Afd. 1: Beboerne i Hans Brogesparken får nu tilbudt genhusning i Gellerup­parken

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Der er fundet asbest mellem to gamle isoleringslag på loftet

Planen var, at beboerne skulle blive boende, mens håndværkerne arbejder i lejlighederne, men Brabrand Boligforening tilbyder nu genhusning i Gellerupparken.

Den 18. august var der brev til beboerne i alle lejligheder, der er i gang med renovering:

”I forbindelse med renoveringen af Hans Brogesparken har vi i Brabrand Boligforening revurderet genhusningssituationen for beboerne i etageejendommene,” lød indledningen.

Direktør Keld Laursen kunne i brevet fortælle, at der er fundet asbest mellem to gamle isoleringslag på loftet i de tre boligblokke. Da man ikke kan garantere, at beboerne på øverste etage ikke bliver udsat for asbestfibre, hvis de bliver boende under renoveringen, har boligforeningen tilbudt de berørte beboere, at de kan blive genhuset i tomme lejligheder i Gellerup.

Risiko for coronasmitte

En anden grund til, at Brabrand Boligforening har revurderet situationen i Hans Brogesparken, er det stigende smittetal for coronavirus i Aarhus.

”Situationen, hvor forskellige håndværkere kommer og går, er med til at øge risikoen for smitte med coronavirus – både for dig og for håndværkerne. Det skal vi gerne undgå,” skriver Keld Laursen.

”Vi mener derfor, det er mest forsvarligt, at beboerne i blok B og formentlig blok C fraflytter deres bolig, mens der sker indvendigt arbejde i lejlighederne i forbindelse med renoveringen.”

Landsbyggefonden og Aarhus Kommune vil dække genhusning

Hans Brogesparkens afdelingsbestyrelse har stillet en række spørgsmål om genhusningen til Brabrand Boligforening. Allerede dagen efter havde direktør Keld Laursen svaret uddybende.

Keld Laursen oplyser også, at Brabrand Boligforening nu har fået svar fra Landsbyggefonden og Aarhus Kommune angående muligheden for økonomisk dækning for genhusningen.

”Både Landsbyggefonden og Aarhus Kommune har efter vores udsendelse af orienteringsbrevet givet tilsagn til, at genhusning kan dækkes på forskellig vis,” skriver Keld Laursen.

Det står dog endnu ikke klart, hvornår genhusningen kan sættes i værk, hvem der skal genhuses, og hvor længe man får tildelt en anden bolig.

Det har ikke været muligt at indhente svar fra direktør Keld Laursen om, hvor længe beboerne skal bo i Gellerup, eller hvor mange det drejer sig om.

Beboerne i Udsigten har været genhuset i pavilloner men nu får beboerne i blokkene tilbudt genhusning i Gellerupparken.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-05 September side 15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data