Afd. 16: Næsten fuldt hus i Voldbækhave

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Et godt og roligt afdelingsmøde med forbedret status quo

Næsten alle mand af huse dukkede op til afdelingsmødet, som blev åbnet af formand Hans Christian Houborg med at ønske alle velkommen til det årlige afdelingsmøde.
Johannes Faghtmann fra foreningsbestyrelsen blev valgt som dirigent, og mødet blev startet med aflæggelse af beretningen.

Formand Hans Christin Houborg indledte beretningen med at sige såvel farvel og goddag til gamle og nye bofæller, som formanden håbede, ville falde godt til i afdelingen. Dernæst faldt talen på gamle og nye bestyrelsesmedlemmer, som henholdsvis stoppede og blev valgt, og som på forskellig måde har beriget afdelingen.

Renoveringsarbejder

Dernæst omtalte formanden en række renoveringsarbejder, som er gennemført i foreningen. Af større opgaver kan nævnes depotrummet, som ved opførelsen i 1994 ikke blev sikret mod fugt i fundamentet. Via omfattende gravearbejde omkring fundamentet og ventilation af fundamentet via solceller på taget har det resulteret i, at luftkvaliteten i rummet er betydeligt forbedret.
Af mindre arbejder kan nævnes: Fået afsat nye skelpæle. Lavet inddækning ved altanerne, eftersyn – rensning og reparation af træbundene i altanerne. Eftersyn og rensning er fremadrettet lagt til udførelse hvert år. Renset tagrender. Efterset tandstangsanlægget til de oplukkelige vinduer i glasgaden. Udskiftet de udvendige ventilationsriste i murene. Ny lampe over infotavlen.

Fremtidige opgaver

Af fremtidige opgaver kan nævnes: Nyt slidlag på vejen og parkeringspladser; genetablere flisebeklædning langs forreste parkeringsplads; ny beklædning og maling af redskabs-, affalds- og cykelskur; nye LED-gadelamper med en årlig forventet besparelse på kr. 5.000; eftersyn af de elastiske fuger udvendig ved vinduer og døre; nye radiatorventiler i alle rum.

Alt det sjove og fornøjelige i foreningen bliver klaret af afdelingens seniorforening, som har løftet opgaven til kryds og slange. Alle beboere er medlemmer i foreningen. Her er fest, kultur, motion og glade dage med kost, spand, moppe, greb og skovl. Alt i alt har det givet sig udslag i form af et godt sammenhold og en pæn og ryddelig afdeling, som kommer alle beboere til gavn.
Hertil kommer en mængde runde, halvrunde og indimellem fødselsdage, hvor beboerne er blevet forkælet med kaffe, kage, brunch, frokost og is.
”Herude forstår man at fejre og nyde livets forskellige aldre.”

Beretningen blev godkendt

Hernæst blev ordet givet videre til foreningsbestyrelsesmedlem Johannes Faghtmann. Han gennemgik foreningsbestyrelsens arbejde (følgende emner i stikordsform): Offentliggørelse af foreningsbestyrelsensmøder på BBBO´s hjemmeside; driftssamarbejde og effektivisering; etablering af driftscentre; rammeaftaler med håndværkere med forhåbentlig besparelse på huslejen; renoveringer i forskellige afdelinger; 7 nye boligafdelinger med 700 nye boliger i de kommende år; ghettoplan med politiske og økonomiske implikationer.

Regnskab 2017 til forelæggelse og budget 2019 til godkendelse blev foretaget af Susanne Witting med vanlig professionalisme, pædagogik og overblik. Regnskabet kom ud med et overskud på over 124.000 kr. Regnskab for 2017 blev taget til efterretning, og budget for 2019 blev godkendt.

Overskuddet indtægtsføres nu under balancen, hvorefter de akkumulerede overskud bruges til at holde udgifterne nede og balancere huslejen.
De tre opstillede forslag blev herefter gennemgået. To forslag vedrørende rygepolitik blev trukket tilbage, og det sidste forlag vedrørende opsparing blev trukket tilbage, idet seniorforeningen skal behandle forslaget.

Et afdelingsbestyrelsesmedlem er på valg, Grethe Abild Jensen, og blev enstemmigt valgt. Der blev ikke valgt nogen til Skræppebladet.
Jytte Lausen blev valgt som repræsentant til FAS.

Under eventuelt blev følgende emner taget op: Adgangsvej til Voldbækhave samt en forespørgsel om fældede træer. Detaljerne vedrørende dette samt foreningsbestyrelsens arbejde kan læses i det udsendte referat fra mødet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Afdelingsmøde Seniorbo Voldbækhave

Huslejestigning 0 %.
Gennemsnitlig leje 915 kr. pr. m2 familiebolig.

Byggeriet består af 28 lejligheder med to eller tre værelser i stueplan eller på 1. sal og er på henholdsvis 69 og 85 m2. Alle boliger er seniorboliger, som fortrinsvis udlejes til personer over 55 år uden hjemmeboende.

Adresse:
Årslev Møllevej, 8220 Brabrand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data