Afd. 1: Indtryk fra beboer­møde i afdeling 1

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Dialoger om lyssky handel og dyrehold

Omkring 40 beboere var mødt op, og Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen blev valgt som dirigent.

Afdelingsformand Asger Frederiksen aflagde en fyldig beretning; her er et par af emnerne:

Genbrugspladsen

Skraldesortering på genbrugspladsen lader meget tilbage at ønske; det bliver ikke gjort ordentligt! Selvom der er sat pigtråd op på plankeværket, bliver der stadig kastet ting ind – og der er sågar nogle virksomheder, der benytter vores genbrugsplads på den måde. Asger gjorde opmærksom på, at pladsen ikke er beregnet til store ting som bilmotorer, plæneklippere og klædeskabe – de må køres væk til offentlige genbrugspladser.

Kriminalitet på Udsigten

Der er flere gange om aftenen iagttaget fremmede biler for enden af Udsigten; tilsyneladende foregår der narkohandel. Det er meldt til politiet. Måske kan vi etablere noget videoovervågning.
Nogle beboere supplerede Asger med oplysning om stjålne nummerplader og en knust bilrude!

Renoveringen

Det er nu 10 år siden, at vi begyndte at tale om renovering. Det er hårdt tiltrængt, at vi kommer i gang; eksempelvis trænger vand igennem væggene i blok A’s kælder, og fliserne rasler ned, når det regner kraftigt.
Ny køkkener og renovering af gulve er kommet med i renoveringsplanen, men man kan fravælge det og dermed få mindre huslejestigning.
I dag bliver nedsat et byggeudvalg, der skal følge projektering og renovering.

Formanden orienterede endvidere om forskellige synspunkter på et eventuelt driftssamarbejde med afd. II og III, og at oplysninger og feedback fra administrationen til afdelingsbestyrelsen kunne forbedres, om syn ved flytninger – og meget mere.
Det var vigtige emner, og efter en del spørgsmål og svar blev beretningen godkendt.

Foreningsbestyrelsens beretning blev aflagt af Peter Iversen og taget til efterretning.

Regnskab for 2015 og budget for 2017 blev gennemgået af Susanne Witting og henholdsvis taget til efterretning og godkendt uden nævneværdige spørgsmål fra forsamlingen.

Dyrehold

Der var forslag om tilladelse til at holde hund og kat i rækkehusene på Udsigten – og bilag med regler og registreringsformularer og tilføjelse til ordensreglementet var sendt ud med dagsordenen.
Der udspandt sig nu en til tider meget følelsesladet debat – der mundede ud i en afstemning om at sende forslaget om hund og kat til urafstemning, således at flest mulige beboere kunne tage stilling til spørgsmålet.
Dette blev vedtaget.
Tilføjelsen til ordensreglementet vedrørende besøg af hund og kat i afdelingen blev vedtaget.

Diverse valg

Byggeudvalg. Afdelingsbestyrelsen ønskede nedsat et byggeudvalg, der sammen med afdelingsbestyrelsen kunne følge projekteringen og renoveringen i afdelingen. To beboere meldte sig: Britta Althaus og undertegnede, Asger Frederiksen meddelte, at afdelingsbestyrelsen ville lade pladser stå åbne i udvalget, hvis flere skulle ønske at deltage!

Festudvalg. Det lykkedes desværre ikke at få etableret et festudvalg, og da bestyrelsen ikke vil ikke stå for alle arrangementer fremover, hænger fastelavnsfesten nu i et meget tyndt tov.
Afdelingsbestyrelsen. Der var fredsvalg til afdelingsbestyrelsen, så denne fortsætter uændret og uden suppleanter.

FAS. Desværre ønskede ingen at overtage posten som repræsentant til FAS sektion nord efter Gunhild Weisbjerg, som flytter herfra.

Skræppebladet. Ligeledes var det ikke muligt at få valgt et medlem til Skræppebladets redaktion; undertegnede fortsætter derfor som kontaktperson til bladet.

Under eventuelt var der flere punkter; bl.a. fremførte Ole Maltesen et interessant rids af Udsigtens historie!

Det fulde referat af afdelingsmødet bliver udarbejdet af foreningens sekretær, Mette Seithen. Det vil blive ophængt i vaskehus og vaskekældre – og kan læses på Brabrand Boligforenings hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data