Afd.1: Afdeling 1-ånden skal hjælpe Hans Brogesparken gennem renove­ringen

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Forslag om hunde- eller kattehold i rækkehusene på Udsigten sendt til urafstemning

”Der er stadig noget af Afdeling 1-ånden tilbage, hvor vi løser og accepterer opgaverne, som de kommer. Og det vil der også blive brug for i tiden fremover.”

Med de ord sluttede afdelingsformand Asger Frederiksen bestyrelsens beretning med hentydning til de store udfordringer, der venter Hans Brogesparkens beboere i de kommende år. 42 beboere, der repræsenterede 35 lejemål, deltog i beboermødet den 24. september, hvor et forslag til en huslejestigning på nul procent ikke var det store trækplaster.

Sag om rådden bund

Først fortalte formanden om en sag, Afdeling 1 har rejst mod boligforeningen. Det handler om en rådden bund i driftsbygningen på grund af manglende udluftning. Det har medført, at en væg er skredet ud, og det kommer til at koste cirka 150.000 kroner at renovere.

Afdelingsbestyrelsen mener, at det er Brabrand Boligforening, der havde ansvaret for opførelsen af bygningen, og som også godkendte afleveringen. Så hvis bygningen er godkendt med manglende udluftning under huset, må det være boligforeningens ansvar. Og det gælder også det forhold, at der ikke er tegnet forsikring mod råd og svamp.

Service skal være bedre

Efter sammenlægningen af driften havde bestyrelsen regnet med en bedre servicering af Hans Brogesparken.

“Men det fungerer desværre ikke så godt, som vi kunne ønske,” sagde formanden, der dog ikke så anden mulighed end at indgå i dette samarbejde på grund af besparelser, afdelingen er blevet pålagt.

Servicelederen er desværre blevet langtidssygemeldt, og snart står afdelingen midt i renoveringen, så det bliver svært at gøre noget ved det.

”Men det skal gøres bedre, og vi skal også, på grund af besparelserne, selv hjælpe med, hvis vi vil opretholde en vis standard. Det gælder blandt andet affaldssortering og ting i de grønne områder som for eksempel blomsterkummerne og måske lidt snerydning,” fortalte Asger Frederiksen, som også brugte beretningen til at opfordre beboerne til at blive bedre til at sortere og rydde op.

”Vi har groteske eksempler, når der fraflyttes eller tømmes dødsboer, så fyldes genbrugspladsen op. Det betyder ekstra tømning og oprydning, som medfører ekstra regninger til beboerne. Afdelingsbestyrelsen vil gerne have informationer, hvis beboere oplever en sådan uhensigtsmæssig adfærd, så de fraflyttende kan pålægges at betale den udgift.”

Garagerne i Hans Brogesparken blev oversvømmet ved sensommerens store regnskyl.

Garagerne i Hans Brogesparken blev oversvømmet ved sensommerens store regnskyl.

Våde postkasser og usikker kulkælder

Det er ikke muligt at finde vandtætte postkasser, da ingen leverandører vil garantere det. Så en løsning kan måske blive at montere et tag over kasserne, men da de nu flyttes i forbindende med renovering, er sagen sat i bero. Og så bliver kulkælderen mellem blok B og C, som tidligere på året var i risiko for at falde sammen, nedbrudt og fyldt op i forbindelse med renoveringen. Indtil da er det nødvendigt med en afstivning og en afspærring, for der må ikke køre biler oven på den.

Renoveringen fylder

Bestyrelsen har haft et meget aktivt år med mange møder om renoveringen. Der har også været holdt en del summemøder, hvor der orienteres om forskelligt, og de fremmødte kan spørge om næsten alt og måske få svar.

Afdelingsbestyrelsen kunne godt ønske, at flere beboere deltog i møderne. For mange risikerer at blive chokerede, den dag håndværkeren står uden for døren og vil ind for at udføre renoveringsarbejdet.

Renovering er faktisk allerede gået i gang, men foreløbig kan det kun ses på garager og garagegården. Den endelige opstart i boligerne bliver til april i blok A og i Udsigtens øverste rækkehuse, hvor der også skal ske genhusning af beboerne.

Der vil snart blive oprettet et byggekontor, hvor der vil være åbent et antal timer hver uge. Her kan beboerne få oplysninger om næsten alt om renoveringen og genhusningen.
I forbindelse med renoveringen har afdelingen frigjort flere henlæggelser, så det bliver muligt blandt andet at udskifte vandrørene og delvis varmeanlægget og at få malet opgange, stern på Udsigten og de nye hegn ved garagerne.

”Den vil også blive opsat videoovervågning, samtidig med at garagegården bliver renoveret, men det har taget lang tid. Vi fik godkendelsen fra politiet først på året, og så har vi ventet siden,” fortalte formanden, der håber, at overvågningen kan være med til at stoppe den handel med narko, som der er oplevet i området.

Til sidst var der ros til Klub Hans Broge, som hen over året laver forskellige arrangementer, herunder banko, som har god tilslutning. Og så nåede Asger Frederiksen frem til afslutningen, der var en tak til alle beboerne for deres måde at være på i forbindelse med tømning af garagerne. Beboerne fik nemlig, på trods af for sen og for dårlig varsling, tømt garagerne til tiden – i den helt rigtige Afdeling 1-ånd.

Hurtig genvalg og urafstemning

Valghandlingen var hurtig overstået. Berit Bramm og Karen Michaelsen genopstillede, og der var ingen modkandidater. Og der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Et forslag om, at det skal være muligt at holde hund og/eller kat i rækkehusene på Udsigten, blev diskuteret. Og der var indlæg både for og imod. Til sidst blev det med 50 stemmer for og to imod og 14, der udlod af stemme, vedtaget, at spørgsmålet sendes til urafstemning, så alle beboere i hele afdelingen skal være med til at stemme.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0%
Gennemsnitlig husleje: 684 kr. pr. m2

Afdelingen består af 2-4 rums lejligheder samt to typer rækkehuse beliggende på Udsigten. I alt er der 120 lejemål i Hans Brogesparken.

Adresse: Hans Broges Vej og Udsigten, 8220 Brabrand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
I dag, tirsdag d. 13. november - Vores Brabrand:
[...] Hans Broges Parken, der er en afdeling af Brabrand Boligforening, har indledt en omfattende renovering af boligerne. Det prægede det seneste beboermøde, og det kommer til at præge afdelingen i den kommende tid: "Der er stadig noget af Afdeling 1-ånden tilbage, hvor vi løser og accepterer opgaverne, som de kommer. Og det vil der også blive brug for i tiden fremover," sagde formand Asger Frederiksen på mødet. Læs mere [...]
Link: https://voresbrabrand.dk/blog/i-dag-tirsdag-d-13-november/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 19-20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data