Afd. 1: Livlig diskussion om renove­ringsplan og dyrehold på beboer­møde

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Forslag om hunde- og/eller kattehold i Hans Broges Parken sendt til urafstemning

Hans Broges Parkens formand Asger Frederiksen fremlagde på afdelingsmødet tirsdag den 16. september bestyrelsens beretning.
Formanden indledte med at sige, at i stedet for at tale om det, der er sket, så kunne han tænke sig en ændring, således at beretningen fremover mere har fokus på, hvilke mål bestyrelsen arbejder for.

Bestyrelsen har arbejdet med formuleringen af vedligeholdelsesreglerne, som senere skal til godkendelse på mødet. Bestyrelsen har også talt om, at det vil være rimeligt, at lejeindtægten for garagerne, som årligt udgør kr. 153.000, fremover indgår som hjælp til vedligeholdelse af garagerne. Garagerne er nemlig ikke inkluderet i den renoveringsplan, Landsbyggefonden yder lån til. Landsbyggefonden har meldt ud, at der tidligst vil være midler til renoveringsplanen i 2017. Den nuværende renoveringsplan er for dyr; Brabrand Boligforening har foreslået termisk varme, men det er ikke med i planen. Landsbyggefonden har foreslået, at der indsættes nye køkkener i de boliger, hvor det ikke allerede er sket, men finansieringen af dette skal ske på de nugældende betingelser.

Udskiftningen af vinduer på Udsigten kan ikke blive ved med at blive udsat, så bestyrelsen ønsker at igangsætte, at stuevinduerne udskiftes.
Vandforbruget i afdelingen er stort, og der bør installeres vandmålere. Bestyrelsen mener også, at der bør indføres betaling for bilvask. I forbindelse med indkøring af betalingsvaskeri er der nogle problemer på Udsigten, og en del beboere har købt egen vaskemaskine.

Helhedsplan rammer andre

Det ser ud til, at Brabrand Boligforening har overset, at de gamle afdelinger rammes af Gellerupparkens Helhedsplan, forstået på den måde, at Aarhus Kommune har ophævet ordningen med den fleksible styringsordning på ventelisten. Det har den konsekvens, at beboersammensætningen ændres på uheldig måde, og udlejningen vil ikke gøre noget ved det. Afdelingsbestyrelsen, der jo består af ganske almindelige mennesker, kan ikke tage emnet op med kommunen, men beder Brabrand Boligforenings administration om at gøre det.
Der er sket en delvis fornyelse af driftspersonalet.

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen

Flere beboere på Udsigten er utilfredse med, at vandet skal løbe meget længe, før det bliver varmt; dette er en af grundene til det høje vandforbrug, og der var et indlæg om ventiler, der ikke virker, når der ikke er tryk på vandet. Der var endvidere et forslag om ny vandbesparende toiletter. Hertil lød svaret, at hvis alle toiletter skal udskiftes på én gang, så må det vente, men indtil videre bliver toiletter og vandhaner skiftet, når det er nødvendigt.

Lån tidligst i 2017

Der blev ytret utilfredshed med, at Landsbyggefonden ikke vil give lån før i 2017. Formand Asger Frederiksen deler utilfredsheden, men mente dog, at der så vil blive bedre tid til at omdefinere planen.
Efter flere spørgsmål og svar blev beretningen godkendt.

Beboermødet fortsatte med foreningsbestyrelsens beretning. Derefter blev regnskab for 2013 forelagt, og endelig blev budgettet for 2015 vedtaget.

Hund og kat til afstemning

Der var fremsat to forslag om dyrehold. Det ene var om tilladelse til at holde kat, mens det andet var om tilladelse til at holde hund og/eller kat. Forslagene medførte, til tider meget følelsesladede, indlæg fra både tilhængere og modstandere.

Boligforeningens formand, Jesper Pedersen, oplyste, at der altid vil blive givet tilladelse til at holde en servicehund, hvis betingelserne er opfyldt, og der er søgt af de rigtige kanaler. Diskussionen fortsatte.

Der blev stemt om det første forslag om tilladelse til at holde kat. Forslaget blev forkastet. Efterfølgende blev det, efter en afstemning, vedtaget, at sende forslag nummer to til urafstemning, så alle husstande i Hans Broges Parken får mulighed for at afgive deres stemme om husdyrhold.
Forslaget om ændring af vedligeholdelsesreglementet blev vedtaget.

Der var genvalg til bestyrelsen, så den gamle bestyrelse fortsætter derfor uændret.
Som afslutning på mødet havde en beboer på Udsigten anmodet om at få to træer fældet, da de skygger i haven. Anmodningen blev imødekommet.

Møde i uddrag

Det var et rigtigt godt møde, hvor mange, også unge beboere, gav deres mening til kende og stillede spørgsmål!
Måske er I skuffede over, at jeg ikke har refereret alt, hvad der blev sagt på mødet. Grunden er, at der naturligvis ikke er plads til det hele her i Skræppebladet. Imidlertid har jeg noteret det meste ned og gemt notaterne, så hvis nogle ønsker at få mere at vide, er I velkomne til at spørge mig.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data