Afd.1: Indtryk fra beboer­møde i Hans Brogesparken

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Et møde med livlig debat

Afdelingsmødet forløb i en god atmosfære under Herman Nielsens på én gang venlige og myndige ledelse.
Der blev udleveret 74 stemmesedler ved indgangen – hver bolig har to stemmer.

Her er nogle af emnerne i formand Asger Frederiksens beretning:

Nogle arbejder er stagneret, mens vi venter på ”helhedsplanens” gennemførelse.

Driftsaftalen med Drejergården er opsagt, og et nyt forslag er sendt til administrationen.

I bestyrelsen har der været talt en del om at oprette betalingsvaskeri, og der er indhentet nogle tilbud på installation af systemerne.
Baggrunden for ønsket om betalingsvaskeri i afdelingen er, at vi på den måde forhåbentlig kan undgå misbrug. Der vil også blive en nedgang i forbrug af el og vand, og endelig vil der komme en indtægt til afdelingen, så der bliver frigjort nogle penge.

Et skybrud for nylig dannede en stor sø på Hans Brogesvej, så asfalten i indkørslen til Blok A blev brudt op og måtte repareres, og garagegården sejlede.

Der har været talt meget om renoveringsplanerne på de forskellige møder, men tingene trækker ud!

En status for projektet har været udsendt til alle vore beboere, men tidsplanen i denne status er dårlig. Der er behov for, at nogle af arbejderne går i gang noget tidligere.
Det bør oplyses, hvor meget støtte der kan opnås fra Landsbyggefonden – og hvor meget huslejerne vil stige.

Det ny byggeri over garagerne skal ikke gennemføres, hvis det medfører udgifter for beboerne.

Hans Brogesparken er et dejligt sted at bo nu, men høje huslejer og en skæv beboersammensætning kan ødelægge det hele.

Asger nævnte endvidere, at der har været en del indbrud i biler og et ”tag selv-bord” af nummerplader fra biler på Hans Brogesvej. Der er også forekommet skrottyverier fra genbrugspladsen.

Formanden sluttede beretningen med at rette en tak til alle, der yder en indsats for afdelingen.

Beretning godkendt

Beretningen blev godkendt, men forinden udspandt der sig en livlig og frugtbar diskussion – især om renoveringsplanerne – og der blev stillet mange spørgsmål.
Der var generelt betænkelighed ved de ambitiøse planer og deraf følgende store huslejestigninger.

Det blev oplyst, at interessegruppen og afdelingsbestyrelsen bliver indkaldt til et møde d. 1.oktober om helhedsplanen og om, hvordan vi kommer videre.

Betalingsvaskeri

Forslaget om oprettelse af betalingsvaskeri blev vedtaget med et knebent flertal på én stemme.

Budget og regnskab

Regnskabschefen kom med oplysninger og forklaringer og besvarede spørgsmål om regnskab og budget, hvorefter budgettet blev vedtaget.

Valg

De to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev ikke genvalgt.
Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud: Asger Frederiksen, Kasper Bakkensen, Torben Juul Pedersen, Berit Bramm, Michael Enghave.
Suppleanter er: Poul Skeldal og Karen Michaelsen.

Det lykkedes ikke at finde et medlem til FAS, og heller ikke et medlem til Skræppebladets redaktion.
Undertegnede fortsætter som kontaktperson til Skræppebladet.

Referat

Det egentlige referat af afdelingsmødet udarbejdes af afdelingssekretær Merete Poulsen. Det vil blive ophængt i vaskehuset og i vaskekældrene og kan desuden læses på Brabrand Boligforenings hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-08 Oktober side 10
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data