Afd.1: Nu er der fremdrift i projektet

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

For at følge op på besøget i oktober, jævnfør Skræppebladets november 2020-nummer, aflagde redaktionen atter besøg i boligforeningens ældste afdeling, Hans Brogesparken, den 19. maj 2020.

Afdelingen fremstår stadig som en byggeplads. Størstedelen af bygningerne kan nu ses med det nye murværk, nye døre, vinduer, karnapper og altaner, og mange af de indvendige arbejder synes færdiggjort.

På besøgsdagen pågik der gennemgribende vejarbejde på Hans Broges Vej, der går midt gennem afdelingen. Vi har tidligere truffet beboere, der i det væsentlige er glade for de store forbedringer, der sker med renoveringen.

Når der ”tages hul” på sådan en ældre bebyggelse, mødes der naturligt nok en del uventede håndværksmæssige overraskelser, der kræver hurtige beslutninger hos tilsyn, byggeledelse og håndværksmestrene.

Afdelingsformand Asger Frederiksen viser rundt i afdelingen, der består af både etageboliger på Hans Broges Vej og rækkehuse på Udsigten.
Han kan nemt udpege
eksempler på fejl og mangler.

Byggesjusk?

Besøget var aftalt med afdelingsformand Asger Frederiksen, der forud for rundvisningen bød på morgenkaffe, og her berettede han om sine oplevelser med renoveringen. Afdelingsformanden har livslang erfaring som bygningshåndværker og har naturligt fokus på en række mere eller mindre alvorlige detaljer, hvor han betegner utilstrækkelig god håndværksmæssig udførelse som klamphuggeri og byggesjusk.

Her nævnes utætte altan- og entredøre, revner i fermacell­plader, vand i nye mure. Desuden skævt monteret radiator, utilstrækkelig inddækning af ståldrager og uskøn gulvreparation i kælderlokale. Gamle kloakrør og fliser under jord giver rotteplager, gentagne oversvømmelser i kældre og meget, meget mere.

Midlertidig genhusning

En del beboere er blevet genhuset i afd. 4, Gellerupparken. Der har generelt været tilfredshed med lejlighederne, hvorimod omgivelserne ikke for alle er følt trygge. Meget fyrværkeri har lejlighedsvis virket som skyderi, og enkelte beboere har ikke vovet sig udendørs i mørke.

Pavillonerne har været dyre for projektet, da de er lejet, og der har også været tale om en vis tomgang, hvor enkelte boliger har stået ubenyttet hen.

Kommunikationen

Asger Frederiksen synes også, at kommunikationen stadig kan forbedres.

Referater kan mangle penible forhold, nyhedsbreve skønmaler og bringer gamle nyheder. Kommunikationen fra afdelingen til håndværkerne har for mange led, og personligt mener Asger Frederiksen, at det ville have været bedre med fagentrepriser i stedet for en hovedentreprenør for en mere direkte kommunikation med de enkelte håndværkere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data