Ordinære afdelings­møder i foråret 2018

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2017
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 7, Hasselhøj,
  Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
 • Afdeling 22, Sonnesgården
  Onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2017
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  Mandag den 16. april 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Gudrunsvej 10 A)
 • Afdeling 5, Toveshøj
  Tirsdag den 17. april 2017 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
 • Afdeling 6, Holmstrup
  Torsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Hvordan indsendes forslag?

Pr. mail


Forslag sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/ afdelingsnavn i overskriften. Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn, adresse og telefonnummer på forslagsstiller.

Pr. post

Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2, 8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?

Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Som et nyt tiltag vil der blive ”reklameret” for beboermøderne på hjemmesiden: www.bbbo.dk i god tid inden afholdelse af møderne.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne


Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte i den FAS-gruppe afdelingen har valgt at tilhøre – Vest/Syd/Nord ).
  Med mindre dette punkt i afdelingen er flyttet til efterårets afdelingsmøde
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2018 gælder valgene til FAS og Skræppebnladet ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Forårets afdelingsmøder i april 2018 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-01 Februar side 13
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2018-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Gellereupparken
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2018
 • kl. 19: Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2018
 • kl. 19: Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2018
 • kl. 19: Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2018
 • kl. 19: Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2018
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data