Afd. 1: Livlig diskussion om renoveringsplan og dyrehold på beboermøde

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Forslag om hunde- og/eller kattehold i Hans Broges Parken sendt til urafstemning

Af Inger Bloch – vignet af Jesper Ankjær

Hans Broges Parkens formand Asger Frederiksen fremlagde på afdelingsmødet tirsdag den 16. september bestyrelsens beretning.
Formanden indledte med at sige, at i stedet for at tale om det, der er sket, så kunne han tænke sig en ændring, således at beretningen fremover mere har fokus på, hvilke mål bestyrelsen arbejder for.

Bestyrelsen har arbejdet med formuleringen af vedligeholdelsesreglerne, som senere skal til godkendelse på mødet. Bestyrelsen har også talt om, at det vil være rimeligt, at lejeindtægten for garagerne, som årligt udgør kr. 153.000, fremover indgår som hjælp til vedligeholdelse af garagerne. Garagerne er nemlig ikke inkluderet i den renoveringsplan, Landsbyggefonden yder lån til. Landsbyggefonden har meldt ud, at der tidligst vil være midler til renoveringsplanen i 2017. Den nuværende renoveringsplan er for dyr; Brabrand Boligforening har foreslået termisk varme, men det er ikke med i planen. Landsbyggefonden har foreslået, at der indsættes nye køkkener i de boliger, hvor det ikke allerede er sket, men finansieringen af dette skal ske på de nugældende betingelser.

Udskiftningen af vinduer på Udsigten kan ikke blive ved med at blive udsat, så bestyrelsen ønsker at igangsætte, at stuevinduerne udskiftes.
Vandforbruget i afdelingen er stort, og der bør installeres vandmålere. Bestyrelsen mener også, at der bør indføres betaling for bilvask. I forbindelse med indkøring af betalingsvaskeri er der nogle problemer på Udsigten, og en del beboere har købt egen vaskemaskine.

Helhedsplan rammer andre
Det ser ud til, at Brabrand Boligforening har overset, at de gamle afdelinger rammes af Gellerupparkens Helhedsplan, forstået på den måde, at Aarhus Kommune har ophævet ordningen med den fleksible styringsordning på ventelisten. Det har den konsekvens, at beboersammensætningen ændres på uheldig måde, og udlejningen vil ikke gøre noget ved det. Afdelingsbestyrelsen, der jo består af ganske almindelige mennesker, kan ikke tage emnet op med kommunen, men beder Brabrand Boligforenings administration om at gøre det.
Der er sket en delvis fornyelse af driftspersonalet.

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen
Flere beboere på Udsigten er utilfredse med, at vandet skal løbe meget længe, før det bliver varmt; dette er en af grundene til det høje vandforbrug, og der var et indlæg om ventiler, der ikke virker, når der ikke er tryk på vandet. Der var endvidere et forslag om ny vandbesparende toiletter. Hertil lød svaret, at hvis alle toiletter skal udskiftes på én gang, så må det vente, men indtil videre bliver toiletter og vandhaner skiftet, når det er nødvendigt.

Lån tidligst i 2017
Der blev ytret utilfredshed med, at Landsbyggefonden ikke vil give lån før i 2017. Formand Asger Frederiksen deler utilfredsheden, men mente dog, at der så vil blive bedre tid til at omdefinere planen.
Efter flere spørgsmål og svar blev beretningen godkendt.

Beboermødet fortsatte med foreningsbestyrelsens beretning. Derefter blev regnskab for 2013 forelagt, og endelig blev budgettet for 2015 vedtaget.

Hund og kat til afstemning
Der var fremsat to forslag om dyrehold. Det ene var om tilladelse til at holde kat, mens det andet var om tilladelse til at holde hund og/eller kat. Forslagene medførte, til tider meget følelsesladede, indlæg fra både tilhængere og modstandere.

Boligforeningens formand, Jesper Pedersen, oplyste, at der altid vil blive givet tilladelse til at holde en servicehund, hvis betingelserne er opfyldt, og der er søgt af de rigtige kanaler. Diskussionen fortsatte.

Der blev stemt om det første forslag om tilladelse til at holde kat. Forslaget blev forkastet. Efterfølgende blev det, efter en afstemning, vedtaget, at sende forslag nummer to til urafstemning, så alle husstande i Hans Broges Parken får mulighed for at afgive deres stemme om husdyrhold.
Forslaget om ændring af vedligeholdelsesreglementet blev vedtaget.

Der var genvalg til bestyrelsen, så den gamle bestyrelse fortsætter derfor uændret.
Som afslutning på mødet havde en beboer på Udsigten anmodet om at få to træer fældet, da de skygger i haven. Anmodningen blev imødekommet.

Møde i uddrag
Det var et rigtigt godt møde, hvor mange, også unge beboere, gav deres mening til kende og stillede spørgsmål!
Måske er I skuffede over, at jeg ikke har refereret alt, hvad der blev sagt på mødet. Grunden er, at der naturligvis ikke er plads til det hele her i Skræppebladet. Imidlertid har jeg noteret det meste ned og gemt notaterne, så hvis nogle ønsker at få mere at vide, er I velkomne til at spørge mig.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt