Afd. 1: Indtryk fra afdelings­mødet i september

Afdeing 1 – Hans Broges Parken

Mange deltagere og god debat

Omkring 50 beboere var mødt op til afdelingsmøde i afdeling 1 d. 28. september.
Troels Bo Knudsen var mødedirigent.
Formand Asger Frederiksen fremlagde beretning om afdelingsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. Det var en meget fyldig beretning, og jeg nævner nogle af emnerne her.

Renoveringen: Asger fortalte, at det var to år siden, at vi fik et økonomisk overblik over renoveringsplanen, men at der nu er nye oplysninger på vej, idet der er sket nogle ændringer i planens indhold. Beboerne vil blive indkaldt til beboermøde herom i løbet af november måned.

Summemøder: Asger fortsatte med at nævne summemøderne, hvor bestyrelsen forsøger at besvare diverse spørgsmål; møderne er uden dagsorden, og der er godt fremmøde, men der kan dog godt være plads til endnu flere deltagere.

Fastelavn: Formanden nævnte fastelavnsfesterne med tøndeslagning og kakao osv. Bestyrelsen har stået for arrangementet i alle de foregående år, men vil gerne aflastes, og han opfordrede til, at nogle ville melde sig til opgaverne.

Herefter fulgte emner som: Udskiftning af vinduer på Udsigten, manglende parkeringspladser, papkasser, der mases ned i skraldespande i stedet for at blive båret over til genbrugspladsen, driftspersonalet, beboersammensætningen, bommene på Hans Broges Vej og reparation af garagegården og hegn og skure på Udsigten.

Der blev efterfølgende besvaret mange spørgsmål af formanden og inspektøren, og til sidst blev beretningen godkendt.

Foreningsbestyrelsens beretning

Troels Bo Knudsen fortalte om foreningsbestyrelsens arbejde; beretningen havde været udsendt sammen med dagsordenen.
Der kom nogle ytringer fra salen – mest om, at den ikke indeholdt særlig meget om vores afdeling!

Troels beklagede, hvis vi ikke følte, at der var opmærksomhed på afdeling 1.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Budget og regnskab

Administrationschef Susanne Witting præsenterede budgettet for 2016 og regnskabet for 2014 med plancher, der illustrerede tallene på en ny og frisk måde.
Efter nogle spørgsmål og svar blev regnskabet taget til efterretning – og budgettet godkendt!

Forslag

Et forslag om tilladelse til at holde hund i rækkehusene blev ikke diskuteret særlig meget; man enedes hurtigt om at sende forslaget til urafstemning, således at alle afdelingens beboere kunne give deres mening til kende.

To forslag i forbindelse med hegn og hække på Udsigten blev trukket tilbage, idet afdelingsbestyrelsen allerede arbejder med at finde en god og billigere løsning i forhold til den nugældende ordning.

To beboere havde foreslået, at afdelingen indkøber en hjertestarter. Dette blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag om at ændre vedligeholdelsesordningen fra A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) til en ren A-ordning blev ligeledes vedtaget.

Valg

Der var fredsvalg til afdelingsbestyrelsen, så bestyrelsen og suppleanten fortsætter.
Det lykkedes ikke at finde et medlem til Skræppebladets redaktion, men undertegnede fortsætter som kontaktperson til bladet.
Gunhild Weisbjerg genvalgtes til FAS, sektion nord.

I slutningen af mødet under eventuelt var der nogle ønsker fremme om bedre kommunikation og oplysning – især om vores renovering. Der blev endvidere spurgt ind til driftspersonalet, og det blev oplyst, at gårdmand René har valgt at skifte til en fast stilling i Søvangen, og at Sebastian er konstitueret som varmemester. Varmemesterstillingen slås op til november.

Endelig var der ønske om at få opsat en lampe på gavlen på blok C, idet der er meget mørkt og skummelt ved bommen, og den er ikke særlig tydelig efter mørkets frembrud!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data