Regeringsudspil med mere pisk end gulerod

Boligforeningens formand kommenterer ghettoudspillet

Tekst Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening.
Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Regeringen spillede 1. marts ud med et hårdt udspil, der hedder ”Ét Danmark uden parallelsamfund”. Det indeholder mere pisk end gulerod.

Boligforeninger og kommuner landet over kan komme slemt i klemme, hvis de ikke kan leve op til de firkantede krav, der vil blive stillet.

Vi har dog i Brabrand Boligforening tiltro til, at vi kan klare disse krav uden at blive ramt af de voldsomme sanktioner, som loven kommer til at indeholde. Vi bliver næppe kørt over, selvom vi har tre afdelinger, der vil blive berørt af de ny regler.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen

Den store kæp
Regeringen vil udstyre sig selv med en meget stor kæp, som den kan prygle os med, hvis vi ikke lever op til kravene.

Det afgørende krav er, at andelen af almene familieboliger i et udviklingsområde som Gellerup og Toveshøj højst må udgøre 40 procent, når planen for området er gennemført. Hvis vi ikke kan få godkendt en sådan plan, så kan regeringen beslutte, at boligafdelingen simpelthen skal afvikles – enten sælges i sin helhed eller nedrives!

Læseren bedes lige et øjeblik forestille sig, at alle blokkene i Gellerup nedrives på en gang. Det virker som en feberfantasi – men det er altså den store kæp i regeringens nye regler. Regeringen siger, at hvis blokkene nedrives, så skal beboerne genhuses. Men hvor skulle det lige ske?

Den lille kæp
Der er også i udspillet en mindre – men bestemt meget ubehagelig – kæp, som kommunen bliver udstyret med. Den kan fratage boligforeningen ledelsen af Helhedsplanen/udviklingsplanen og i stedet udnævne en såkaldt ”områdebestyrelse”.

Jeg tror ikke, kommunen vil benytte denne kæp over for Brabrand Boligforening, for vi har gennem et årti haft et samarbejde med Aarhus Kommune om Helhedsplanen, hvor vi opnår mere i samarbejde, end vi kunne hver for sig.

Vi er i gang Gellerup og Toveshøj
Arbejdet med den ny udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj er allerede i gang i et samarbejde mellem boligforeningen, de to afdelingsbestyrelser og kommunen.

Efter sommerferien skal den ny renoveringsplan behandles i det lokale beboerdemokrati, og det hele skal derefter til godkendelse i både byrådet og boligforeningens repræsentantskab. Derefter sendes planen så til Landsbyggefonden og boligministeren til godkendelse. Vi når det inden regeringens frist ved udgangen af 2018.

Skovgårdsparken udfordret
Skovgårdsparken kan imidlertid også på et tidspunkt blive omfattet af de nye regler. Regeringens udspil beskriver to områder, som kan være problematiske for Skovgårdsparken: Dels at maximalt 60 procent af beboerne må være af ikke-vestlig baggrund, og dels det førnævnte krav om, at almene boliger højst må udgøre 40 procent.  

Regeringen foreslår, at der indføres et nyt ghetto-kriterium, som alene er baseret på etnicitet. Brabrand Boligforening tager afstand fra at benytte etnicitet som målestok. Det er p.t. uklart, hvordan Skovgårdsparken fremover vil blive omfattet af de nye regler.

Det vil ikke være rimeligt, hvis en velfungerende afdeling som Skovgårdsparken, som har begrænsede muligheder for nybyggeri, skal opfylde kravet om max 40 procent almene familieboliger. Vi vil nu sammen med afdelingsbestyrelsen tage dette spørgsmål op – og jeg tror næppe, det har været regeringens hensigt at genere afdelinger som Skovgårdsparken.  

Mange andre lovforslag
Regeringens udspil indeholder en lang række andre forslag. Det er en noget blandet landhandel – med en del torne og tidsler, desværre.

Regeringen vil ikke bidrage med penge til at løse opgaven, men sender det meste af regningen videre til beboerne i det almene byggeri, hvor man over hele landet kommer til at vente længe på nødvendige renoveringer i de ældre afdelinger.

Her har man indbetalt i årevis, men nu tager regeringen så en pæn luns af pengene.

Resten skal betales af kommunerne. Boligforeningens repræsentantskab vedtog den 4. marts en udtalelse imod regeringens finansieringsplan (se denne på side 4).

Lighed for loven
Når det gælder lokalpolitiet, tyder udspillet på, at vi får lov at beholde den forstærkede indsats, som Østjyllands Politi satte ind, da bandeskyderierne ramte os sidste år. Det er helt nødvendigt at fastholde den øgede indsats.

Til gengæld er der ikke brug for at indføre ulighed for loven ved at lave zoner med dobbelt straf for tyveri, hærværk og lignende.

Det strider mod danske retsprincipper og er heller ikke det bedste middel til at få stoppet begyndende kriminalitet hos ganske unge – de skal hellere sendes afsted på efterskole og få lært noget!

Nye krav til skoler og daginstitutioner
Kommunernes Landsforening vender sig imod den indblanding helt ned på institutionsniveau, som vil komme på skole-, og børnehave- og vuggestueområdet.

Det kan medføre markant ændrede skoledistrikter – og måske en ny skole i Gellerup-området – i takt med at befolkningstallet fordobles. Men her ved vi endnu meget lidt om detaljerne – og som bekendt ligger djævelen ofte i detaljen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt