Afd. 1: Beboerne i Hans Brogesparken får nu tilbudt genhusning i Gellerupparken

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Der er fundet asbest mellem to gamle isoleringslag på loftet

Tekst Elsebeth Frederiksen

Planen var, at beboerne skulle blive boende, mens håndværkerne arbejder i lejlighederne, men Brabrand Boligforening tilbyder nu genhusning i Gellerupparken.

Den 18. august var der brev til beboerne i alle lejligheder, der er i gang med renovering:

”I forbindelse med renoveringen af Hans Brogesparken har vi i Brabrand Boligforening revurderet genhusningssituationen for beboerne i etageejendommene,” lød indledningen.

Direktør Keld Laursen kunne i brevet fortælle, at der er fundet asbest mellem to gamle isoleringslag på loftet i de tre boligblokke. Da man ikke kan garantere, at beboerne på øverste etage ikke bliver udsat for asbestfibre, hvis de bliver boende under renoveringen, har boligforeningen tilbudt de berørte beboere, at de kan blive genhuset i tomme lejligheder i Gellerup.

Risiko for coronasmitte
En anden grund til, at Brabrand Boligforening har revurderet situationen i Hans Brogesparken, er det stigende smittetal for coronavirus i Aarhus.

”Situationen, hvor forskellige håndværkere kommer og går, er med til at øge risikoen for smitte med coronavirus – både for dig og for håndværkerne. Det skal vi gerne undgå,” skriver Keld Laursen.

”Vi mener derfor, det er mest forsvarligt, at beboerne i blok B og formentlig blok C fraflytter deres bolig, mens der sker indvendigt arbejde i lejlighederne i forbindelse med renoveringen.”

Landsbyggefonden og Aarhus Kommune vil dække genhusning
Hans Brogesparkens afdelingsbestyrelse har stillet en række spørgsmål om genhusningen til Brabrand Boligforening. Allerede dagen efter havde direktør Keld Laursen svaret uddybende.

Keld Laursen oplyser også, at Brabrand Boligforening nu har fået svar fra Landsbyggefonden og Aarhus Kommune angående muligheden for økonomisk dækning for genhusningen.

”Både Landsbyggefonden og Aarhus Kommune har efter vores udsendelse af orienteringsbrevet givet tilsagn til, at genhusning kan dækkes på forskellig vis,” skriver Keld Laursen.

Det står dog endnu ikke klart, hvornår genhusningen kan sættes i værk, hvem der skal genhuses, og hvor længe man får tildelt en anden bolig.

Det har ikke været muligt at indhente svar fra direktør Keld Laursen om, hvor længe beboerne skal bo i Gellerup, eller hvor mange det drejer sig om.

Beboerne i Udsigten har været genhuset i pavilloner men nu får beboerne i blokkene tilbudt genhusning i Gellerupparken.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt