Gellerup er beredt

God effekt af indsatsen mod kriminalitet

af Hans Esmann Eriksen – arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Center for Boligsocial Udvikling under Socialministeriet har i januar udgivet en rapport, der beskriver udviklingen af kriminalitet i Gellerup-Toveshøj-området. Rapporten viser, at kriminalitet rettet mod borgerne er faldende. Rapporten sandsynliggør, at faldet skyldes effekten af den såkaldte Gellerupmodel, og den foreslår, at andre kan lære af erfaringerne fra området. Her gives et kort overblik af den spændende rapport, der kan findes på http://www.cfbu.dk

Sammenligning med Bispehaven giver bedre forståelse
Rapporten tager udgangspunkt i statistikken for den kriminalitet, der går ud over boligområdets borgere (overfald, hærværk, tyveri mv.). Udviklingen i kriminaliteten sammenlignes med udviklingen i Bispehaven, samtidig med at socialstatistikkerne for de to områder sammenlignes. Formålet er at give forklaringer på, hvad der skaber kriminaliteten, samt undersøge, om beredskabet imod kriminalitet virker.

Fald i kriminalitet skyldes kriminalpræventivt samarbejde
Kriminaliteten er faldet med 29 procent til 57 anmeldelser pr 1000 borgere. Det er mindre end de mest belastede områder i landet, hvor tallet er 85. Det er også mindre end i Bispehaven, hvor kriminaliteten er steget svagt i de seneste tre år. Der er dog langt ned til niveauet for de mindst kriminelle af landets udsatte områder, hvor der er 10-15 anmeldelser pr 1000 borgere.

I rapporten sammenlignes tallene med andre socialstatistiske tal. Sammenligningerne viser, at hverken andelen af ikke etniske danskere eller andelen af fattige påvirker stigning eller fald i kriminalitet. Den bedste forklaring på faldet i kriminaliteten er samarbejdet mellem mange aktører i det kriminalpræventive arbejde – den såkaldte Gellerupmodel.

Andre skal lære af Gellerupmodellen – det er man begyndt på i Århus
Rapporten anbefaler, at erfaringerne fra Gellerupmodellen anvendes i andre udsatte boligområder. Den anbefaling har man allerede lyttet til i Århus på en lidt speciel måde. Kommunen har nedlagt Socialcenter Vest, som har været et omdrejningscenter for udvikling af Gellerupmodellen.

Nøglepersonerne er dog overført til Hot Spot centeret, der skal hjælpe i alle byens områder. Rapporten viser, at det er et langt sejt træk at få erfaringerne fra modellen til at virke. Selv om man har brugt modellen i Bispehaven gennem flere år, fortæller rapporten, at der stadig er store udfordringer.

Det er de få, der gør udslaget både positivt og negativt
Rapporten beskriver tydeligt, hvordan den personbårne kontakt imellem civile fra klubber og foreninger i området igennem møderne i Samvirke med ansatte fra kommune og politi danner kernen i en samlet præventiv indsats. Det er lykkedes at få lokale ildsjæle og lokale institutioner til at danne en fælles front for at gøre området bedre.

Omvendt nævner rapporten også, at det er ganske få personer, der står for mange af de anmeldelser, der registreres. Når en person først er startet på en kriminel adfærd, er det lettere at fortsætte. Derfor er den lokale præventive indsats over for unge så væsentlig.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt