Afd. 1: Stort fremmøde til beboer­møde med mange tunge sager

Afdelinbg 1 – Hans Brogesparken

Ingen huslejestigning i Hans Brogesparken

Sidst i september afholdt Hans Brogesparken ordinært afdelingsmøde på Årslev Kro. Fremmødet var stort. 34 lejemål var repræsenterede, men fra mange lejligheder mødte to. Hertil kom en lang række repræsentanter for boligforeningen.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1,
Hans Brogesparken.

Beretning

Det var første beboermøde i to år, så formanden, Asger Frederiksen, havde meget at berette:
Renoveringen havde taget næsten al afdelingsbestyrelsens tid. Den havde taget en næsten kaotisk drejning med udsendte nyhedsbreve, tidsplaner og forskellige opslag, som næsten aldrig passede, og ting, der bliver lavet på en anden måde, end beboerne har bestemt og er blevet præsenteret for.

Der havde været total vandskade i blok A, så mange beboere måtte genhuses, og der har været vandskader i mange lokaler og huse.

Boligforeningen siger, at den bestemmer, og afdelingsbestyrelsen er sat uden for døren. Det er afdelingsbestyrelsen ikke enig i. Det er Hans Brogesparken, som har fået penge fra Landsbyggefonden.

Råderetskataloget var godkendt af beboerne, men boligforeningen har ikke fulgt vedtagelserne om nye køkkener.
Projekteringen har været meget dårlig, og hverken boligforeningen eller entreprenøren har fulgt det.

Konklusion

Det havde ikke været muligt at holde informationsmøder på grund af arbejdet og corona. Boligforeningen aner i virkeligheden intet om Hans Brogesparken, og rådgivningen har været meget dårlig. Ikke noget er færdigt endnu, og konklusionen måtte være, at så galt kunne det gå, når boligforeningen tilsyneladende ikke kendte afdelingen og ikke tog beboerne med på råd.

Efterfølgende blev der spurgt, om det var blevet undersøgt, om entreprenøren havde erfaringer med at bygge i områder, hvor der samtidig boede mennesker, og om det var muligt at give sanktioner. Administrationen svarede, at entreprenøren havde referencer og var den lavest bydende. Sanktioner var ikke mulige p.g.a. corona.

Administrationen slog fast, at bygherre er boligforeningen og dermed foreningsbestyrelsen, som uddelegerer den kompetence og opgave til direktøren og administrationen. Ole Maltesen mente, at det var gået bedre, hvis afdelingsbestyrelsen og beboerdemokratiet var taget med på råd. Boligforeningen havde imidlertid kørt sagen i to spor med separate møder for henholdsvis boligforening og beboere, men det er boligforeningen, som skal forhandle med entreprenøren for at undgå, at der kan klemmes kiler ind på bygherresiden.

Et spørgsmål om budgettet for renoveringen kunne holde, blev besvaret bekræftende. Der var mange spørgsmål om tekniske problemer, og mange klager over ”monumentalt dårlige håndværkere” både fra beboere og administration. Herefter kunne beretningen godkendes.

Afdelingen slipper for en huslejestigning. Som følge af mudderskred blev der spurgt om henlæggelser i forbindelse med klimaforandringer. Mudderskred ville der så vidt muligt blive taget højde for i renoveringsprojektet. El-lade-­standere indgår i renoveringsprojektet.

Forslag

Det blev vedtaget at sende et forslag om at tillade hold af hund og kat i rækkehusene på Udsigten til urafstemning.

TDC-dåserne (telefonstikkene) forsvinder med renoveringen. Herefter har beboerne kun mulighed for at bruge Stofas TV og bredbånd. Derfor blev der stillet forslag om at opsige abonnementet og undersøge mulighederne for at finde andre udbydere. Forslaget blev imidlertid nedstemt.

Et forslag om, at der ikke måtte bruges egen sæbe og skyllemidler i vaskeriet, blev trukket, mod at bestyrelsen ser nærmere på sagen.
Et forslag om ændring af råderetskataloget for redskabsskure og hegn blev nedstemt, mens ordensreglementet for vedligehold af altaner og haver samt anvendelse af vaskemaskiner og tørretumbler i blokkene blev justeret.

Valg

Der var fredsvalg til afdelingsbestyrelsen, hvor følgende blev valgt: Asger Frederiksen, Berit Bramm, Kasper Bakkensen, Karen Michaelsen og Thomas Noe Rafn. Karsten Pedersen ønskede at nøjes med at være førstesuppleant, da han i forvejen sidder i foreningsbestyrelsen. Ingen ønskede at stille op til Skræppebladets redaktion eller FAS.

Under eventuelt foreslog Karsten Pedersen, at der blev holdt et arrangement for beboerne. Der var ros til afdelingsbestyrelsen for dens store arbejde i forbindelse med renoveringen. Administrationschefen understregede, at man ønskede samarbejde, og at man godt var klar over, at renoveringen var et sejt forløb for beboerne.
Afdelingens beboere kan finde et mere detaljeret referat på boligforeningens hjemmeside.

Vi har forsøgt at indhente svar på kritikken af boligforeningen, men det er ikke lykkedes inden deadline.

Fakta

Hans Brogesparken
Adresse: Hans Brogesvej
og Udsigten
I alt 120 lejemål
Familieboliger i lejligheder med
2-4 værelser på 66-104 m²
Familieboliger i rækkehuse med
4-6 værelser på 102-136 m²

Gennemsnitlig husleje pr. m² 684 kr.
Huslejestigning 0,0 %

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 20-21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data