Genhusning i den kommende helheds­plan

Der har i nogen tid været usikkerhed om, hvilke regler der gælder for genhusning af beboerne i de blokke, som skal nedrives i forbindelse med de kommende helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj

Da der er temmelig mange ledige boliger i de to afdelinger, vil det sandsynligvis blive muligt, at nogle af dem, som skal fraflytte en bolig i en “nedrivningsblok”, kan blive boende i området, så længe der er ledige boliger i de blokke, der ikke skal nedrives. Men der har været usikkerhed om, hvem der vil have førsteret til boligerne.

Boligministeriet har nu bekræftet, at boligforeningens fortolkning af lovgivningen er korrekt. Det betyder, at det vil være de beboere, der har boet længst i afdelingen, som har førsteret til de ledige boliger.

Indtil nu har der været usikkerhed om, hvorvidt loven betød, at dem, som er i arbejde eller uddannelse, havde førsteret.

Ministeriet har imidlertid bekræftet, at det udelukkende er bo-ancienniteten, der er afgørende for, hvem der skal tilbydes de ledige boliger, som er til rådighed, når genhusningen påbegyndes.

Ministeriets meddelelse afviger fra de forventninger, som Aarhus Kommune hidtil har haft i forhold til genhusning og fortrin. Kommunen har forudsat, at beboere, som var i arbejde eller under uddannelse, skulle prioriteres. Men da juristerne i ministeriet rangerer højest, bliver det altså ministeriets fortolkning, der bliver den gældende.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 14
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data