pa? mødet.

Den nye bestyrelse, fra højre Farhiyo Abukar, Anett S. Christiansen, Maria Breil, Ilham Mohamed, Abdi Mohamud, Abdelmalik Farah. Nawal Haji kunne ikke deltage pa? mødet.

Valg

Efter redegørelse, fremlæggelse af regnskab og forslag til vedtagelse kom de til valget. Her var der til alles overraskelse fredsvalg.

Der skulle besættes tre pladser, og tre stillede op. Der var dog en ny i bestyrelsen, idet den unge studerende Maria Breil havde valgt at stille op. Hun bor i bofællesskab. Hun fortalte i sin opstillingstale, at hun gerne ville ind i bestyrelsen for at gøre en forskel for området og kæmpe mod kommunens planer om nedrivninger.

De to andre, der blev valgt, blev Anett S. Christiansen, som også lige efter mødet blev genvalgt som formand, og Farhiyo Abukar, som har siddet i bestyrelsen i over 10 år.

Irene Brandt blev valgt til skræppebladets redaktion.
Vi glæder os til samarbejdet.
Du kan læse mere om Keld Albrechtsens oplæg om forhandlingerne med kommunen på Skræppebladets hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-03 Maj side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data