Leder

Parallelsamfund og servicecentre

Velkommen til 2018. Året, der startede med fuld national fokus på Brabrand Boligforening og ikke mindst Gellerup og Helhedsplanen, oven på statsministerens nytårstale, der med brask og bram lovede nedrivninger af ghettoer og varslede et større udspil mod parallelsamfund. Et udspil, der oprindelig var annonceret til at komme i efteråret – men der havde regeringens vist rigeligt at gøre med at finde ud af, om den overhovedet var en regering.

Dagen før Skræppebladet gik i trykken, blev regeringens foreløbige plan for parallelsamfund så lækket til pressen. Kristeligt Dagblad kunne afsløre en 10 punkts-plan i form af et diskussionsoplæg til et ministermøde samme weekend.
De 10 punkter spænder fra at handle om fysiske forandringer og mere tryghed over et godt børneliv og forældreansvar til at handle om at få flere i job og give belønning til kommuner, der nedbryder parallelsamfund. Ifølge avisen er regeringen stødt ind i vanskelige juridiske problemer, fordi den arbejder med særregler, som kun skal gælde for folk, der bor i et boligområde, der defineres som Parallelsamfund.

Regeringsplanen er kun overskrifter, og politikerne skal formentlig først nu i gang med at diskutere. Men der er allerede mange andre, der har ønsket at bidrage input til den diskussion.
Midt i januar udkom Socialdemokratiet og SF i fællesskab med otte forslag til tiltag, som også skal gøre op med parallelsamfund i Danmark. Og som om det ikke var nok, sendte Århus borgmester Jacob Bundsgaard, efterfølgende Lars Løkke hele 24 konkrete forslag til en national handlingsplan mod udsatte boligområder. Og sørme om ikke de fire borgerlige partier i Aarhus Byråd, V, K, DF og LA, umiddelbart derefter sendte et brev med endnu flere forslag til statsministeren. Blandt andet foreslår de, at der skal laves et opgør med tryghedsgarantien, som ellers garanterer beboerne, at de altid kan få en anden lejlighed i samme område, hvis deres blok skal rives ned for at forandre området.
Hvordan regeringens endelig forslag kommer til at se ud, skal vi nok hen til udgangen af februar, før vi får at se, lyder et bud fra folk, som har forstand på det.

Hjemmeopgave med servicecentre

Hjemme i boligforeningen, vores egen lille andedam, bliver der for tiden arbejdet med en ny organisering af driften, hvor der arbejdes hen må at etablere lokale servicecentre.
I starten af marts er hele boligforeningens repræsentantskab inviteret til en konference, hvis formål er, at alle beboerdemokrater skal klædes på til at være med til at løfte opgaven ude i deres egne servicecentre. Det kræver engagement, viden og vilje at tage sådan en opgave på sig. Det bliver en stor udfordring til beboerdemokratiet, som forventes at skulle prioritere den tid, der skal til for at få sådanne planer op at flyve.

Det bliver spændende at følge, om beboernes politisk valgte repræsentanter tager handsken op og går helhjertet ind i at løse opgaven. Første skridt er konferencen til marts.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-01 Februar side 2 forsiden af magasinet 2018-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data